צד שלישי (צד ג') בהליכי ההוצאה לפועל הוא כל אדם או גוף שאינו החייב בתיק ואינו הזוכה בתיק
לצד שלישי יש זכות במקרים מסוימים להגיש בקשות ללשכת ההוצאה לפועל למרות שהוא אינו צד בתיק
למידע נוסף ראו מילון מונחים באתר רשות האכיפה והגבייה

צד שלישי (צד ג') הוא כל אדם או גוף שאינו צד בתיק (כלומר, אינו חייב ואינו זוכה).

  • צד שלישי יכול להיות אדם או גוף אחר המחזיק בנכסי החייב, והוא יוכל להיות גם אדם או גוף החייב כספים לחייב (ובמקרים כאלה ניתן לבצע עיקול על הנכסים או על החובות המגיעים לחייב מאת הצד השלישי).
דוגמה
בנק המחזיק בכספים של החייב בחשבונות עו"ש או תוכניות חיסכון, קופת גמל או גוף המנהל קרן השתלמות ואשר מחזיק בכספים של החייב, אדם שלווה כסף מהחייב וצריך להחזיר לו את ההלוואה וכיו"ב.
  • במקרים מסוימים לצד שלישי יש נגיעה לתיק והוא רשאי להגיש בקשות ללשכת ההוצאה לפועל.
דוגמה
כאשר רשם ההוצאה לפועל מצווה על עיקול מיטלטלין (עיקול רכוש שאיננו נדל"ן) של חייב ולאחר מכן מורה על מכירתם. אם צד שלישי (שאינו הזוכה ואינו החייב) טוען שהוא (ולא החייב) הבעלים של אותם מיטלטלין, הוא רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים כדי לעכב את המכירה, ובינתיים לפנות לבית המשפט כדי שיצהיר על בעלותו במיטלטלין.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות