חייב יכול לנסות ולבצע מכירה עצמית של דירת מגורים ממושכנת, גם במקרה שמונה כונס נכסים לדירתו על ידי הבנק

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
שם התיק:רע"א (חי') 14468-06-10‏
תאריך:05.10.2010
קישור:נוסח פסק הדין באתר נבו

הבנק פתח בהליכי הוצאה לפועל למימוש משכנתה שהוטל על דירת המבקשים להבטחת הלוואה. המבקשים ביקשו למכור את הדירה בעצמם לכיסוי כל יתרת החוב לבנק. רשם ההוצאה לפועל דחה את בקשתם בקובעו כי לא התקיימו תנאי סעיף 181ב1(ב)(3) לחוק ההוצאה לפועל לביצוע מכר עצמי, ומינה כונס נכסים מטעם הבנק. המבקשים חתמו על הסכם מכר לדירה וביקשו לאשרו, אך רשם ההוצאה לפועל דחה את בקשתם וערעורים על ההחלטה נדחו, תוך קביעה כי המבקשים פעלו בחוסר תום לב בכך שמכרו את דירתם למרות שמונה כונס נכסים. המבקשים הגישו בקשה לרשות ערעור.

בית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי:

  • מטרת סעיף 81ב1(ב)(3) לחוק ההוצאה לפועל היא הגנה על נוטלי הלוואות לדיור, ובהתאם לכך הוא קבע הסדרים שתכליתם להקל על חייבים.
  • בהתאם לחוק, מינוי כונס נכסים נועד לאפשר את מימוש המשכון במקום שבו הממשכן אינו יכול או אינו מעוניין לסייע לבעל המשכון במימושו.
  • אם מניחים שהתמורה שיכולים המבקשים לקבל על פי הסכם המכר מספיקה כדי סילוק מלוא חובם לבנק, אזי בלתי אפשרי לקבוע שבהתקשרם בהסכם המכר הם פעלו בחוסר תום לב, מפני שהמוכר את דירתו כדי לסלק חוב הלוואה שאותה נטל, הוא זה הנוהג בתום לב ובהתאם למצוות הדין.
  • המשכון על הדירה שבידי הבנק הוא זכות קניינית, אך זכותו הקניינית של הבנק איננה עדיפה על זכותם הקניינית של המבקשים, והם זכאים שתינתן להם האפשרות להשיא את תמורתה של הדירה באופן שיעלה בידם לפרוע את מלוא חובם לבנק.
  • הליך המכר העצמי נועד להקל על החייב גם במובן זה שלא יהיה עליו לשאת בהוצאות הכרוכות בכינוס נכסים לצורך מימושו של הנכס הממושכן.

משמעות

  • חייב יכול לנסות ולבצע מכירה עצמית של דירת מגורים ממושכנת, גם במקרה שמונה כונס נכסים לדירתו על ידי הבנק.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים