קצין הממונה על חקירות או על תחנת המשטרה רשאי להורות על שחרור בערבות של אדם שהובא למעצר על ידי שוטר
בנוסף לערבות, הקצין מוסמך לקבוע תנאים נוספים בהם על האדם לעמוד
קביעת תנאי הערבות תיעשה בהסכמת החשוד, ואם הוא אינו מסכים עניינו יועבר לבית המשפט
שימו לב
ערך מתייחס למעצר של חשוד לפני הגשת כתב אישום (מעצר ימים) ולא למעצר של נאשם לאחר כתב אישום (מעצר עד תום ההליכים)

אדם שנעצר על ידי שוטר ללא צו בית משפט, מובא בדחיפות לתחנת המשטר לבירור על ידי קצין החקירות או קצין הממונה על תחנת המשטרה ("הקצין הממונה") אשר יבדוק, בין היתר, אם קיימת עילה להחזיק את האדם במעצר.

 • גם כאשר קיימת עילה למעצר, הקצין הממונה יבחן אם קיימת אפשרות לשחרר את החשוד בערובה, במקום להחזיק אותו בבית המעצר.
 • ערובה יכולה להיות עירבון כספי (הפקדת כסף מזומן) או ערבות עצמית של החשוד (חתימה על כתב התחייבות), לבד או בצירוף ערבות או עירבון כספי של ערבים, כמו למשל בני משפחה. את כתב הערבות ניתן לשלם באופן מקוון.
 • נוסף על הערבות, קיימים לשחרור תנאים נוספים שאם החשוד מפר אותם הוא יוחזר למעצר, כמפורט בהמשך.

תנאים לשחרור ממעצר בערבות

אזהרה
הפרה של תנאי מתנאי השחרור, אלא אם מדובר בנסיבות חריגות ובהפרה פעוטה, עלולה לגרור החזרה למעצר.
 • הקצין הממונה מוסמך להתנות שחרור ממעצר בערובה, בהסכמת החשוד, בכל אחד מהתנאים הבאים:
  • איסור יציאה מהארץ והפקדת דרכון, לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים.
  • איסור לקיים קשר או להיפגש עם מי שייקבע, לתקופה שלא תעלה על 30 ימים.
  • איסור יציאה ממקום המגורים במשך כל היממה או חלק ממנה, לתקופה שלא תעלה על 5 ימים.
  • חובת מגורים או הימצאות באזור שייקבע, לתקופה של תעלה על 15 ימים.
  • איסור כניסה לאזור או למקום שייקבע, לתקופה שלא תעלה על 15 ימים.
  • חובת הודעה על כל שינוי בכתובת המגורים או מקום העבודה.
  • חובה להתייצב בתחנת המשטרה במועדים שייקבע.
  • הפקדת כלי נשק כאשר מדובר בחשד לעבירת אלימות.
שימו לב
 • הערובה ותנאי השחרור יהיו בתוקף למשך 180 ימים, אם לא הוגש כתב אישום במשך תקופה זו. בית המשפט רשאי להאריך את התקופה לבקשת התביעה או היועמ"ש.
 • אם לא הוארכה התקופה ולא הוגש כתב אישום, דמי הערבות יוחזרו.

מקרים בהם יש להביא את העצור בפני שופט

 • בכל אחד מהמקרים הבאים, יש להביא את העצור בפני שופט, בתוך 24 שעות:
  • החשוד לא מסכים להטלת הערובה, לגובה הערובה או לתנאיה.
  • החשוד לא המציא את הערובה במועד שנקבע על ידי הקצין הממונה.
  • הקצין הממונה בדעה שיש להנות את הערובה בתנאים שהוא אינו מוסמך לקבוע והם בסמכותו של שופט.

ערעור ועיון מחדש

 • ניתן להגיש ערעור לבית משפט שלום על גובה הערבות או סבירות תנאיה, בתוך 14 ימים מיום החלטת הקצין הממונה.
 • אם קיים שינוי נסיבות שיכול להשפיע על קביעת תנאי השחרור בערובה, ניתן להגיש ערעור לבית משפט השלום.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים