בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בהתאם לגובה הכנסותיהם ולמספר הנפשות במשפחה. למידע על כללי הזכאות בשנה הנוכחית, ראו הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה
הנחה רטרואקטיבית לשנים קודמות עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות
הטבלאות בדף זה מפרטות את סכומי ההכנסה החודשית הממוצעת שנדרשה בשנות המס הקודמות לצורך קבלת ההנחה


ראו גם

גובה ההכנסות בשנת 2021 (לזכאות בשנת 2022)

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2021 שיעור הנחה
1 3,755 - 5,300 עד 20%
3,322 - 3,755 עד 40%
2,889 - 3,322 עד 60%
עד 2,889 עד 80%
2 5,634 - 7,951 עד 20%
4,984 - 5,634 עד 40%
4,334 - 4,984 עד 60%
עד 4,334 עד 80%
3 6,535 - 9,223 עד 20%
5,781 - 6,535 עד 40%
5,027 - 5,781 עד 60%
עד 5,027 עד 80%
4 7,436 - 10,494 עד 20%
6,578 - 7,436 עד 40%
5,720 - 6,578 עד 60%
עד 5,720 עד 80%
5 9,449 - 13,335 עד 20%
8,359 - 9,449 עד 40%
7,268 - 8,359 עד 60%
עד 7,268 עד 80%
6 11,462 - 16,176 עד 20%
10,140 - 11,462 עד 40%
8,817 - 10,140 עד 60%
עד 8,817 עד 80%
7 13,475 - 19,018 עד 30%
11,921 - 13,475 עד 50%
10,366 - 11,921 עד 70%
עד 10,366 עד 90%
8 15,489 - 21,859 עד 30%
13,702 - 15,489 עד 50%
11,914 - 13,702 עד 70%
עד 11,914 עד 90%
9 17,502 - 24,700 עד 30%
15,482 - 17,502 עד 50%
13,463 - 15,482 עד 70%
עד 13,463 עד 90%
10 ומעלה עד 2,744 לנפש עד 30%
עד 1,945 לנפש עד 50%
עד 1,720 לנפש עד 70%
עד 1,496 לנפש עד 90%

גובה ההכנסות בשנת 2020 (לזכאות בשנת 2021)

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2020 שיעור הנחה
1 5,300 - 3,755 עד 20%
3,755 - 3,322 עד 40%
3,322 - 2,889 עד 60%
עד 2,889 עד 80%
2 7,951 - 5,634 עד 20%
5,634 - 4,984 עד 40%
4,984 - 4,334 עד 60%
עד 4,334 עד 80%
3 9,223 - 6,535 עד 20%
6,535 - 5,781 עד 40%
5,781 - 5,027 עד 60%
עד 5,027 עד 80%
4 10,494 - 7,436 עד 20%
7,436 - 6,578 עד 40%
6,578 - 5,720 עד 60%
עד 5,720 עד 80%
5 13,282 - 9,411 עד 20%
9,411 - 8,325 עד 40%
8,325 - 7,239 עד 60%
עד 7,239 עד 80%
6 16,070 - 11,387 עד 20%
11,387 - 10,073 עד 40%
10,073 - 8,759 עד 60%
עד 8,759 עד 80%
7 18,858 - 13,362 עד 30%
13,362 - 11,821 עד 50%
11,821 - 10,279 עד 70%
עד 10,279 עד 90%
8 21,646 - 15,338 עד 30%
15,338 - 13,568 עד 50%
13,568 - 11,798 עד 70%
עד 11,798 עד 90%
9 24,434 - 17,313 עד 30%
17,313 - 15,316 עד 50%
15,316 - 13,318 עד 70%
עד 13,318 עד 90%
10 ומעלה עד 2,715 לנפש עד 30%
עד 1,924 לנפש עד 50%
עד 1,702 לנפש עד 70%
עד 1,480 לנפש עד 90%

גובה ההכנסות בשנת 2019 (לזכאות בשנת 2020)

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2019 שיעור הנחה
1 5,300 - 3,745 עד 20%
3,745 - 3,313 עד 40%
3,313 - 2,881 עד 60%
עד 2,881 עד 80%
2 7,949 - 5,617 עד 20%
5,617 - 4,969 עד 40%
4,969 - 4,321 עד 60%
עד 4,321 עד 80%
3 9,219 - 6,514 עד 20%
6,514 - 5,763 עד 40%
5,763 - 5,011 עד 60%
עד 5,011 עד 80%
4 10,491 - 7,414 עד 20%
7,414 - 6,558 עד 40%
6,558 - 5,703 עד 60%
עד 5,703 עד 80%
5 13,101 - 9,258 עד 20%
9,258 - 8,190 עד 40%
8,190 - 7,121 עד 60%
עד 7,121 עד 80%
6 15,711 - 11,102 עד 20%
11,102 - 9,821 עד 40%
9,821 - 8,540 עד 60%
עד 8,540 עד 80%
7 18,320 - 12,946 עד 30%
12,946 - 11,452 עד 50%
11,452 - 9,958 עד 70%
עד 9,958 עד 90%
8 20,930 - 14,790 עד 30%
14,790 - 13,084 עד 50%
13,084 - 11,377 עד 70%
עד 11,377 עד 90%
9 23,540 - 16,634 עד 30%
16,634 - 14,715 עד 50%
14,715 - 12,796 עד 70%
עד 12,796 עד 90%
10 ומעלה עד 2,616 לנפש עד 30%
עד 1,848 לנפש עד 50%
עד 1,635 לנפש עד 70%
עד 1,422 לנפש עד 90%

גובה ההכנסות בשנת 2018 (לזכאות בשנת 2019)

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2018 שיעור הנחה
1 5,300 - 3,701 עד 20%
3,701 - 3,274 עד 40%
3,274 - 2,847 עד 60%
עד 2,847 עד 80%
2 7,949 - 5,550 עד 20%
5,550 - 4,910 עד 40%
4,910 - 4,270 עד 60%
עד 4,270 עד 80%
3 9,219 - 6,438 עד 20%
6,438 - 5,695 עד 40%
5,695 - 4,952 עד 60%
עד 4,952 עד 80%
4 10,492 - 7,327 עד 20%
7,327 - 6,481 עד 40%
6,481 - 5,636 עד 60%
עד 5,636 עד 80%
5 13,085 - 9,137 עד 20%
9,137 - 8,083 עד 40%
8,083 - 7,028 עד 60%
עד 7,028 עד 80%
6 15,677 - 10,947 עד 20%
10,947 - 9,684 עד 40%
9,684 - 8,421 עד 60%
עד 8,421 עד 80%
7 18,269 - 12,757 עד 30%
12,757 - 11,285 עד 50%
11,285 - 9,813 עד 70%
עד 9,813 עד 90%
8 20,862 - 14,567 עד 30%
14,567 - 12,886 עד 50%
12,886 - 11,206 עד 70%
עד 11,206 עד 90%
9 23,454 - 16,377 עד 30%
16,377 - 14,488 עד 50%
14,488 - 12,598 עד 70%
עד 12,598 עד 90%
10 ומעלה עד 2,606 לנפש עד 30%
עד 1,820 לנפש עד 50%
עד 1,610 לנפש עד 70%
עד 1,400 לנפש עד 90%

גובה ההכנסות בשנת 2017 (לזכאות בשנת 2018)

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2017 שיעור הנחה
1 5,000 - 3,689 עד 20%
3,689 - 3,263 עד 40%
3,263 - 2,838 עד 60%
עד 2,838 עד 80%
2 7,500 - 5,533 עד 20%
5,533 - 4,895 עד 40%
4,895 - 4,256 עד 60%
עד 4,256 עד 80%
3 8,700 - 6,419 עד 20%
6,419 - 5,678 עד 40%
5,678 - 4,938 עד 60%
עד 4,938 עד 80%
4 9,901 - 7,304 עד 20%
7,304 - 6,462 עד 40%
6,462 - 5,619 עד 60%
עד 5,619 עד 80%
5 12,266 - 9,050 עד 20%
9,050 - 8,006 עד 40%
8,006 - 6,962 עד 60%
עד 6,962 עד 80%
6 14,632 - 10,795 עד 20%
10,795 - 9,550 עד 40%
9,550 - 8,304 עד 60%
עד 8,304 עד 80%
7 16,998 - 12,541 עד 30%
12,541 - 11,094 עד 50%
11,094 - 9,647 עד 70%
עד 9,647 עד 90%
8 19,364 - 14,286 עד 30%
14,286 - 12,638 עד 50%
12,638 - 10,990 עד 70%
עד 10,990 עד 90%
9 21,730 - 16,032 עד 30%
16,032 - 14,182 עד 50%
14,182 - 12,332 עד 70%
עד 12,332 עד 90%
10 ומעלה עד 2,559 לנפש עד 30%
עד 1,750 לנפש עד 50%
עד 1,548 לנפש עד 70%
עד 1,346 לנפש עד 90%

גובה ההכנסות בשנת 2016 (לזכאות בשנת 2017)

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת (ב-₪) בשנת הכספים 2016 שיעור הנחה
1 3,689 - 3,263 עד 40%
3,263 - 2,838 עד 60%
עד 2,838 עד 80%
2 5,533 - 4,895 עד 40%
4,895 - 4,256 עד 60%
עד 4,256 עד 80%
3 6,419 - 5,678 עד 40%
5,678 - 4,938 עד 60%
עד 4,938 עד 80%
4 7,304 - 6,462 עד 40%
6,462 - 5,619 עד 60%
עד 5,619 עד 80%
5 8,994 - 7,957 עד 40%
7,957 - 6,919 עד 60%
עד 6,919 עד 80%
6 10,684 - 9,451 עד 40%
9,451 - 8,219 עד 60%
עד 8,219 עד 80%
7 12,374 - 10,946 עד 50%
10,946 - 9,519 עד 70%
עד 9,519 עד 90%
8 14,064 - 12,441 עד 50%
12,441 - 10,818 עד 70%
עד 10,818 עד 90%
9 15,754 - 13,963 עד 50%
13,963 - 12,118 עד 70%
עד 12,118 עד 90%
10 ומעלה עד 1,750 לנפש עד 50%
עד 1,548 לנפש עד 70%
עד 1,346 לנפש עד 90%

גובה ההכנסות בשנת 2015 (לזכאות בשנת 2016)

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת (ב-₪) בשנת הכספים 2015 שיעור הנחה
1 3,513 - 3,109 עד 40%
3,108 - 2,704 עד 60%
עד 2703 עד 80%
2 5,270 - 4,663 עד 40%
4,662 - 4,055 עד 60%
עד 4,054 עד 80%
3 6,113 - 5,409 עד 40%
5,408 - 4,704 עד 60%
עד 4,703 עד 80%
4 6,957 - 6,155 עד 40%
6,154 - 5,352 עד 60%
עד 5,351 עד 80%
5 8,531 - 7,547 עד 40%
7,546 - 6,563 עד 60%
עד 6,562 עד 80%
6 10,105 - 8,940 עד 40%
8,939 - 7,774 עד 60%
עד 7,773 עד 80%
7 11,679 - 10,332 עד 50%
10,331 - 8,985 עד 70%
עד 8,984 עד 90%
8 13,253 - 11,725 עד 50%
11,724 - 10,196 עד 70%
עד 10,195 עד 90%
9 14,827 - 13,117 עד 50%
13,116 - 11,407 עד 70%
עד 11,406 עד 90%
10 ומעלה עד 1,628 לנפש עד 50%
עד 1,440 לנפש עד 70%
עד 1,252 לנפש עד 90%

גובה ההכנסות בשנת 2014 (לזכאות בשנת 2015)

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת (ב-₪) בשנת הכספים 2014 שיעור הנחה
1 3,513 - 3,109 עד 40%
3,108 - 2,704 עד 60%
עד 2703 עד 80%
2 5,270 - 4,663 עד 40%
4,662 - 4,055 עד 60%
עד 4,054 עד 80%
3 6,113 - 5,409 עד 40%
5,408 - 4,704 עד 60%
עד 4,703 עד 80%
4 6,957 - 6,155 עד 40%
6,154 - 5,352 עד 60%
עד 5,351 עד 80%
5 8,496 - 7,516 עד 40%
7,515 - 6,536 עד 60%
עד 6,535 עד 80%
6 10,035 - 8,878 עד 40%
8,877 - 7,720 עד 60%
עד 7,719 עד 80%
7 11,574 - 10,239 עד 50%
10,238 - 8,904 עד 70%
עד 8,903 עד 90%
8 13,113 - 11,601 עד 50%
11,600 - 10,088 עד 70%
עד 10,087 עד 90%
9 14,652 - 12,962 עד 50%
12,961 - 11,272 עד 70%
עד 11,271 עד 90%
10 ומעלה עד 1,628 לנפש עד 50%
עד 1,440 לנפש עד 70%
עד 1,252 לנפש עד 90%