הקדמה:

בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בהתאם לגובה הכנסותיהם ולמספר הנפשות במשפחה
הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה אינה הנחת חובה, ויש לבדוק את פרטי הזכאות מול הרשות המקומית
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה. הנחה לפי מבחן הכנסה איננה הנחת חובה, הרשות המקומית רשאית שלא להעניקה או להעניקה באופן חלקי בתנאים שתקבע. יש לברר את הזכאות ופרטיה מול הרשות המקומית.

טיפ
בתקנות הקובעות את הזכאות להנחה בארנונה אין התייחסות למקרה של דירת שותפים.

אם מתגוררים בדירה מספר שותפים עשויה להינתן הנחה לזכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה.

במקרים אלה רצוי לפנות לבירור אל מחלקת הארנונה ברשות המקומית.

מי זכאי?

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה בש"ח (ברוטו) בשנת הכספים 2019 שיעור הנחה
1 5,300 - 3,745 עד 20%
3,745 - 3,313 עד 40%
3,313 - 2,881 עד 60%
עד 2,881 עד 80%
2 7,949 - 5,617 עד 20%
5,617 - 4,969 עד 40%
4,969 - 4,321 עד 60%
עד 4,321 עד 80%
3 9,219 - 6,514 עד 20%
6,514 - 5,763 עד 40%
5,763 - 5,011 עד 60%
עד 5,011 עד 80%
4 10,491 - 7,414 עד 20%
7,414 - 6,558 עד 40%
6,558 - 5,703 עד 60%
עד 5,703 עד 80%
5 13,101 - 9,258 עד 20%
9,258 - 8,190 עד 40%
8,190 - 7,121 עד 60%
עד 7,121 עד 80%
6 15,711 - 11,102 עד 20%
11,102 - 9,821 עד 40%
9,821 - 8,540 עד 60%
עד 8,540 עד 80%
7 18,320 - 12,946 עד 30%
12,946 - 11,452 עד 50%
11,452 - 9,958 עד 70%
עד 9,958 עד 90%
8 20,930 - 14,790 עד 30%
14,790 - 13,084 עד 50%
13,084 - 11,377 עד 70%
עד 11,377 עד 90%
9 23,540 - 16,634 עד 30%
16,634 - 14,715 עד 50%
14,715 - 12,796 עד 70%
עד 12,796 עד 90%
10 ומעלה עד 2,616 לנפש עד 30%
עד 1,848 לנפש עד 50%
עד 1,635 לנפש עד 70%
עד 1,422 לנפש עד 90%


חישוב ממוצע ההכנסה החודשית

 • לשכירים החישוב ייעשה באחד משני האופנים הבאים, בהתאם לבקשתם:
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית ב- 3 החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית ב- 12 החודשים שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
 • לעצמאים הממוצע מחושב על פי הכנסתם החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידם, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים הנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים שאינם כלולים בהודעת השומה.

תהליך מימוש הזכות

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.
 • במקרים חריגים ולאחר שהתקבלה תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב אל הממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביו מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיה זכאי להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים