הקדמה:

במרכזים הטיפוליים של משרד החינוך ניתנים סיוע וטיפולים לילדים כבדי שמיעהטיפולים לילדים כבדי שמיעה ניתנים על ידי קלינאי תקשורת במרכזים הטיפוליים של משרד החינוך.

מי זכאי?

 • ילדים עם לקות בשמיעה.

הסיוע והטיפולים הניתנים

אבחון תקשורתי

 • אבחון תקשורתי נערך על מנת לקבל הערכה מדוייקת, ככל האפשר, של מצב הילד בתחומים שמיעה, תקשורת, שפה ודיבור, ולבנות תכנית טיפולית בהמשך.

טיפולי תקשורת

 • טיפולי התקשורת ניתנים על פי הצרכים האישיים של כל ילד שהוא כבד שמיעה.
 • הטיפול מתבסס על הערכה כוללת של השימוש בתקשורת ומרכיביה:
  • התייחסות למצב ולתפקוד השמיעתי של הילד
  • הערכת העזרים השמיעתיים שבהם הוא משתמש ומידת התאמתם
  • הערכת התפקוד השפתי והשימוש במרכיביו השונים
  • התייחסות למובנות הדיבור ובחינת מרכיבי הפקת הדיבור
 • טיפולי התקשורת ניתנים באופן פרטני ו/או באופן קבוצתי, בהתאם לצרכי המטופלים.

הדרכה אודיולוגית

 • ההדרכה האודיולוגית המועברת לילד ולהוריו, כוללת הסבר מפורט על תוצאות בדיקת השמיעה, השלכותיה של הירידה בשמיעה על התפקוד בחיי היום יום וכן הצעת תכנית שיקום לילד.

ייעוץ אישי בשימוש במערכות הגברה אישיות

 • לילד ולהוריו מועבר מידע חיוני לגבי המכשור הנגיש והמתקדם ביותר הקיים, בהתייחס לירידה בשמיעה הקיימת אצל הילד.
 • בנוסף, ניתן להם ייעוץ לגבי התאמת הסביבה הלימודית (כיתה אקוסטית) עבורו.

השאלת מכשירי שמיעה ומערכות.F.M

 • מכשירי שמיעה מושאלים לילדים הזקוקים להם מסיבות שונות, כגון: אובדן המכשיר האישי, הימצאותו של המכשיר האישי בתיקון וכו'.


ארגוני סיוע

 • לרשימת הארגונים המסייעים לאוכלוסיית החירשים וכבדי השמיעה לחצו כאן.

גורמי ממשל


תודות