הקדמה:

תלמיד עם לקות שמיעה הלומד בגן או כיתה של החינוך הרגיל או החינוך המיוחד, זכאי להנגשה אקוסטית של כיתתו
ניתן לבצע רישום מוקדם למוסד חינוכי כדי לאפשר את הנגשתו לתלמיד בזמן
לא כל מרחב לימודי חייב ביישום כל האמצעים (למשל חלון כיתה הפונה לחצר שקטה אינו זקוק לאיטום)
למידע נוסף, ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע, כי תלמיד עם לקות שמיעה הלומד במסגרת רגילה או במסגרת של החינוך המיוחד, זכאי להנגשה אקוסטית של כיתתו.

 • משרד החינוך מאשר השתתפות עד לסך של 30,000 ₪ (מהם 5% ליועצים) עבור הנגשת הגן או הכיתה. חובת הביצוע היא על הרשות המקומית.
 • ההתאמות האפשריות לכיתה הן:
  • תקרה אקוסטית + גופי תאורה
  • החלפת מזגן למזגן שקט
  • מערכת הגברה בכיתה (קבוצתית או אישית)
  • אטימת חלונות פנימיים//פרצות במעטפת
  • דלת עם פסי אטימה
  • חיפוי קירות
  • ריצפה רכה/גומיות לרגלי הרהיטים
  • זיגוג כפול/אטימת חלונות חיצוניים
  • פעמון מהבהב

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • מהרגע שנודע לרשות מקומית על תלמיד עם לקות שמיעה הלומד בתחומה, עליה לזמן, מטעמה, יועץ אקוסטי וקלינאי/ת תקשורת מהמרכז הטיפולי הנותן שירות לאותו תלמיד.
 • היועץ והקלינאי/ת יבקרו עם נציג הרשות, במסגרת החינוכית בה לומד התלמיד יחד עם מנהל/ת המסגרת, לקביעת מיקום הכיתה המונגשת וההתאמות הנדרשות.
 • עפ"י דוחות היועץ האקוסטי והקלינאי/ת ובהתאם לעלות ההתאמות, ייקבע סדר העדיפויות של ההתאמות ע"י הקלינאי/ת.
 • הרשות המקומית תגיש טופס בקשה לאישור ביצוע ההנגשה, חתום על ידי הקלינאי/ת, לאגף בינוי ותקצוב במשרד החינוך.

חשוב לדעת

 • מומלץ לבחור עבור התלמיד כיתה במיקום שקט בביה"ס.
 • לא כל מרחב לימודי חייב ביישום כל האמצעים (למשל חלון כיתה הפונה לחצר שקטה אינו זקוק לאיטום). הביצוע מותאם לצרכים המיוחדים לכל תלמיד ומקום.
 • קלינאי/ת התקשורת בלבד רשאי/ת להמליץ על מערכות הגברה, זאת לאחר קבלת עדכון מהמרכז הטיפולי על תפקוד התלמיד.
 • ניתן לרשום את הילד לגן או לבית הספר ברישום מוקדם, כדי לאפשר את ביצוע ההנגשה בזמן.
 • תלמידים חירשים וכבדי שמיעה המשולבים בחינוך הרגיל עשויים להיות זכאים להתאמות במבחני המיצ"ב. למידע נוסף ראו התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים במבחני המיצ"ב.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות