הקדמה:

אזרחים ותיקים בני 75 ומעלה זכאים לטיפולי שיניים מונעים ומשמרים בקופות החולים, ומגיל 80 הזכאות כוללת גם טיפולי שיניים משקמים. למידע נוסף ראו טיפולי שיניים לאזרחים ותיקים במסגרת סל הבריאות
בשאר המקרים, אזרחים ותיקים עשוים לקבל טיפולי שיניים בהתאם למצבם הכלכלי במרפאות ציבוריות וקהילתיות, מרפאות בבעלות עמותות ומרפאות שהוקמו במרכזי יום לקשיש
טיפולים אלו אינם נכללים בסל הבריאות, וכל רשות מקומית קובעת את היקף הסיוע בהתאם לתקציבים העומדים לרשותה
המחירון הקובע במרפאות אלו הוא המחירון לטיפול שיניים לנזקקים בפיקוח משרד הבריאות
בנוסף, ישנם ארגונים המעניקים טיפולי שיניים במחיר מסובסד (ראו סעיף ארגוני סיוע)


משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות ועמותת אשל דואגים לטיפולי שיניים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. הטיפול ניתן במרפאות ציבוריות וקהילתיות, מרפאות בבעלות עמותות ומרפאות שהוקמו במרכזי יום לקשישים.

טיפ

מי זכאי?

  • אזרח ותיק (מי שהגיע לגיל פרישה), שהופנה לקבלת טיפולי שיניים על ידי עו"ס במחלקה לשירותים חברתיים.

תהליך מימוש הזכות

  • אזרח ותיק הזקוק לטיפול שיניים ומעוניין לקבל טיפול באמצעות מרפאות אלה, יפנה לעו"ס במחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריו.
  • אם העו"ס ימצא שהאזרח הוותיק עונה על תנאי הנזקקות לשירות, הוא יופנה למרפאה לקבלת תכנית טיפול והצעת מחיר.
  • על פי הצעה זו, יקבע עובד הזכאות במחלקה לשירותים חברתיים את גובה ההשתתפות הכספית של המטופל, שישלם את חלקו במחלקה.
  • הפונה יופנה עם אישור המחלקה לשירותים חברתיים למרפאה לקבלת הטיפול.
  • במקומות שבהם אין מרפאה, יופנה האזרח הוותיק לטיפול במרפאה פרטית. הסיוע שיינתן לו מהמחלקה לשירותים חברתיים יהיה על-פי זכאותו, כשהמחירים המשולמים יהיו בהתאם למחירון טיפולי שיניים בפיקוח משרד הבריאות לאוכלוסיות נזקקות.

מרפאות שיניים