אזרחים ותיקים זכאים החל מגיל 72 לטיפולי שיניים בקופות החולים - חינם או בהשתתפות עצמית
בשאר המקרים, אזרחים ותיקים עשויים לקבל סבסוד לטיפולי שיניים ממשרד הרווחה, בהתאם למצבם הכלכלי
כל רשות מקומית קובעת את היקף הסיוע בהתאם לתקציב שעומד לרשותה
ישנם ארגונים שמעניקים טיפולי שיניים במחיר מסובסד - ראו "ארגוני סיוע" בהמשך


משרד הרווחה מסבסד טיפולי שיניים לאזרחים ותיקים באמצעות מרפאות שפועלות ברשויות המקומיות.

  • הזכאות נקבעת על-פי המצב הכלכלי של האזרח הוותיק.
טיפ

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.
  • מי שיימצאו זכאים לסבסוד יקבלו הפניה למרפאות שיניים שמופעלות על-ידי הרשות המקומית או על-ידי עמותות, או למרפאה פרטית שעובדת עם מחירון משרד הבריאות לאוכלוסיות נזקקות.
  • במרפאה יכינו לפונים תוכנית טיפול והצעת מחיר. עליהם להגיש את התוכנית עם הצעת המחיר למחלקה לשירותים חברתיים לצורך קבלת אישור.
  • אם התוכנית תאושר, יהיה ניתן לעבור את טיפול השיניים במרפאה.
  • המטופלים יתבקשו לשלם השתתפות עצמית למחלקה לשירותים חברתיים, בשיעור שייקבע בהתאם למצבם הכלכלי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.