הקדמה:

אזרחים ותיקים בני 75 ומעלה זכאים לטיפולי שיניים מונעים ומשמרים בקופות החולים, ומגיל 80 הזכאות כוללת גם טיפולי שיניים משקמים. למידע נוסף ראו טיפולי שיניים לאזרחים ותיקים במסגרת סל הבריאות
בשאר המקרים, אזרחים ותיקים עשוים לקבל טיפולי שיניים בהתאם למצבם הכלכלי במרפאות ציבוריות וקהילתיות, מרפאות בבעלות עמותות ומרפאות שהוקמו במרכזי יום לאזרחים ותיקים
טיפולים אלו אינם נכללים בסל הבריאות, וכל רשות מקומית קובעת את היקף הסיוע בהתאם לתקציבים העומדים לרשותה
המחירון הקובע במרפאות אלו הוא המחירון לטיפול שיניים לנזקקים בפיקוח משרד הבריאות
בנוסף, ישנם ארגונים המעניקים טיפולי שיניים במחיר מסובסד (ראו סעיף ארגוני סיוע)


משרד הרווחה, משרד הבריאות ועמותת אשל דואגים לטיפולי שיניים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. הטיפול ניתן במרפאות ציבוריות וקהילתיות, מרפאות בבעלות עמותות ומרפאות שהוקמו במרכזי יום לקשישים.

טיפ

מי זכאי?

  • אזרח ותיק (מי שהגיע לגיל פרישה), שהופנה לקבלת טיפולי שיניים על ידי עו"ס במחלקה לשירותים חברתיים.

תהליך מימוש הזכות

  • אזרח ותיק הזקוק לטיפול שיניים ומעוניין לקבל טיפול באמצעות מרפאות אלה, יפנה לעו"ס במחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריו.
  • אם העו"ס ימצא שהאזרח הוותיק עונה על תנאי הנזקקות לשירות, הוא יופנה למרפאה לקבלת תכנית טיפול והצעת מחיר.
  • על פי הצעה זו, יקבע עובד הזכאות במחלקה לשירותים חברתיים את גובה ההשתתפות הכספית של המטופל, שישלם את חלקו במחלקה.
  • הפונה יופנה עם אישור המחלקה לשירותים חברתיים למרפאה לקבלת הטיפול.
  • במקומות שבהם אין מרפאה, יופנה האזרח הוותיק לטיפול במרפאה פרטית. הסיוע שיינתן לו מהמחלקה לשירותים חברתיים יהיה על-פי זכאותו, כשהמחירים המשולמים יהיו בהתאם למחירון טיפולי שיניים בפיקוח משרד הבריאות לאוכלוסיות נזקקות.

מרפאות שיניים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים


חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.