אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

קטין נפגע עבירת מין זכאי לקבל טיפול נפשי במימון המדינה
הזכאות למימון אינה מותנית בהגשת תלונה במשטרה, או במצבו הסוציו-אקונומי של מקבל הטיפול
למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה


קטינים נפגעי עבירות מין זכאים למימון טיפול נפשי בעקבות הפגיעה.

  • קבלת המימון אינה מותנית בהגשת תלונה במשטרה ו/או בקיומו של הליך פלילי, והוא ניתן ללא תלות במצבו הסוציו-אקונומי של מקבל הטיפול.

מי זכאי?

  • כל קטין שנפגע מעבירת מין.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים הסמוכה למקום מגוריו של הקטין ולבקש מימון עבור הטיפול הנפשי.
  • הליך הקליטה וקבלת הטיפול הנפשי נעשים באופן מיידי.
  • קבלת הטיפול מותנית בפגישת קבלה (אינטייק) ראשונית במחלקה לשירותים חברתיים לצורך התרשמות.
  • לאחר מכן תיעשה הפנייה מיידית לגורם טיפולי מתאים, בתוך המחלקה או מחוצה לה (למשל, למרכז טיפול אזורי).
  • משך הטיפול הממומן נתון לשיקול דעתה של המחלקה לשירותים חברתיים בכפוף לחוות הדעת של הגורם המטפל, ועל כן גובה המימון משתנה ממקרה למקרה ואינו מותנה בסכום מינימלי או מקסימלי.

ערעור

  • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
  • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.

חשוב לדעת

  • אין צורך בהיכרות מוקדמת של לשכת הרווחה עם הקטין המבקש טיפול נפשי.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות