הקדמה:

קטין נפגע עבירת מין זכאי לקבל טיפול נפשי במימון המדינה
הזכאות למימון אינה מותנית בהגשת תלונה במשטרה, או במצבו הסוציו-אקונומי של מקבל הטיפול
למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה


קטינים נפגעי עבירות מין זכאים למימון טיפול נפשי בעקבות הפגיעה.

  • קבלת המימון אינה מותנית בהגשת תלונה במשטרה ו/או בקיומו של הליך פלילי, והוא ניתן ללא תלות במצבו הסוציו-אקונומי של מקבל הטיפול.

מי זכאי?

  • כל קטין שנפגע מעבירת מין.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים הסמוכה למקום מגוריו של הקטין ולבקש מימון עבור הטיפול הנפשי.
  • הליך הקליטה וקבלת הטיפול הנפשי נעשים באופן מיידי.
  • קבלת הטיפול מותנית בפגישת קבלה (אינטייק) ראשונית במחלקה לשירותים חברתיים לצורך התרשמות.
  • לאחר מכן תיעשה הפנייה מיידית לגורם טיפולי מתאים, בתוך המחלקה או מחוצה לה (למשל, למרכז טיפול אזורי).
  • משך הטיפול הממומן נתון לשיקול דעתה של המחלקה לשירותים חברתיים בכפוף לחוות הדעת של הגורם המטפל, ועל כן גובה המימון משתנה ממקרה למקרה ואינו מותנה בסכום מינימלי או מקסימלי.

חשוב לדעת

  • אין צורך בהיכרות מוקדמת של לשכת הרווחה עם הקטין המבקש טיפול נפשי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות