תושבים חוזרים וסטודנטים חוזרים רשאים, בהתאם לתנאים, לייבא באופן אישי רכב שטרם חלפו 48 חודשים ממועד ייצורו
כלל תושבי ישראל רשאים לייבא רכב ביבוא אישי בתנאי שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו
למידע נוסף ראו מדריך לייבוא אישי של רכב באתר רשות המסים


תושבים חוזרים וסטודנטים חוזרים רשאים לייבא באופן אישי רכב שטרם חלפו 48 חודשים ממועד ייצורו, לא יאוחר מתום 9 חודשים מיום כניסתם לישראל.

 • ניתן לייבא רק רכב שאושר ליבוא על-ידי משרד התחבורה.
 • ניתן גם לייבא אופנוע בייבוא אישי.

מי זכאי?

 • בעל רישיון נהיגה תקף בישראל לסוג הרכב המיובא, שגילו 17 שנים לפחות ביום כניסתו לארץ, והוא אחד מאלה:
  • תושב חוזר שנעדר מישראל שנתיים או יותר
  • סטודנט חוזר שנעדר 18 חודשים
 • תקופת הזכאות ליבוא הרכב היא עד לתום 9 חודשים מיום כניסתו של הזכאי לישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לשחרר את הרכב, יש לקבל אישור בכתב/רישיון יבוא מיחידת התקינה במשרד התחבורה. לבירורים ניתן לפנות ליחידת התקינה.
 • על רישיון הרכב תצוין רמת האבזור של הרכב שנקבעה על ידי משרד הרישוי.
 • לאחר רישום הרכב לתנועה בדרכים ניתן לפנות עם רישיון הרכב לבית המכס שבו שוחרר הרכב, ולקבל החזר על הפרש המסים בהתאם לרמת האבזור.
 • לקבלת מידע בנושא יבוא אישי של רכבים, ניתן לפנות למחלקת יבוא אישי בבתי המכס, בהתאם לפרטים המופיעים באתר רשות המסים.

חשוב לדעת

 • כלל תושבי ישראל רשאים לייבא רכב ביבוא אישי אם טרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו ובכפוף לשאר התנאים, כמפורט במדריך רשות המסים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל