הקדמה:

תושבים חוזרים וסטודנטים חוזרים רשאים, בהתאם לתנאים, לייבא באופן אישי רכב שטרם חלפו 48 חודשים ממועד ייצורו
כלל תושבי ישראל רשאים לייבא רכב ביבוא אישי בתנאי שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו
למידע נוסף, ראו במדריך ליבוא אישי של רכב של רשות המסים


תושבים חוזרים וסטודנטים חוזרים רשאים לייבא באופן אישי רכב שטרם חלפו 48 חודשים ממועד ייצורו, לא יאוחר מתום 9 חודשים מיום כניסתם לישראל.

 • ניתן לייבא רק רכב שאושר ליבוא על-ידי משרד התחבורה.

מי זכאי?

 • בעל רישיון נהיגה תקף בישראל לסוג הרכב המיובא, שגילו 17 שנים לפחות ביום כניסתו לארץ, והוא אחד מאלה:
  • תושב חוזר שנעדר מישראל שנתיים או יותר
  • סטודנט חוזר שנעדר 18 חודשים
 • תקופת הזכאות ליבוא הרכב היא עד לתום 9 חודשים מיום כניסתו של הזכאי לישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • על-מנת לשחרר את הרכב, יש לקבל אישור בכתב/רישיון יבוא ממחלקת התקינה במשרד התחבורה. לבירורים ניתן לפנות למחלקת התקינה.
 • לקבלת מידע בנושא יבוא אישי של רכבים, ניתן לפנות למחלקת יבוא אישי בבתי המכס:
  • חיפה: שער הנמל 3, טלפון 04-8354863.
  • ראשל"צ: רח' ישראל גלילי 3א, טלפון 03-9421666.
  • אשדוד: רח' הבנאים 2 (בנין הפורום), טלפון 03-8510501.
  • ירושלים: רח' כנפי נשרים 66, טלפון 02-6545610/11/02/03.
 • כמו כן ניתן לפנות בדואל: yishi@customs.mof.gov.il

חשוב לדעת

 • כלל תושבי ישראל רשאים לייבא רכב ביבוא אישי אם טרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו ובכפוף לשאר התנאים, כמפורט במדריך רשות המסים.

גורמי ממשל