הקדמה:

משרד העלייה והקליטה (לשעבר "המשרד לקליטת העלייה" ו"משרד הקליטה") אחראי לסיוע שנותנת מדינת ישראל לעולים ולתושבים חוזרים המגיעים ארצה.

 • המשרד אחראי לסייע לעולים וללוותם משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית.

פרטים

תחומי עיסוק:
אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
מחלקת פניות הציבור - משרד העלייה והקליטה, רח' אסתר המלכה 6 תל אביב
טלפון:
2994*
פקס:
072-3229697

יעדי המשרד

 • היעדים שהמשרד הציב לעצמו כמטרות:
  • העצמת השפה העברית בקרב עולים.
  • טיפול ממוקד לנוער עולה בסיכון.
  • קידום תעסוקת עולים.
  • יצירת הזדמנויות להשתלבות חברתית ותרבותית של עולים.
  • הרחבת אפשרויות ופתרונות הדיור לעולים.
  • עידוד עלייה.
  • עידוד ישראלים לחזור לישראל.

תחומי סיוע

אזור דיגיטלי אישי לעולים ולתושבים חוזרים באתר משרד העלייה והקליטה

האזור הדיגיטלי האישי מאפשר לקבל מידע ולבצע פעולות באמצעות אתר האינטרנט של המשרד וזמין בחמש שפות:

דרכי יצירת קשר

נושאים וזכויות

ארגוני סיוע