בנסיבות מיוחדות, ידועים בציבור יכולים לאמץ את ילדיהם הביולוגיים של בני זוגם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
שם התיק:ע"א 1165/01
תאריך:12.11.2002
קישור:לקריאת פסק הדין

המערערת מבקשת לאמץ את בתו של בן זוגה לחיים (שהיא בת 21 שנים). אמה של הבת נפטרה בעודה תינוקת, והמערערת היא זו שגידלה אותה. גורמי האימוץ מתנגדים לבקשה בנימוק שסעיף 3 לחוק אימוץ ילדים קובע כי בית משפט רשאי לתת צו אימוץ למאמץ יחיד אם בן זוגו הוא הורה המאומץ, או אם הורי המאומץ נפטרו והמאמץ הוא מקרובי המאומץ. מכיוון שהמערערת אינה בת זוגו של אבי הנערה אלא ה"ידועה בציבור" שלו, וכיוון שהורה אחד של הבת, אביה, הוא בחיים, והמערערת אינה קרובת משפחה שלה, הרי לטענת גורמי האימוץ, המערערת אינה ממלאת אחר אף אחת מהחלופות שבסעיף 3. בית המשפט המחוזי קיבל את טענות גורמי האימוץ ומכאן הערעור.

בית המשפט העליון פסק כי:

החוק מלכתחילה לא נועד לאפשר כדבר שבשיגרה אימוץ בגירים, עם זאת הכיר החוק באפשרות לאמץ בגירים בנסיבות מיוחדות וחריגות. על פי הוראות החוק כפי שהוא מתפרש על רקע השיטה המשפטית, אין למנוע אימוץ של בגיר במקרה שאימוץ כזה אינו פוגע באינטרס בר הגנה, בין אינטרס ציבורי ובין אינטרס ראוי להגנה של פרט אחר.

כאשר האימוץ המבוקש משקף באופן אמיתי צורך חיוני של המעורבים בהליך האימוץ, או נותן ביטוי חוקי ליחסים דמויי יחסי הורים-ילד שקיימים למעשה במציאות, יראה בכך בית המשפט נסיבות מיוחדות למתן צו אימוץ על פי סעיף 25(1) לחוק, הקובע את התנאים שבהם רשאי בית משפט לסטות מהסייגים הנוגעים לגיל המאומץ. בכל מקרה, לא יינתן צו כזה אלא אם כן נוכח בית המשפט שיהיה זה לטובת המאומץ.

נסיבותיו של המקרה תואמות את הדרישה של "טובת המאומץ". הבת הבגירה ואביה הביעו את הסכמתם לאימוץ על רקע יחסי הורה-ילד יציבים וממושכים עם האישה שגידלה את הבגירה וטיפחה אותה כאם, אשר מבקשת כעת את האימוץ.

סעיף 25(2) לחוק מאפשר לבית המשפט, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיציין, ולאחר שמצא כי הדבר יהיה לטובת המאומץ, לסטות מן הסייגים הנוגעים לפטירת הורי המאומץ וקירבת המאמץ, האמורים בסעיף 3(2) לחוק. במקרה זה נתקיימו כל התנאים להחלת סעיף 25(2) לחוק: האימוץ הוא לטובתה של המאומצת, ונתקיימו "נסיבות מיוחדות" המצדיקות את האימוץ.

משמעות

  • בנסיבות מיוחדות ובאישורו של בית המשפט, ידועים בציבור יוכלו לאמץ את ילדיהם הביולוגיים של בני זוגם, גם במקרה שלא התקיימו התנאים שקבועים בסעיף 3 לחוק אימוץ ילדים.

חשוב לדעת

  • לפי פסיקת בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע, בני זוג שהם ידועים בציבור יכולים לאמץ יחד ילד, בדומה לזוגות נשואים. לקריאת פסק הדין ראו כאן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.