בני זוג ידועים בציבור כשירים להיות הורים מאמצים כמו בני זוג נשואים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע
שם התיק:אימוץ (ב"ש) 30/19
תאריך:16.09.2019
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
פסק דין זה ניתן בבית המשפט לענייני משפחה.
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

בני זוג ידועים בציבור שלא נישאו זה לזו, הגישו בקשה לאימוץ קטינה שהוכרזה ברת אימוץ, והמדינה הסכימה לבקשתם.

  • המבקשים מגדלים את הקטינה במסגרת אומנה, החל מימים ספורים לאחר לידתה.
  • למרות הסכמת המדינה, בחוק אימוץ ילדים נאמר כי כשירים לאמץ "איש ואשתו", ולכן בית המשפט דן בשאלה האם גם בני זוג ידועים בציבור, שאינם נשואים זה לזו, נכללים בהגדרת "איש ואשתו" ויכולים לאמץ ילד, ללא כל הבדל מבני זוג נשואים.
  • בית המשפט דן בנוסח החוק וקבע כי לאור השינויים החברתיים שחלו במהלך השנים מיום שנחקק החוק, אין סיבה להניח כי תא משפחתי שבו בני הזוג נשואים זה לזה נחשב יציב ובטוח יותר מתא משפחתי שבו בני הזוג חיים במעמד ידועים בציבור.
  • בנוסף, לאחר התיקון לחוק אומנה לילדים המאפשר לבני זוג ידועים בציבור לשמש כהורי אומנה טרם הוכרז ילד כבר-אימוץ, אין היגיון בהוצאת ילד מביתו לאחר שהוכרז בר-אימוץ ולהעבירו למשפחה אחרת, רק משום שבני הזוג המגדלים אותו באומנה אינם נשואים.
  • בית המשפט קבע כי לצורך כשירות בני זוג לאמץ, אין כל הבדל בין בני זוג נשואים לבין בני זוג ידועים בציבור, והורה על אימוץ הקטינה בידי המבקשים.

משמעות

  • בני זוג ידועים בציבור יכולים לשמש כהורים מאמצים, ללא הבדל מבני זוג נשואים.

חשוב לדעת

  • בעבר קבע בית המשפט העליון כי ידועה בציבור יכולה לאמץ את ילדיו של בן זוגה, גם אם היא אינה נשואה לו. ראו מידע נוסף על פסק הדין.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".