פסק הדין הכיר בזכאותם של יהודי לוב לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח הלכת הפחד
על פי פסק הדין על הרשות לזכויות ניצולי השואה לקיים דיון פרטני בעניינו של כל יוצא לוב הטוען להתקיימות הלכת הפחד
ביום 14.10.2010 התקבלה החלטה מנהלית בעניין ניצולי שואה יוצאי לוב, הקובעת מסלול חלופי להכרה בעילת רדיפה לפי הלכת הפחד, באמצעות הכרה אוטומטית בעילה זו, רטרואקטיבית מאפריל 2010 בלבד

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום בתל אביב
שם התיק:ו"ע 255/08
תאריך:7.4.10
קישור:פסק הדין

בית המשפט קבע כי בנסיבות בהן הפחד מהנאצים היווה מניע (ולו חלקי) לבריחה של יהודי לוב מבתיהם, או גרם למתח קיצוני, יש מקום להחיל את הלכת הפחד גם על יוצאי לוב, ולהכיר בזכאותם לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, לאחר קיום דיון פרטני בטענותיהם.

משמעות

חשוב לדעת

  • הגבלת שכר טירחת עורך דין בתביעות להכרה ביהודי לוב מכוח החלטה מינהלית-על פי תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים מיום 31.12.2014, הוגבל שכר הטרחה המירבי שמותר לעורך דין או מטפל לגבות ממי שזכאותו לתגמולים אושרה כתוצאה מההחלטה מנהלית שהכירה בזכאותם של יוצאי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. לפרטים נוספים ראה:הגבלת שכ"ט בטיפול בתביעות להכרה ביהודי לוב לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים