"הלכת הפחד" הנה הלכה משפטית המכירה בנזק שנגרם לניצולי השואה עקב פחד מוצדק מפני האלימות שננקטה על ידי הנאצים, גם אם בפועל לא סבלו ממעשי אלימות ישירים
ניצול שואה שנגרם לו נזק עקב בריחה בגין פחד מוצדק ממעשי אלימות של הנאצים או בגין מתח מירבי וקיצוני, זכאי לפיצויים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
לשם ביסוס הלכת הפחד, לא נדרש שהפחד מהאלימות הנאצית יהיה המניע היחידי לבריחה, ודי בכך שהוא אחד מהמניעים לבריחה
בנוסף לתחושת הפחד הסובייקטיבית יש להוכיח תשתית אובייקטיבית כדי לבסס את סבירותו של החשש

'"הלכת הפחד"' היא הלכה משפטית שנקבעה בבית המשפט העליון, ולפיה הקשר הסיבתי בין הנזק שנגרם לניצולי השואה לבין האלימות שננקטה על ידי הנאצים, קיים גם כשמדובר בפחד של הניצול מפני האלימות, ולא רק כאשר נגרמו לניצול מעשי אלימות ישירים.

  • המשמעות היא שפחד מוצדק מפני אלימות הנאצים מבסס עילת רדיפה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
  • ניצולי שואה שנגרם להם נזק עקב פחד מוצדק מפני אלימות הנאצים עשויים להיות זכאים לקצבה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ובתקנות, וזאת למרות שלא סבלו מאלימות ישירה של הנאצים.
  • מקרים טיפוסיים של הפעלת "הלכת הפחד" הם מקרים בהם סבלו ניצולי שואה מנזקים שנגרמו להם עקב ניסיונות התאבדות בשל הפחד כאמור, או עקב בריחה מאלימות או בריחה בשל מתח קיצוני.
  • לא נדרש שהפחד מהאלימות הנאצית יהיה המניע היחידי לבריחה, די בכך שהבריחה נבעה "לפחות חלקית" מפחד זה.
  • בתביעה לפיצויים מכוח "הלכת הפחד" אין להסתפק בהוכחת פחד ומתח סובייקטיביים בלבד, ויש להוכיח תשתית אובייקטיבית התומכת בסבירות החשש שנוצר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

הקביעות העיקריות של בתי המשפט במהלך השנים לגבי המקרים בהם תחול "הלכת הפחד":

חקיקה ונהלים

חשוב לדעת