בג"צ הורה לוועדה הרפואית לאבק מזיק להקים מאגר מידע לגבי נתוני תחלואה של עובדים שנחשפו לאבק מזיק במהלך עבודתם.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בג"צ
שם התיק:בג"ץ 2725/09
תאריך:05.05.2010
קישור:ראו כאן

אביטל יד-שלום נחשף לאסבסט במהלך עבודתו במפעל ולקה במחלת הלימפומה. בעתירתו טען כי לקה קיים קשר סיבתי בין הדברים.

הוא התעניין במידע בדבר שיעור חולי הלימפומה בקרב עובדים שהיו חשופים לאסבסט, פנה לועדה הרפואית לאבק מזיק ונענה כי אין בידיה את הנתונים. ועדה זו הוקמה כדי להביא ליצירת תמונת מצב מלאה ועדכנית בכל הנוגע לתעסוקה באבק מזיק ולתחלואת עובדים ועובדים לשעבר שנחשפו לאבק מזיק.

לטענת העותר, לא מילאה הועדה את התפקידים שהוטלו עליה בתקנות אבק מזיק מאחר שלא הקימה מאגר נתונים רחב בנוגע לתחלואת עובדים, והעדר מאגר שכזה פוגע באפשרות לגילוי מוקדם של מחלות הקשורות לאבק מזיק אצל עובדים שנחשפו אליו ולמעקב אחריהן. בג"צ הורה על הקמה וניהול של מאגר מידע הכולל פרטים על עובדים שנחשפו לאסבסט והמחלות בהן חלו, ויעץ לעותר לפנות אל הועדה לאחר שיוקם המאגר, על פי חוק חופש המידע.

משמעות

  • יוקם מאגר מידע פתוח לעיון הציבור, שיספק נתונים רלוונטיים בנושא תחלואת עובדים שנחשפו לאבק מזיק.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות