הקדמה:

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 מאפשר לכל אזרח או תושב ישראל לפנות בבקשה לרשות ציבורית לקבל מידע אותו היא מחזיקה. מטרתו הראשית של החוק היא להטמיע תפיסת יסוד של שיתוף במידע הציבורי.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות