סיוע בשכירת דירה בשוק הפרטי ניתן ביישובים שהוגדרו כיישובים המזכים בסיוע

כדי לקבל סיוע בשכר דירה, מי שעונים על תנאי הזכאות לסיוע צריכים להתגורר ב"יישוב שכר דירה".

יישובי שכר דירה גדולים

 • יישוב שכר דירה גדול הוא ישוב שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • יישוב שהוא עיר
  • יישוב שאינו עיר, אך מספר תושביו גדול מ-1,000 ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בו לפחות 5% שוכרי דירות פרטיות, ובתנאי שמספרם לפחות 30

יישובי שכר דירה קטנים

 • יישוב קטן הוא יישוב שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • יישוב שבו פחות מ-1,000 תושבים
  • יישוב שאינו עיר ומספר התושבים בו גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בו פחות מ-5% משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי או שמספר השוכרים היה פחות מ-30 משקי בית

הבדלים בגובה הסיוע

 • שיעור הסיוע ביישובים קטנים נמוך מזה שביישובים הגדולים (70% מגובה הסיוע).
 • עם זאת, במקרים הבאים שוכרי דירות זכאים לסיוע מלא בשכר דירה (100%) גם אם השכירות נעשית ביישוב קטן:
  1. נכים שקיבלו סיוע לפני הרחבת רשימת היישובים ב-15.06.2014 -
   • בעבר יכלו זכאים נכים לממש את הסיוע גם ביישובים קטנים שלא הוגדרו כיישובי שכר דירה, ולקבל סיוע מלא (100%).
   • נכים אלה זכאים להמשיך ולממש את הסיוע המלא גם אחרי שהיישוב סווג כיישוב קטן (כלומר: סכום הסיוע לא מופחת בעקבות סיווג היישוב כיישוב קטן), כל עוד הם ממשיכים להתגורר באותו יישוב.
   • נכים שלא מימשו סיוע ביישוב קטן לפני הרחבת רשימת היישובים ב-15.06.2014 ושוכרים דירה ביישוב קטן יקבלו 70% מסכום הסיוע.
  2. נפגעות אלימות במשפחה ודרי רחוב זכאים לסכומים קבועים בכל הארץ, בלי קשר לגודל היישוב.

חשוב לדעת

 • רשימת יישובי שכר דירה מתעדכנת ומתפרסמת מעת לעת.
 • מי שקיבלו סיוע בשכר דירה ומתגוררים ביישוב שהוסר מרשימת יישובי שכר דירה החל מינואר 2011 ואילך, זכאים להמשיך ולקבל את הסיוע באותו יישוב.
 • שוכרי דירות בקיבוצים או במושבים שיתופיים צריכים להמציא אישור ממזכירות היישוב על כך שהם אינם חברים ביישוב או מועמדים לחברות ביישוב.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים