הקדמה:

נשים נפגעות אלימות זכאיות, בתנאים מסוימים, לסיוע בתשלום שכר דירה
הסיוע ניתן כיום גם לנשים שאינן תושבות ישראל העונות על תנאי הזכאות
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


נשים נפגעות אלימות עשויות להיות זכאיות להשתתפות בתשלום שכר דירה לתקופה של עד 3 שנים.

 • הסיוע ניתן בשכירת דירה בשוק הפרטי בכל אחד מיישובי הארץ.
 • למידע לגבי התנאים הכלליים לסיוע בשכר דירה, ראו קבלת סיוע בשכר דירה.

סכומי הסיוע

 • גובה הסיוע נקבע בהתאם לשני מצבים משפחתיים:
  • אישה ללא ילדים
  • אישה עם ילד אחד או יותר (מספר הילדים אינו משפיע על גובה הסיוע)
 • לטבלת סכומי הסיוע, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

 • נשים הסובלות מאלימות במשפחה (גם אם יש להן דירה בבעלות משותפת עם בן זוגן) שמתקיים בעניינן אחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • הן שהו במקלט לנשים נפגעות אלימות וזקוקות להגנה ולמגורים נפרדים.
  • הוצא צו הגנה או צו הרחקה לבן זוגן, אך למרות זאת הן אינן יכולות להמשיך להתגורר בדירתן בשל סכנה הנשקפת לחייהן.
  • הן עונות על הקריטריונים לכניסה למקלט, אך אינן יכולות לעשות זאת מסיבות שאינן תלויות בהן והזקוקות להגנה ולמגורים נפרדים.
שימו לב
הערת עריכה
נערך מחדש בעקבות הצעת שינוי. ביקשו להסיר את "סיבות שאינן תלויות בהן" עקב הרגישות, אך הדבר כתוב במפורש בנוהל ובדפי השירות הרלוונטיים ולכן הוחלט להשאיר את זה ככה כרגע
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:22, 26 ביולי 2021 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

 • הסיוע ניתן במסגרת טיפול פרטני של עו"ס המתמחה באלימות במשפחה, באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה.
 • במקרים שבהן הנשים אינן יכולות להמשיך להתגורר בדירתן מפאת סכנה הנשקפת לחייהן, לא נדרשים המסמכים הכלליים להוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה וניתן להסתפק במסמכים המקוריים הבאים:
  • דו"ח סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים או מעו"ס האחראי/ת לטיפול במניעת אלימות במשפחה.
  • תעודת זהות כולל ספח מעודכן (למעט נשים שאינן תושבות מדינת ישראל).
  • אישור ממנהלת מקלט לנשים מוכות כי המבקשת שוהה/שהתה במקלט, כולל מועדי השהייה (רק לנשים ששהו/שוהות במקלט).
  • אסמכתא מהבנק הכוללת את מספר החשבון להעברת התשלום, מספר הסניף ומספר הבנק.
 • הבקשה לסיוע בדיור תוגש, על-פי בחירתה של האישה, אל אחד מהגופים הבאים:
  • בנק למשכנתאות
  • מחוז משרד הבינוי והשיכון
  • חברה ממשלתית - עירונית
 • בבקשה המוגשת לבנק:
  • המבקשת תמלא טופס "בקשה לסיוע בדיור" ותחתום עליו.
  • פקיד הבנק יאשר את פרטי הזהות לפי תעודת הזהות ואת החתימה וישלח הטופס להמשך טיפול למחוז משרד הבינוי והשיכון או לחברה ממשלתית - עירונית בהתאם לבקשה.
 • בבקשה המוגשת למחוז משרד הבינוי והשיכון או לחברה הממשלתית - עירונית:
  • המבקשת תמלא טופס "בקשה לסיוע בדיור" ותחתום עליו.
  • עובד האכלוס יאשר את פרטי הזהות לפי תעודת הזהות ואת חתימתה.
 • הבקשה תטופל בהתאם לנתוני הדו"ח הסוציאלי.
 • למי שתימצא זכאית, תונפק תעודת זכאות, שתישלח למחרת למחוז או לחברה הממשלתית - עירונית.
 • המחוז ישלח את התעודה לסניף הבנק שהמבקשת בחרה בו.
 • כספי הסיוע יועברו על-ידי משרד הבינוי והשיכון לחשבון הבנק של הזכאית.
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים