מי שעונים על תנאי הזכאות לסיוע בשכר דירה ומעוניינים לקבל את הסיוע צריכים להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור
תוקף תעודת הזכאות הוא עד שנה מיום הגשת הבקשה
ההרשמה כרוכה בתשלום של 30 ₪ (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף ראו "הרשמה ובחינת זכאות" באתר משרד הבינוי והשיכון

תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה היא המסמך המאשר את הזכאות ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים וההגבלות שנקבעו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

מסמכים נדרשים

 • בעת ההרשמה לצורך הוצאת תעודת הזכאות יש להצטייד במסמכים הבאים:
  • תעודת זהות + צילום נאמן למקור (כולל הספח).
  • תעודת זהות של ילדים עד גיל 21 המתגוררים עם מגיש הבקשה.
 • בנוסף, יש לצרף את המסמכים הבאים, בהתאם לכל מקרה:
מבקשי הסיוע מסמכים נדרשים
נשואים תעודת נישואין + צילום נאמן למקור.
מי שנרשמו לנישואין אישור על הרשמה לנישואין + צילום נאמן למקור.
ידועים בציבור (כולל בני/בנות זוג מאותו מין)
גרושים תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין לפני הגירושין + צילומים נאמנים למקור.
מי שמצויים בהליכי גירושין שטרם הסתיימו
 • אישור מעודכן מהרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות. בקשה להתרת נישואין בבית המשפט העליון תיחשב כפתיחת תיק גירושין.
 • תעודת נישואין מקורית.
 • פרוטוקול של הדיון האחרון בתיק בבית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה שבו נדון עניין הגירושין.
אלמנים תעודת פטירה של בן/בת הזוג.
נשים בהיריון אישור ממוסד רפואי מוכר על היריון מחודש חמישי (מהשבוע ה-20 להיריון).
הורים יחידים תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.
עובדים שכירים 6 תלושי שכר אחרונים.
עובדים עצמאים
 • תדפיסי עו"ש מהבנק עבור 4 חודשים אחרונים.
 • אישור רשמי מרואה החשבון דרכו מנוהל העסק, המפרט את ההכנסות עבור 6 החודשים האחרונים.
 • בעלי עסק זעיר ימציאו אישור על מקדמה למס הכנסה של השנה השוטפת.
מקבלי גמלת הבטחת/השלמת הכנסה אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם.
מקבלי קצבת נכות

אישור מהמוסד לביטוח לאומי לגבי:

 • קבלת הקצבה בחודש הקודם.
 • סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה).
 • אחוזי הנכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
 • האם הקצבה כוללת תוספת בגין בן זוג או ילדים.
מקבלי קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה, בציון תאריך תחילת התשלום.
מקבלי קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה.
צעירים במצבי סיכון דו"ח סוציאלי.
דרי רחוב אישור מהמחלקה לשירותים חברתיים (יחידת דרי רחוב), הכולל דו"ח סוציאלי.
נשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) דו"ח סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים או מעו"ס האחראי/ת לטיפול במניעת אלימות במשפחה.
נשות אסירים ועצירים אישור שהייה של האסיר חתום על-ידי בית הסוהר.
נשים עגונות אישור מטעם הרבנות לגבי עגינות.
גברים מורחקים (או נשים מורחקות)
 • צילום של צו הגנה או צו הרחקה.
 • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה או תלוש שכר אחרון.
 • דו"ח סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים.
עולים תעודת עולה וצילום נאמן למקור.
חיילים בודדים אישור הכרה בחייל בודד (ניתן להזמין אישור באתר האישורים של צה"ל).
נכי המלחמה בנאצים אישור ממשרד האוצר על קבלת קצבה.

המשך ההליך

 • קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, שעשויות להאריך את זמן הטיפול בבקשה.
 • לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנו.
 • כדי לקבל את הסיוע הראשון, יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת ולהציג חוזה שכירות לגבי דירה שניתן לקבל עבורה סיוע בשכר דירה. לפרטים נוספים, ראו קבלת סיוע בשכר דירה.
 • לפני כל עריכת הסכם עם אחת מהחברות, יש לוודא שתעודת הזכאות בתוקף ולבדוק מהו גובה הסיוע המעודכן.
 • תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 • במהלך תקופת הזכאות יש צורך לחדש חלק מהאישורים שהזכאות מותנית בהם, בהתאם לתוקף שנקבע לגבי כל אישור:
סוג האישור תוקף האישור
אישורים למשפחות הזכאיות בהתאם למבחן הכנסות שנה אחת
אישורים על גמלת הבטחת הכנסה וקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי 3 חודשים
אישורים על קצבאות לקשישים מהמוסד לביטוח לאומי ללא הגבלת זמן
אישורים לנכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות יציבה שנה אחת
אישורים לנכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות זמנית 6 חודשים
אישורים למשפחות נכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות יציבה 6 חודשים
אישורים למשפחות נכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות זמנית 6 חודשים

חידוש הזכאות

 • כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש לחדש את ההרשמה.
 • לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג לפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים.

מעבר בין חברות המספקות שירותי סיוע בשכר דירה

 • בכל שלב ניתן להחליף את החברה שסיפקה את שירותי הסיוע, אם מעוניינים לעבור לחברה אחרת.
 • לשם כך, יש להגיע לסניפי החברה שמעוניינים לעבור אליה ולחתום על טופס מעבר.
 • החברה שסיפקה להם את שירותי הסיוע תעביר את תיק הסיוע לחברה השנייה.

ערעור

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • דף זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.