הקדמה:

דרי רחוב זכאים, בתנאים מסוימים, לסיוע בתשלום שכר דירה
הסיוע ניתן לתקופה של עד 48 חודשים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


דרי רחוב עשוים להיות זכאים להשתתפות בתשלום שכר דירה לתקופה של עד 48 חודשים (4 שנים).

 • הסיוע ניתן בשכירת דירה בשוק הפרטי, ללא אבחנה בין אזורי הארץ ובהגדרת היישוב כגדול או כקטן.
 • למידע לגבי התנאים הכלליים לסיוע בשכר דירה, ראו קבלת סיוע בשכר דירה.

סכומי הסיוע

 • סכומי סיוע שונים נקבעים לאורך תקופת הזכאות (בהתאם למספר החודשים שהסיוע ניתן).
 • לטבלת סכומי הסיוע, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.
 • שימו לב: החל מאפריל 2019 משולמת תוספת לסכומי הסיוע.

מי זכאי?

 • מי שעונה על הגדרת דר רחוב ומתקיימים לגביו כל אלה:
  • אין לו (בהווה) זכויות בדירה או דירה בדיור הציבורי
  • הוא אינו מחזיק בתעודת זכאות לסיוע בשכר דירה
  • אין לו הכנסה מעבודה

תהליך מימוש הזכות

 • יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור.
 • להוצאת התעודה נדרשים המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת.
  • אישור מהמחלקה לשירותים חברתיים (יחידת דרי רחוב), הכולל דו"ח סוציאלי.
 • לפירוט התהליך ראו הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים