הקדמה:

אין למנוע מתלמיד יציאה לשירותים במהלך השיעור


מניעה מתלמיד לצאת לשירותים עלולה לגרום לו לנזק בריאותי ולדלקות בדרכי השתן.

  • מסיבה זו אסור למנוע את יציאת התלמיד לשירותים במהלך השיעור, על פי צרכיו.
  • יש לקבוע נהלים ליציאה לשירותים, כדי להקטין את ההפרעה למהלך התקין של הלימודים בשעת שיעור או במהלך מבחן.

מי זכאי?

  • כל תלמיד במוסד חינוכי

חשוב לדעת

  • יציאות תכופות של תלמיד לשירותים מחייבות את הפניית תשומת לבם של ההורים לתופעה, כדי להפנותו לגורם רפואי להתייעצות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים