מניעת יציאה לשירותים עלולה לגרום לנזק בריאותי
משרד החינוך ממליץ לאפשר לתלמידים יציאה לשירותים במהלך השיעור על פי צרכיהם


מניעה מתלמיד לצאת לשירותים עלולה לגרום לו לנזק בריאותי ולדלקות בדרכי השתן.

  • מסיבה זו משרד החינוך ממליץ לאפשר לתלמידים לצאת לשירותים במהלך השיעור על פי צורכיהם.
  • משרד החינוך גם ממליץ לקבוע בתקנון בית הספר נהלים מוסכמים ליציאה לשירותים, כדי להקטין את ההפרעה למהלך התקין של הלימודים בשעת שיעור או במהלך מבחן.

מי זכאי?

  • כל תלמיד במוסד חינוכי

חשוב לדעת

  • יציאות תכופות של תלמיד לשירותים מחייבות את הפניית תשומת לבם של ההורים לתופעה, כדי להפנותו לגורם רפואי להתייעצות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים