בית המשפט סירב להכיר בבת הזוג של האם הביולוגית כהורה שלישי, בנוסף על האם והאב הביולוגיים הביולוגיים (הגרים בנפרד זה מזו ואשר חתמו על הסכם הורות משותפת)
לא ניתן להכיר ביותר מ-2 הורים לילד
אם אחד ההורים הביולוגיים אינו נוכח כלל בחיי הילדים ואינו משמש להם כהורה, ייתכן וניתן יהיה להכיר בבת/בן זוג כהורה נוסף או כאפוטרופוס

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה
שם התיק:תמש (פ"ת) 7569-05-17
תאריך:29.08.2018
קישור:לקריאת פסק הדין
 • המבקשות, בנות זוג שנישאו וביקשו להביא ילדים לעולם, בחרו לעשות זאת באמצעות הורות משותפת עם גבר.
 • לפיכך, נחתם הסכם הורות משותפת בין אחת מבנות הזוג, היא האם הביולוגית, ובין האב הביולוגי. הסכם ההורות קיבל תוקף של פסק דין.
 • המבקשות הגישו לבית המשפט לענייני משפחה בקשה לצו הורות פסיקתי, שיכיר בבת הזוג של האם הביולוגית כאמם של הקטינים, בנוסף לאם הביולוגית ולאב הביולוגי.
 • לחלופין, ביקשו המבקשות למנות את בת זוגה של האם הביולוגית כאפוטרופוסית נוספת לקטינים, יחד עם אמם הביולוגית ואביהם הביולוגי של הקטינים.
 • האב הביולוגי התנגד לבקשה.

תמצית פסק הדין

 • בית המשפט לענייני משפחה דחה את הבקשה, בהתבסס על הטענות הבאות:
  • משמעות הבקשה היא הכרה ב-3 הורים, סוגיה שיש לה השלכות משפטיות וחברתיות רבות, ולא ראוי שתתקבל באמצעות בית המשפט אלא באמצעות חקיקה מוסדרת.
  • העובדה כי המבקשת מגדלת הילדים כאילו היו שלה, והילדים רואים בה כאם, אינה הקריטריון להורות, ואינה יכולה להפוך אותה להורה עבור הילדים.
  • גם הסכמתה של בת זוגה, האם הביולוגית, אינה מספיקה כדי להקנות לבת הזוג מעמד של אם.
  • בית המשפט הביע חשש מפני מדרון חלקלק, שכן אם תתאפשר הכרה בשלושה הורים, הדבר פותח פתח להכרה במבנים סבוכים ומורכבים יותר.
  • בנוסף, בית המשפט טוען כי היעתרות לבקשה תביא לאפליה בין זוגות סטרייטים לזוגות חד-מיניים, כאשר לראשונים לא ניתנת אפשרות להכרה ביותר מ-2 הורים.
  • לבסוף, מציין בית המשפט כי היה עשוי להיעתר לבקשה להכיר לו היה האב הביולוגי נעדר מחייהם של הילדים, מנתק כל קשר עמם וללא כל נוכחות בחייהם. אך משום שהאב נוכח ופעיל בחיי הילדים, אין מקום להכיר בהורה נוסף או למנות אפוטרופוס נוסף.
  • לעניין הבקשה למנות את בת הזוג כאפוטרופוס נוספת על הילדים, מוסיף בית המשפט כי בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אפוטרופוס לקטינים ימונה כאשר אחד ההורים פסול דין או אינו מסוגל לעמוד בחובותיו כהורה. במקרה זה שני ההורים הביולוגיים מתפקדים היטב ומגדלים את ילדיהם באופן מיטבי, ולא מתקיימים התנאים הנדרשים למינוי אפוטרופוס.

משמעות

 • לא ניתן להכיר ביותר מ-2 הורים לילד.
 • כאשר מדובר בבני/בנות זוג מאותו מין, שנכנסו להסכם הורות עם גבר/אישה, יוכרו רק ההורים הביולוגיים כהורי הילד.
 • אם אחד ההורים הביולוגיים ניתק כל קשר עם הילדים ואינו נוכח כלל בחייהם, ייתכן כי יהיה מקום להכיר בבן/בת הזוג כהורה או כאפוטרופוס לילדים.
 • עמדה זו נפסקה גם בבית המשפט המחוזי בעניין עמ"ש (מרכז) 52550-10-18.

חשוב לדעת

 • גם צו אפוטרופסות לא יינתן במקרה שלילד שני הורים כשירים. בית המשפט סרב להעניק צו זה, במקרה שבו זוג גברים הביאו לעולם שני אחים בהורות משותפת עם אישה (אח אחד עם זרעו של אחד מבני הזוג ואח שני עם זרעו האחר) וביקשו להסדיר את מעמד כל אחד מבני הזוג כלפי הילד הלא ביולוגי שלו. בית המשפט קבע כי היות שלכל אחד מהילדים יש שני הורים כשירים, לא יינתן צו אפוטרופסות לצד שלישי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.