אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".
בנסיבות חריגות ניתן לתבוע את המעסיק גם לאחר חתימה על כתב ויתור

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:דב"ע 2-10/98
תאריך:01.06.1999
קישור:פסק הדין באתר נבו
  • בפסק דין זה נקבע שהמדיניות הכללית של בית הדין לעבודה היא לתת תוקף לכתבי ויתור רק בנסיבות חריגות ולאחר בדיקה קפדנית של תוקפם.

נסיבות בהן לא יהיה תוקף לכתב הוויתור

  • בפסק הדין פורטו מקרים בהם לא יינתן תוקף לכתב ויתור:
  • כתב הוויתור אינו ברור וחד-משמעי.
  • כתב הוויתור לא הוסבר לעובד או שהעובד לא הבין אותו.
  • העובד לא קיבל חשבון בו מפורטים הסכומים שישולמו לו עם חתימת כתב הוויתור.
  • יש פגם במסמך הוויתור.
  • לאחר חתימת כתב הוויתור מתעוררים חילוקי דעות שלא היו ידועים לעובד בעת חתימת המסמך.

משמעות

  • עובד יכול לתבוע את המעסיק גם לאחר שחתם על כתב ויתור, בו הצהיר כי אין לו ולא יהיו לו תביעות נוספות ממעסיקו, על מלוא הזכויות המגיעות לו בבית הדין לעבודה במקרה שחלות נסיבות חריגות.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים