בית הדין האזורי לעבודה חייב מעסיק לשלם לעובדת פיצוי בסך 20,000 ₪ בגין הפרת חובת תום הלב עקב פיטוריה בשל היותה בהיריון
האיסור על פיטורי עובדת בשל הריונה חל גם מכח חובת תום הלב בהתקשרות בחוזה העבודה ובקיומו, ולא רק מכח חוק עבודת נשים או חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ולכן חל גם על מקום עבודה שבו מועסקים פחות מ-6 עובדים
העסקת אישה בהיריון ופיטוריה המיידיים לאחר מכן - עשויים להצביע על חוסר תום לב במשא ומתן ובשלב ההתקשרות בחוזה ולחייב בפיצויים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע
שם התיק:54182-09-17
תאריך:29.10.2020
קישור:לקריאת פסק הדין

עובדות

 • העובדת התקבלה לעבודה כארכיטקטית במשרד, אחרי ראיון עבודה מוצלח.
 • טרם תחילת העבודה, אך לאחר שכבר נערך לעובדת סיור במשרדי החברה וסוכמו תנאי העבודה, סיפרה העובד למעסיק כי היא בחודש 3 להריונה.
 • בתגובה, המעסיק שקל מחדש את העסקתה של העובדת וטען שכביכול עובדת אחרת נשארת במקום העבודה ולכן אין צורך יותר בגיוס עובדת חדש.
 • לאחר שהעובדת הביעה את חששה בפני המעסיק כי ביטול העסקתה הוא בגלל היותה בהיריון, הודיע לה המעסיק שהיא מוזמנת להגיע ולהתחיל לעבוד.
 • העובדת החלה לעבוד במשרד וכעבור 3 שבועות, נקראה לשיחת שימוע מהנימוקים של "אי עמידה בזמנים בעבודה, חוסר ידע רלוונטי, אי קבלת ביקורת". בתום שיחת השימוע פוטרה העובדת מעבודתה.
 • העובדת הגישה כנגד המעסיק תביעת לבית הדין ובמסגרתה תבעה, בין היתר, פיצוי בגין פיטורים בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ופיצוי בשל הפרת חובת תום הלב שכן לטענתה פוטרה בגלל הריונה ההחלטה לפטרה נתקבלה עוד טרם תחילת עבודתה.
 • המעסיק טען כי הפיטורים היו כדין ונבעו מחוסר תפקודה של העובדת וכי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה לא חל במקרה זה, משום שבמקום העבודה מועסקים פחות מ-6 עובדים.

פסק דין

 • בית הדין קיבל את טענת המעסיק שחוק שוויון הזדמנויות בעבודה לא חל במקרה זה, משום שבמקום העבודה מועסקים פחות מ-6 עובדים, אך קבע שהמעסיק הפר את חובת תום הלב שעה שפיטר את העובדת בגלל הריונה.
 • על המעסיק לנהוג כלפי עובדת בהיריון בתום לב, לרבות בניהול המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה העבודה וקיום החוזה.
 • המעסיק הודה כי העובדה שהתובעת סיפרה לו על הריונה, גרמה לו לשקול מחדש את העסקתה. הנימוק שכביכול עובדת אחרת נשארה לעבוד ולכן אין צורך בעובדת חדשה, לא היה אמת. משהבין המעסיק כי תגובתו עשויה להיות בעייתית מבחינת החוק, אפשר לעובדת להתחיל בעבודתה.
 • המעסיק ייחס לעובדת חוסר אמון מאחר שהיא סיפרה לו שהיא בהיריון רק לאחר שהיא התקבלה לעבודה ולא במהלך ראיון העבודה. בית הדין קבע כי העובדת נהגה בתום לב והודיעה על הריונה לפני המועד הקבוע בחוק, שכן אישה לא מחויבת בעת הליך קבלה לעבודה לספר על הריונה עד החודש החמישי, אלא אם ההיריון רלוונטי לתפקיד המוצע.
 • התבטאות המעסיק בשיחת הפיטורים מחזקת את המסקנה שהעובדת פוטרה בשל היותה בהיריון.
 • המעסיק הפר את חובת תום הלב שחלה עליו בעת המשא ומתן והחתימה על חוזה העבודה, מכיוון שלא התכוון מעולם לשלב את העובדת במקום העבודה.
 • לאור האמור לעיל חייב בית הדין את המעסיק לשלם לעובדת פיצויי בשל הפרת חובת תום הלב בסך כולל של 20,000 ₪.

משמעות

 • למעסיק אסור להפלות עובדת או מועמדת לעבודה בשל הריונה גם במקום עבודה שבו מועסקים פחות מ-6 עובדים.
דוגמה
פיטורים בשל ההיריון, אי קבלה לעבודה בשל ההיריון, העדפת עובדים אחרים בקידום או בתנאי העבודה על פני העובדת שבהיריון
 • בית המשפט עשוי לחייב מעסיק שהפלה עובדת בהיריון לשלם לעובדת פיצויים בגין הפרת חובת תום הלב.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים