מוסדות פרטיים לטיפול בנפגעי סמים. מרבית המוסדות הללו רלוונטיים עבור מבוגרים. אולם, בחלקם ישנה התייחסות טיפולית לבני נוער.

קיימים שני סוגים של מוסדות: האחד סוציאלי, והטיפול בו מתמקד בהיבט הפסיכו-סוציאלי שיקומי. האחר משולב, ובו מתמקד הטיפול בהיבטים רפואיים ופסיכו-סוציאליים שיקומיים.

מוסדות אלו נמצאים תחת פיקוח משרד הרווחה, ולכל אחד מהם מסגרת אמבולטורית ופנימייתית.

לרשימת המוסדות המרכזיים.

פרטים

טלפון:לבירור פרטים נוספים: 8619152–04

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם