אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".
בית המשפט קבע שהזכאות למימוש "זכות הורית" המתורגמת לתוספת כספית לעובד תינתן לגברים ולנשים כאחד, כל עוד בני זוגם לא מממשים את הזכות
במקרה זה בית המשפט דחה את הטענה שכיוון שמדובר בהסכם קיבוצי, התוספת הכספית אינה משתמעת מהגדרת "זכות הורית" בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה-חיפה
שם התיק:עב 570/05
תאריך:19/08/2008
קישור:פסק הדין באתר "נבו"


במסגרת הסכמים שנחתמו בין ארגון המורים למשרד החינוך הוענקו מספר הטבות למורות שהן אמהות וביניהן: תוספת שכר בעבור מעונות יום לילדי המורות, קיצור שבוע העבודה ללא שינוי במשכורת או תוספת של כ- 10% במשכורת לאלו שבחרו שלא לקצר את שבוע העבודה. בשנת 2001 התקבלה תביעתו של מורה בשם אברהם סעדון להשוואת זכויותיהם של אבות-מורים לאלו של אמהות-מורות. כתוצאה מהפסיקה הוענקה לאבות-מורים שבנות זוגם לא ניצלו את "הטבת האם" אפשרות לקצר את שבוע עבודתם ללא שינוי במשכורתם. התובעים במשפט זה טענו שלמורים שהם אבות מגיעות גם תוספות השכר הניתנות למורות-אמהות. משרד החינוך טען כי תוספות השכר המדוברות הן חלק מהסכם קיבוצי שנחתם בין ארגון המורים ובין משרד החינוך, וכי התוספת הכספית המדוברת אינה משתמעת מהגדרת "זכות הורית" בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. בית המשפט דחה את טענת משרד החינוך וחייב את המשרד להשוות את תנאי האבות המורים לאלו של האמהות המורות.

משמעות

  • אבות זכאים גם ל"זכות הורית" המתורגמת לתוספת כספית כל עוד בנות זוגם לא מנצלות את הזכות.
  • הזכאות למימוש "זכות הורית" ניתנת לגברים ונשים כאחד, כל עוד בן\בת הזוג עובדים ואינם מנצלים את הזכות. בן\בת הזוג לא חייבים לעבוד במשרה מלאה לצורך מימוש הזכאות.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים