בית הדין האזורי קבע שהחלטה לפיה מורה שאינו יכול לעטות מסכה מסיבה בריאותית רשאי ללמד באמצעות הזום אך לא בצורה פרונטאלית, היא החלטה סבירה וראויה
באיזון בין הזכות של המורה ללמד לבין הזכות של התלמידים ומשפחותיהם שלא להיחשף למורה ללא מסיכה, זכות התלמידים גוברת

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע
שם התיק:סע"ש 58948-02-21
תאריך:10.03.2021
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
החלטה זו ניתנה במסגרת בקשה לסעדים זמניים בבית הדין האזורי לעבודה ואינה מהווה הלכה משפטית מחייבת
ביום 26.08.2021 ניתן פסק דין בהליך העיקרי אשר אימץ את החלטות בית הדין בבקשה לסעדים זמניים, אך סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • העובדת הינה מורה בבית ספר יסודי, הסובלת מאסטמה ומתקשה בעטיית מסכה ועל כן לטענתה היא פטורה על פי הדין מעטיית המסכה, כנדרש בתקופת משבר הקורונה.
 • משרד החינוך החליט שהעובדת תלמד מרחוק באמצעות הזום, תוך מתן אפשרות לעשות זאת מחדר בתוך תחומי בית הספר, אך אסר עליה ללמד בצורה פרונטלית (לעמוד מול הכיתה וללמד), וזאת מבלי לפגוע באחוז משרתה ובשכרה.
 • העובדת טוענת שהיא הופלתה בשל מוגבלותה בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ושלמשרד החינוך אין סמכות לפגוע בתנאי עבודתה לאור העובדה שבריאות העם (נגיף הקורונה החדש) פטר אדם שבגלל מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה לכסות את האף ואת הפה, מלעטות מסכה.
 • העובדת הגישה לבית הדין לעבודה בקשה לקבלת סעדים זמניים ובכלל זה לאפשר לה ללמד באופן פרונטלי על פי מערכת השעות שנקבעה לה בתחילת שנת הלימודים.

ההחלטה של בית הדין האזורי

בית הדין דחה את בקשת העובדת וקבע שהחלטת משרד החינוך לפיה העובדת תלמד מרחוק היא החלטה סבירה וראויה אשר נועדה לשמור על בריאות התלמידים ואנשי הצוות.

 • יש לאזן זכויות חוקתיות מול זכויות נוספות ובכלל זה הזכות לבריאות של הציבור ושל הפרט. חובה על הנהלת בית הספר לדאוג לסביבת לימודים בטוחה ובריאה ולעיתים יש להגביל חירות בסיסיות כדי להגן על האינטרס של הכלל.
 • קבלת הבקשה של העובדת ללמד ללא מסכה, עשויה לגרום לנזקים גבוהים יותר מאשר הנזק שייגרם לה, אם ייגרם. הפגיעה בעובדת היא פגיעה מידתית שכן שכרה לא נפגע, וזאת לעומת הנזק החמור שעלול להיגרם לתלמידים ולמשפחותיהם, אם יידבקו בגלל העובדת בקורונה.
 • באיזון בין הזכות של המורה ללמד לבין הזכות של התלמידים ומשפחותיהם שלא להיחשף למורה ללא מסיכה, זכות התלמידים גוברת.
 • זכותו של תלמיד להגנה על בריאותו אינה פחותה רק מכיוון שיש פרטים רבים כמוהו. יש כאן הגנה על כל פרט, גם אם הוא חלק מציבור.
 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע שהפליה תיחשב כאי ביצוע התאמות נדרשות, אך במקרה זה השתכנע בית הדין שמשרד החינוך ביצע את ההתאמות הנדרשות כדי ששכרה של המבקשת לא ייפגע.
 • לאור כל האמור לעיל דחה בית הדין את בקשתה של העובדת לסעדים זמניים לרבות את בקשתה ללמד באופן פרונטאלי.

משמעות

 • מותר למנוע ממורה, שאינו יכול לעטות מסכה, ללמד בצורה פרונטלית ולאפשר לו ללמד בלמידה מרחוק.

חשוב לדעת

 • בית הדין הארצי לעבודה דחה את בקשת העובדת להגיש ערעור על החלטה זו של בית הדין האזורי.
  • בית הדין הארצי קבע כי ההליך אכן מעורר שאלות כבדות אך במכלול הנסיבות, נכון יותר שלא לדון בערעור אלא שבית הדין האזורי יקדם את הדיון בהליך העיקרי. לעיון בחלטת בית הדין הארצי לחצו כאן.
 • ביום 26.08.2021 ניתן פסק דין בהליך העיקרי אשר אימץ את החלטות בית הדין בבקשה לסעד זמני וקבע שאדם שטוען שיש לו פטור מעטיית מסכה צריך להוכיח כי מתקיימות בו הדרישות המצדיקות על פי הדין פטור כאמור. כמו כן פסק בית הדין כי החלטת משרד החינוך הנה החלטה סבירה, ראויה ומתחייבת בנסיבות העניין וזאת בשים לב לשקילת הזכויות המתנגשות וחובת הזהירות המוטלת על משרד החינוך כלפי התלמידים, המורים, צוות בית הספר וההורים. גם כאשר קיים פטור מעטיית מסכה חובה על האחראי לקבוע כללים אשר יגנו על הסובבים את אותו אדם הפטור מעטיית מסכה מפני הדבקה, בייחוד כאשר מדובר בתלמידים שלא מחוסנים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין האדיבות אתר נבו.