חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 בא להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, לעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ולתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים, באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

פרטים

שם החוק:‏חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות