משרד החינוך מגביל את המחיר שניתן לגבות מההורים על צהרונים ציבוריים המופעלים בגני הילדים ובכיתות א' ו-ב' בחינוך הרשמי, בחינוך המוכר שאינו רשמי ובחינוך המיוחד
הצהרון הבסיסי מוגבל למחיר של 650 ₪, וצהרון עם תוספות עשוי לעלות עד 935 ₪. אם מדובר בקבוצות קטנות המחיר עשוי להגיע עד 985 ₪
המדינה מסבסדת את מחיר הצהרון, בהתאם לאשכול הסוציו-אקונומי שיישוב המגורים משוייך אליו (ראו פרטים בהמשך)
למידע רשמי ראו באתר משרד החינוך


משרד החינוך מטיל פיקוח על הצהרונים הציבוריים המופעלים בגני הילדים ובכיתות א' וב' ומגביל את המחיר שניתן לגבות עבורם.

  • עבור המסגרת הבסיסית ניתן לגבות 650 ₪. מסגרת זו נמשכת עד השעה 16:00, והיא כוללת ארוחת צהריים חמה, שני חוגים בשבוע, וצוות שכולל גננת וסייעת בגני הילדים, ומדריך ורכז בבתי הספר.
  • צהרונים שירחיבו את השירותים הניתנים (למשל, מבחינת עבודה בימי חג והוספת חוגים נוספים מעבר לשני החוגים הניתנים בחבילה הבסיסית) יוכלו לגבות עד 935 ₪.
  • המחיר נקבע לפי ממוצע של 22 משתתפים בצהרון בגן ו-25 משתתפים בצהרון בבית הספר. במסגרות שבהן מספר התלמידים נמוך יותר, תתכן גבייה של עד 985 ₪. זהו המחיר המקסימלי שניתן לגבות בצהרונים ציבוריים.

מי זכאי?

  • ילדים בגיל גן הילדים ובכיתות א' ו-ב' בחינוך הרשמי, בחינוך המוכר שאינו רשמי ובחינוך המיוחד, שמסיימים את יום הלימודים עד השעה 14:30 ומשתתפים בצהרונים ציבוריים שאינם פרטיים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • לשאלות ולפניות בנוגע לפיקוח על הצהרונים יש לפנות ליחידה לתוכניות משלימות למידה במשרד החינוך, בדוא"ל או בטלפון 02-5603759.
  • למידע נוסף ולהגשת תלונה ניתן לפנות לאגף לתלונות הציבור במשרד החינוך.

חשוב לדעת

  • צו לפיקוח על הפעלת צהרונים אשר קובע את המחירים המירביים טרם פורסם. המחירים המירביים המופיעים בדף זה מבוססים על המידע באתר משרד החינוך. לאחר שהצו יפורסם נעדכן את המידע בהתאם.
  • משרד החינוך ומשרד הרווחה משתתפים במימון הצהרונים, בהתאם לאשכולות הסוציו-אקונומיים שיישובי המגורים משתייכים אליהם:
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים