משרד החינוך מגביל את המחיר שניתן לגבות מההורים על צהרונים ציבוריים המופעלים בגני הילדים ובכיתות א' ו-ב' בחינוך הרשמי, בחינוך המוכר שאינו רשמי ובחינוך המיוחד
הצהרון הבסיסי מוגבל למחיר של 672 ₪ לחודש. צהרון עם תוספות עשוי לעלות עד 935 ₪ לחודש לתלמידי גנים ו-985 ₪ לחודש לתלמידי בית ספר
המדינה מסבסדת את מחיר הצהרון, בהתאם לאשכול הסוציו-אקונומי שיישוב המגורים משוייך אליו (ראו פרטים בהמשך)
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך


משרד החינוך מטיל פיקוח על הצהרונים הציבוריים המופעלים בגני הילדים ובכיתות א' וב' ומגביל את המחיר שניתן לגבות עבורם.

 • עבור המסגרת הבסיסית ניתן לגבות 672 ₪ לחודש. מסגרת זו נמשכת עד השעה 16:00, והיא כוללת ארוחת צהריים חמה, שני חוגים בשבוע, וצוות שכולל גננת וסייעת בגני הילדים, ומדריך ורכז בבתי הספר.
  • המחיר נקבע לפי ממוצע של 22 משתתפים בצהרון בגן ו-25 משתתפים בצהרון בבית הספר.
  • במסגרות שבהן מספר התלמידים נמוך יותר, תתכן גבייה נוספת של עד 50 ₪ לחודש לתלמיד, ובסך הכל לא יותר מ- 722 ₪ לחודש. החלטה על גבייה נוספת תיעשה בהסכמה של נציגי ההורים.
 • צהרונים שירחיבו את השירותים הניתנים (למשל, מבחינת עבודה בימי חג והוספת חוגים נוספים מעבר לשני החוגים הניתנים בחבילה הבסיסית) יוכלו לגבות עד 935 ₪ לחודש בגנים, ו-985 ₪ לחודש בבתי הספר.

מי זכאי?

 • ילדים בגיל גן הילדים ובכיתות א' ו-ב' בחינוך הרשמי, בחינוך המוכר שאינו רשמי ובחינוך המיוחד, שמסיימים את יום הלימודים עד השעה 14:30 ומשתתפים בצהרונים ציבוריים שאינם פרטיים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • לשאלות ולפניות בנוגע לפיקוח על הצהרונים יש לפנות ליחידה לתוכניות משלימות למידה במשרד החינוך, בדוא"ל או בטלפון 02-5603759.
 • למידע נוסף ולהגשת תלונה ניתן לפנות לאגף לתלונות הציבור במשרד החינוך.

חשוב לדעת

 • צו לפיקוח על הפעלת צהרונים אשר קובע את המחירים המירביים טרם פורסם. המחירים המירביים המופיעים בדף זה מבוססים על המידע באתר משרד החינוך, המתייחס למחירים המירביים בצהרוני "ניצנים". לאחר שהצו יפורסם נעדכן את המידע בהתאם.
 • משרד החינוך ומשרד הרווחה משתתפים במימון הצהרונים, בהתאם לאשכולות הסוציו-אקונומיים שיישובי המגורים משתייכים אליהם:
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים