משרד החינוך מסבסד את עלות הצהרונים הציבוריים בגני הילדים ובכיתות א' ו-ב', לפי האשכול הסוציו-אקונומי שבו מתגוררת המשפחה
מחירי הצהרונים נתונים בפיקוח של משרד החינוך וחלים עליהם מחירי מקסימום
לילדי גנים שהוריהם עובדים או לומדים ומתגוררים באשכולות סוציו-אקונומיים 6 ומעלה, עשוי להינתן סיוע מטעם משרד הרווחה
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך


שימו לב
התמיכה בצהרונים מחולקת בין משרד החינוך לבין משרד הרווחה.
 • הסיוע מטעם משרד החינוך, המפורט בדף זה, ניתן עבור שהות בצהרונים של ילדי גן באשכולות סוציו-אקונומיים 1-5, ושל ילדי כיתות א'-ב' בכל האשכולות.
 • הסיוע מטעם משרד הרווחה ניתן עבור שהות בצהרונים של ילדי גנים לזוגות הורים באשכולות 7-6 ולהורים עצמאיים (הורים יחידים) באשכולות 10-6 בלבד. למידע נוסף על סיוע זה, ראו סיוע במימון צהרונים לילדי גנים.
 • בנוסף, ניתן סיוע במימון צהרונים להורים עצמאיים (הורים יחידים) שהגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם.

משרד החינוך מסבסד את עלות הצהרונים הציבוריים בגני הילדים ובכיתות א' ו-ב', בהתאם לאשכול הסוציו-אקונומי שבו מתגוררת המשפחה.

 • מחירם של הצהרונים הציבוריים בגני הילדים ובכיתות א' וב' נתונים בפיקוח.

סכומי הסבסוד

 • סכומי הסבסוד מטעם משרד החינוך והשתתפות ההורים מפורטים בטבלה הבאה.
 • בשנת הלימודים תשפ"ג, הוגדל הסבסוד ברשויות שבאשכולות 4 ו-5 עבור חודשים ספטמבר עד דצמבר. כתוצאה מכך הופחת תשלום ההורים לצהרונים בחודשים אלה. למידע על סכומי התשלום העדכניים ראו בהמשך, אחרי הטבלה.
אשכול סוציו-אקונומי של היישוב (ראו פירוט היישובים באתר הלמ"ס) סבסוד בגנים סבסוד בכיתות א'-ב' השתתפות הורים השתתפות המדינה
1 + + 50 ₪ 600 ₪
2 + + 50 ₪ 600 ₪
3 + + 50 ₪ 600 ₪
4 + + 300 ₪ 350 ₪
5 + + 350 ₪ 300 ₪
6 אין סבסוד (*) + 350 ₪ 300 ₪
7 אין סבסוד (*) + 450 ₪ 200 ₪
8 אין סבסוד (**) + 500 ₪ 150 ₪
9 אין סבסוד (**) + 500 ₪ 150 ₪
10 אין סבסוד (**) + 500 ₪ 150 ₪

(*) זוגות הורים והורים עצמאיים (הורים יחידים) שעובדים או לומדים ומתגוררים באשכולות 7-6 עשויים להיות זכאים, בהתאם לתנאים, לסבסוד מטעם משרד הרווחה עבור צהרונים לילדי גנים.
(**) הורים עצמאיים (הורים יחידים) שעובדים או לומדים ומתגוררים באשכולות 10-6 עשויים להיות זכאים, בהתאם לתנאים, לסבסוד מטעם משרד הרווחה עבור צהרונים לילדי גנים.

סבסוד צהרונים בשנת תשפ"ג

 • בהתאם לקריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות עבור תוכניות ניצנים, הוגדל בשנת תשפ"ג הסבסוד שניתן לצהרונים הפועלים ברשויות מקומיות באשכולות 4 ו-5. כתוצאה מכך הופחת התשלום עבור הצהרונים באשכולות אלה:
  • תשלום ההורים ברשויות שבאשכול 4 - 50 ₪ לחודש (במקום 300 ₪)
  • תשלום ההורים ברשויות שבאשכול 5 - 100 ₪ לחודש (במקום 350 ₪)
 • הסבסוד יינתן החל מה-01.09.2022 ועד 31.12.2022. החל מה-01.01.2023 התקצוב לרשויות אלה יהיה בהתאם לסכומים שיפורסמו בהמשך.

מי זכאי?

 • ילדים בגיל גן הילדים ובכיתות א' ו-ב' בחינוך הרשמי, בחינוך המוכר שאינו רשמי ובחינוך המיוחד, שמסיימים את יום הלימודים עד השעה 14:30.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • לשאלות ולפניות בנוגע לפיקוח על הצהרונים יש לפנות ליחידה לתוכניות משלימות למידה במשרד החינוך, בדוא"ל או בטלפון 02-5603759
 • למידע נוסף ולהגשת תלונה ניתן לפנות לאגף לתלונות הציבור במשרד החינוך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים