הקדמה:

משרד החינוך מסבסד את עלות הצהרונים הציבוריים בגני הילדים ובכיתות א' ו-ב', לפי האשכול הסוציו-אקונומי שבו מתגוררת המשפחה
מחירי הצהרונים נתונים בפיקוח של משרד החינוך וחלים עליהם מחירי מקסימום
לילדי גנים שהוריהם עובדים או לומדים ומתגוררים באשכולות סוציו-אקונומיים 6 ומעלה, עשוי להינתן סיוע מטעם משרד הרווחה
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך


שימו לב
התמיכה בצהרונים מחולקת בין משרד החינוך לבין משרד הרווחה.
  • הסיוע מטעם משרד החינוך, המפורט בדף זה, ניתן עבור שהות בצהרונים של ילדי גן באשכולות סוציו-אקונומיים 1-5, ושל ילדי כיתות א'-ב' בכל האשכולות.
  • הסיוע מטעם משרד הרווחה ניתן עבור שהות בצהרונים של ילדי גנים לזוגות הורים באשכולות 7-6 ולהורים עצמאיים (הורים יחידים) באשכולות 10-6 בלבד. למידע נוסף על סיוע זה, ראו סיוע במימון צהרונים לילדי גנים.
  • בנוסף, ניתן סיוע במימון צהרונים להורים עצמאיים (הורים יחידים) שהגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם.

משרד החינוך מסבסד את עלות הצהרונים הציבוריים בגני הילדים ובכיתות א' ו-ב', בהתאם לאשכול הסוציו-אקונומי שבו מתגוררת המשפחה.

  • מחירם של הצהרונים הציבוריים בגני הילדים ובכיתות א' וב' נתונים בפיקוח.
  • סכומי הסבסוד מטעם משרד החינוך והשתתפות ההורים מפורטים בטבלה הבאה:
אשכול סוציו-אקונומי של היישוב (ראו פירוט היישובים באתר הלמ"ס) סבסוד בגנים סבסוד בכיתות א'-ב' השתתפות הורים השתתפות המדינה
1 + + 50 ש"ח 600 ש"ח
2 + + 50 ש"ח 600 ש"ח
3 + + 50 ש"ח 600 ש"ח
4 + + 300 ש"ח 350 ש"ח
5 + + 350 ש"ח 300 ש"ח
6 אין סבסוד (*) + 350 ש"ח 300 ש"ח
7 אין סבסוד (*) + 450 ש"ח 200 ש"ח
8 אין סבסוד (**) + 500 ש"ח 150 ש"ח
9 אין סבסוד (**) + 500 ש"ח 150 ש"ח
10 אין סבסוד (**) + 500 ש"ח 150 ש"ח

(*) זוגות הורים והורים עצמאיים (הורים יחידים) שעובדים או לומדים ומתגוררים באשכולות 7-6 עשויים להיות זכאים, בהתאם לתנאים, לסבסוד מטעם משרד הרווחה עבור צהרונים לילדי גנים.
(**) הורים עצמאיים (הורים יחידים) שעובדים או לומדים ומתגוררים באשכולות 10-6 עשויים להיות זכאים, בהתאם לתנאים, לסבסוד מטעם משרד הרווחה עבור צהרונים לילדי גנים.

מי זכאי?

  • ילדים בגיל גן הילדים ובכיתות א' ו-ב' בחינוך הרשמי, בחינוך המוכר שאינו רשמי ובחינוך המיוחד, שמסיימים את יום הלימודים עד השעה 14:30.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • לשאלות ולפניות בנוגע לפיקוח על הצהרונים יש לפנות ליחידה לתוכניות משלימות למידה במשרד החינוך, בדוא"ל או בטלפון 02-5603759
  • למידע נוסף ולהגשת תלונה ניתן לפנות לאגף לתלונות הציבור במשרד החינוך.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים