הקדמה:

משרד החינוך מסבסד את עלות הצהרונים הציבוריים בגני הילדים ובכיתות א' ו-ב', לפי האשכול הסוציו-אקונומי שבו מתגוררת המשפחה
מחירי הצהרונים נתונים בפיקוח של משרד החינוך וחלים עליהם מחירי מקסימום
לילדי גנים שהוריהם עובדים או לומדים ומתגוררים באשכולות סוציו-אקונומיים 6 ומעלה, עשוי להינתן סיוע מטעם משרד הרווחה
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך


שימו לב
התמיכה בצהרונים מחולקת בין משרד החינוך לבין משרד הרווחה.
 • הסיוע מטעם משרד החינוך, המפורט בדף זה, ניתן עבור שהות בצהרונים של ילדי גן באשכולות סוציו-אקונומיים 1-5, ושל ילדי כיתות א'-ב' בכל האשכולות.
 • הסיוע מטעם משרד הרווחה ניתן עבור שהות בצהרונים של ילדי גנים לזוגות הורים באשכולות 7-6 ולהורים עצמאיים (הורים יחידים) באשכולות 10-6 בלבד. למידע נוסף על סיוע זה, ראו סיוע במימון צהרונים לילדי גנים.
 • בנוסף, ניתן סיוע במימון צהרונים להורים עצמאיים (הורים יחידים) שהגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם.

משרד החינוך מסבסד את עלות הצהרונים הציבוריים בגני הילדים ובכיתות א' ו-ב', בהתאם לאשכול הסוציו-אקונומי שבו מתגוררת המשפחה.

 • מחירם של הצהרונים הציבוריים בגני הילדים ובכיתות א' וב' נתונים בפיקוח.

סכומי הסבסוד

 • סכומי הסבסוד מטעם משרד החינוך והשתתפות ההורים מפורטים בטבלה הבאה.
 • בשנת הלימודים תשפ"ב, הוגדל הסבסוד ברשויות שבאשכולות 4 ו-5 עבור חודשים מרץ-יוני 2022. כתוצאה מכך הופחת תשלום ההורים לצהרונים בחודשים אלה. למידע על סכומי התשלום העדכניים ראו בהמשך, אחרי הטבלה.
אשכול סוציו-אקונומי של היישוב (ראו פירוט היישובים באתר הלמ"ס) סבסוד בגנים סבסוד בכיתות א'-ב' השתתפות הורים השתתפות המדינה
1 + + 50 ₪ 600 ₪
2 + + 50 ₪ 600 ₪
3 + + 50 ₪ 600 ₪
4 + + 300 ₪ 350 ₪
5 + + 350 ₪ 300 ₪
6 אין סבסוד (*) + 350 ₪ 300 ₪
7 אין סבסוד (*) + 450 ₪ 200 ₪
8 אין סבסוד (**) + 500 ₪ 150 ₪
9 אין סבסוד (**) + 500 ₪ 150 ₪
10 אין סבסוד (**) + 500 ₪ 150 ₪

(*) זוגות הורים והורים עצמאיים (הורים יחידים) שעובדים או לומדים ומתגוררים באשכולות 7-6 עשויים להיות זכאים, בהתאם לתנאים, לסבסוד מטעם משרד הרווחה עבור צהרונים לילדי גנים.
(**) הורים עצמאיים (הורים יחידים) שעובדים או לומדים ומתגוררים באשכולות 10-6 עשויים להיות זכאים, בהתאם לתנאים, לסבסוד מטעם משרד הרווחה עבור צהרונים לילדי גנים.

סבסוד צהרונים בשנת תשפ"ב

 • בהתאם להחלטת הממשלה להורדת יוקר המחיה, הוגדל הסבסוד שניתן לצהרונים הפועלים ברשויות מקומיות באשכולות 4 ו-5. כתוצאה מכך הופחת התשלום עבור הצהרונים באשכולות אלה:
  • תשלום ההורים ברשויות שבאשכול 4 - 50 ₪ לחודש (במקום 300 ₪).
  • תשלום ההורים ברשויות שבאשכול 5 - 100 ₪ לחודש (במקום 350 ₪).
 • הסבסוד יינתן ל-4 חודשים, החל מה-01.03.2022 ועד 30.06.2022.
 • עבור תשלומי הורים שנגבו בתחילת שנת הלימודים לכל השנה, יינתן החזר עבור חודשים מרץ-יוני (4 חודשים). ההחזר יינתן בחודש אפריל.
  • הורים ברשות באשכול 4 ששילמו בתחילת השנה 300 ₪ לחודש עבור 10 חודשים, יקבלו החזר של 250 ₪ לחודש עבור 4 חודשים, ובסך הכל יקבלו החזר של 1000 ₪.
  • הורים ברשות באשכול 5 ששילמו בתחילת השנה 350 ₪ לחודש עבור 10 חודשים, יקבלו החזר של 250 ₪ לחודש עבור 4 חודשים, ובסך הכל יקבלו החזר של 1000 ₪.

מי זכאי?

 • ילדים בגיל גן הילדים ובכיתות א' ו-ב' בחינוך הרשמי, בחינוך המוכר שאינו רשמי ובחינוך המיוחד, שמסיימים את יום הלימודים עד השעה 14:30.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • לשאלות ולפניות בנוגע לפיקוח על הצהרונים יש לפנות ליחידה לתוכניות משלימות למידה במשרד החינוך, בדוא"ל או בטלפון 02-5603759
 • למידע נוסף ולהגשת תלונה ניתן לפנות לאגף לתלונות הציבור במשרד החינוך.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים