הקדמה:

תכנית "מחסות לעצמאות" נועדה לסייע להשתלבותם בקהילה של צעירים שסיימו את שהותם במעונות של רשות חסות הנוער


פרטים

ארגון מפעיל:
יישוב:
פריסה ארצית
תחום ראשי:

תכנית "מחסות לעצמאות" מסייעת להשתלבותם של בוגרי מעונות חסות הנוער בחברה באופן נורמטיבי, תוך רכישת כישורי חיים ומיומנויות לניהול חיים עצמאיים.

  • התכנית מציעה לצעירים ליווי אישי וקבוצתי לקראת ובעת חזרתם לקהילה, על-ידי שלושה שלבים עיקריים:
    • שלב התוויה- יצירת קשר ראשוני עם הבוגר כארבעה חודשים לפני תום שהותו במעון, תחילת התוויה של תכנית אישית עם הצעיר, מיפוי צרכים, כוחות ומשאבים ראשוני, הגדרת מטרות ראשוניות, תוך התייחסות לקשת תחומי החיים ולכל האתגרים המצפים לו עם שובו לקהילה.
    • שלב הליווי- ליווי הבוגר עם חזרתו לקהילה, יישום התכנית האישית, ליווי וחניכה של מבוגר משמעותי (מתנדב), הקניית מיומנויות וכישורי חיים, השתלבות במסלולי לימודים, תעסוקה, צבא והתנדבות, פנאי חברה ומשפחה.
    • שלב העצמאות- שלב ההכנה לקראת סיום תכנית הליווי האישי והשתלבות במערך הליווי המחוזי.
  • "מחסות לעצמאות" פועלת בפריסה ארצית, תוך חלוקה לשלושה מחוזות (דרום שפלה, מרכז ירושלים וצפון) ובהתייחסות לשני המגזרים בחברה הישראלית – המגזר היהודי והמגזר הערבי.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • צעירים ששהו במעונות של רשות חסות הנוער מתוקף חוק הנוער ושהותם במעון הסתיימה עם תום צו המעון.

הרחבות ופרסומים