קריאת חיילים לשירות מילואים יכולה להיעשות למטרות מוגדרות בלבד
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

לפי החוק, ניתן לקרוא לשירות מילואים למטרות מוגדרות בלבד.

מטרות הקריאה לשירות מילואים

 1. הכשרה ואימון למשימות בשעת חירום.
 2. ארגון וניהול כוח אדם, כולל שיבוץ ביחידה, אכיפת משמעת וטיפול בפרט.
 3. תעסוקה מבצעית (תע"מ).
 4. המטרות הבאות, שנקבעו על ידי שר הביטחון בצו שירות המילואים (מטרות הקריאה לשירות המילואים) המתעדכן מעת לעת:
  1. שמירה על תפקודו התקין של הצבא על ידי שימוש בידע צבאי ייחודי שנרכש במהלך השירות הצבאי בעת ששירת בתפקידים ובמקצועות שבהם נדרש ידע כאמור.
  2. הודעה, ליווי וטיפול בנפגעי צה"ל, בנעדריו, בחלליו ובבני משפחותיהם.
  3. ביקורת ביחידות צה"ל ובמתקניו.
  4. מתן שירותי רפואה וטיפול רפואי לחיילים, מלבד בתפקיד חובש.
  5. איתור, מיון, גיוס, סיווג והערכה של כוח אדם.
  6. הדרכה וחינוך.
  7. החזרת יחידה לכשירות לאחר פעילות מבצעית או אימון.
  8. ליווי של משרתי קבע על ידי מינהל הפרישה באגף כוח אדם בצה"ל.
  9. השתתפות בימי הוקרה, בטקסים ובאירועי זיכרון (באישור ראש ענף תכנון כוח אדם מילואים באגף כוח אדם בצה"ל).
  10. מתן שירות במסגרת המערכת המשפטית בצה"ל.
  11. מתן שירותי דת.
  12. פעילות מבצעית ייחודית ביחידות שקבע ראש אגף כוח אדם בצה"ל ובלבד שקריאה לשירות כאמור תהיה באישור ראש אגף כוח אדם בצה"ל.
  13. שירות במחלקת הגנה יישובית (כיתות כוננות).
  14. מילוי תפקיד במסגרת פעילות פיקוד העורף כשירות ההתגוננות האזרחית.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים