דף זה מרכז מידע לעמותות ולחל"צ (חברות לתועלת הציבור) על הקלות שנקבעו בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"
מומלץ לעקוב אחרי העדכונים באתר רשות התאגידים וכן להצטרף לרשימת התפוצה של הרשות


ראו גם

שירותי תרגום בעל-פה ללא תשלום

 • מוקד תרגום בחירום של המחלקה לתרגום וחקר התרגום באוניברסיטת בר-אילן, מספק שירותי תרגום בעל-פה ללא תשלום עבור מוסדות ציבור, שירותי חירום וארגונים חברתיים.
 • השירות נועד לסייע לארגונים אלה לספק שירותים בסיסיים, חלקם מצילי חיים, לתושבי הארץ שרמת העברית שלהם אינה מאפשרת להם לקבל שירותים אלה.
 • מוקד התרגום מספק תרגום בעל-פה ב-11 שפות: אנגלית, רוסית, אוקראינית, אמהרית, תיגרית, צרפתית, ספרדית, פורטוגלית, ערבית, יידיש ותאית.
 • כל המתורגמנים המתנדבים במוקד, ובהם בוגרי המחלקה, המרצים שלה ושותפים מעמותת "טנא בריאות", הם בעלי הכשרה וניסיון, ועובדים בהתנדבות.
 • לקבלת השירות יש להתקשר אל המוקד הטלפוני בטלפון *9392 שלוחה 4 ולציין את שפת התרגום המבוקשת.
 • המוקד פועל בימים א' עד ה', בשעות 17:00-9:00.
 • למידע נוסף ראו אתר אוניברסיטת בר-אילן.

דחיית מועד הדיווח השנתי של העמותה

 • המועד האחרון להגשת הדיווחים השנתיים (דו"ח כספי, מילולי ועוד) עבור שנת 2022 הוארך בעקבות המצב עד 30.11.2023 (במקום 30.10.2023).
 • הארכה רלוונטית גם לעמותות שקיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים (2024-2023) ומחויבות בהגשת הדיווחים לשנת 2022 כתנאי להמשך תוקפו של אישור ניהול תקין לשנת 2024.
 • למידע רשמי ראו הודעת רשמת העמותות מיום 11.10.2023.

הרחבת תחומי הפעילות לעמותות ולחל"צים ואישור לפי סעיף 46

 • בתקופה שבה הוכרז מצב החירום במשק, עמותה או חל"צ תוכל להרחיב את פעילותה ולגייס תרומות לסיוע במאמץ המלחמתי - גם לפעילויות שלא הוגדרו כמטרה ציבורית בתקנון שלה, אך קרובות למטרות העמותה.
דוגמה
עמותה שהגדירה בין מטרותיה סיוע לנזקקים תוכל לגייס תרומות לצורך רכישת ציוד ומזון עבור חיילים ומשפחות שנפגעו במלחמה.
 • ניתן לקיים את הפעילות מבלי להגיש בקשה לשינוי מטרות ליחידת העמותות והחל"צ, אם יתקיימו כל התנאים הבאים:
  1. הפעילות נועדה לסיוע מיידי וחיוני במצב המלחמה.
  2. העמותה קיבלה החלטה בעניין זה במוסדותיה.
  3. גיוס התרומות למאמץ המלחמתי יירשם בספרי הנהלת החשבונות של העמותה באופן נפרד שיאפשר ביקורת חשבונאית.
 • במקרה של ספק, אפשר לפנות למוקד השירות והמידע של יחידת העמותות והחל"צ.
 • למידע רשמי ראו הנחיית רשמת העמותות מיום 10.10.2023.
 • אם העמותה/החל"צ בעלת אישור תקף לפי סעיף 46, היא תוכל להוציא לתורמים קבלה לצורך זיכוי ממס (ובתנאי שהפעילות למען המאמץ המלחמתי עונה על כללי רשות המיסים לגבי סעיף 46).

שימוש בכרטיסי אשראי ויישומוני תשלום

 • הנחיית רשמת העמותות מיום 15.10.2023 מתייחסת לשימוש בכרטיסי אשראי ובאמצעי תשלום על-ידי עמותות וחל"צ במסגרת ההתמודדות הלאומית עם מצב החירום:

שימוש בכרטיסי אשראי

 • עד תום תקופת מצב החירום, כל העמותות יוכלו לעשות שימוש בכרטיס אשראי, בתנאים הבאים:
  • כרטיס האשראי ישויך לחשבון הבנק של העמותה.
  • השימוש בכרטיס האשראי יבוצע רק על-ידי אחד ממורשי החתימה של העמותה.
  • לפני שימוש בכרטיס האשראי ועד העמותה יקבל החלטה מפורטת על סוג ההוצאות שיאושר לשימוש בכרטיס האשראי וסכומי ההוצאות לסוגיהם השונים, תוך שקילת הצורך בקביעת מגבלות לשימוש בהתאם לסוג העמותה ופעילותה.
  • העמותה תשמור במשרדיה או באופן דיגיטלי תיעוד של ההוצאות שביצעה באמצעות כרטיסי אשראי.
  • אחת לחודש, לפחות, יידרש אישור מורשה חתימה שני (בכתב) על הוצאות העמותה בכרטיס אשראי.
 • השימוש בכרטיס אשראי ייעשה לצורך קידום מטרות העמותה (כולל במסגרת הרחבת הפעילות כפי שצוין למעלה).
 • ניתן להמשיך להשתמש בכרטיס נטען או בכרטיס מוגבל בסכום, בהתאם למפורט בהנחיות הרשמת (עמודים 43-42).
אזהרה
אין להשתמש בכרטיס האשראי של העמותה להוצאות אישיות של נושאי משרה בעמותה, עובדי העמותה או כל גורם אחר.

שימוש ביישומוני תשלום

 • עד לתום מצב החירום, ניתן להשתמש ביישומון תשלום (כגון BIT או PAYBOX) לצורך קבלת כספים באופן ישיר לחשבון הבנק של העמותה.
 • אין לעשות שימוש ביישומון כדי להוציא כספים מחשבון העמותה, כי לא ניתן לבצע ביקורת או מעקב על הוצאת כספים בדרך זו.
 • במקרים חריגים הרשמת עשויה להורות לעמותה לפעול באופן שונה.
 • במקרה של ספק, אפשר לפנות למוקד השירות והמידע של יחידת העמותות והחל"צ.

דחייה של מחיקת עמותות מפנקס העמותות

 • עמותות שהיו אמורות להימחק מפנקס העמותות ב-18.10.2023 (לפי ילקוט הפרסומים) לא יימחקו לפני 30.11.2023.
 • הדחייה תאפשר לעמותות שמבקשות למנוע את מחיקתן, להשלים עד 30.11.2023 את הגשת הדיווחים השנתיים הנדרשים.
 • לבירורים על הליך המחיקה ניתן לפנות לרשות התאגידים:
 • למידע רשמי ראו הודעת רשמת העמותות מיום 15.10.2023.

ביצוע פעולות באופן מקוון


גורמי ממשל

ארגוני גג והתארגנויות של המגזר השלישי