הקדמה:

בטרם תפנו להליך משפטי, רצוי לפנות למעסיק באמצעות מכתב.

  • ייתכן שהמעסיק פעל בתום לב ופנייה אליו תביא לפתרון מהיר ויעיל של הסוגייה.
  • במקרה שלא נמצא פתרון, יראה זאת בית הדין לעבודה בעין יפה כי פניתם למעסיק טרם הגשת התביעה.
  • חשוב לשלוח את המכתב בדואר רשום עם אישור מסירה, ולשמור את האישור.
  • במקרה שתחליטו לפתוח בהליך משפטי - צרפו את המכתב ואישור המסירה לכתב התביעה.

פרטים

נמענים:
המעסיק
יוצר המכתב:
העובד

זכויות שהמכתב נועד להשיג

חשוב לדעת

  • ניתן להיעזר בעמדות הסיוע בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב ובחיפה כדי לערוך את החישובים הנדרשים ולכתוב מכתב זה כהלכה.

נוסח המכתב

מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד:
פלוני אלמוני מנכ"ל חברת פלונים בע"מ

הנדון: התראה לפני נקיטת אמצעים משפטיים

שלום רב,

1. בתאריך ______ החלה העסקתי בחברת _________ בתפקיד __________ בשכר של _________ לשעה/חודש/יום.

2. פה אפשר לספר קצת על מהלך העבודה ומה לא היה בסדר, אילו סכומים לא שולמו וכו'.

3. בתאריך _________ פוטרתי ע"י מר/גברת ________ שתפקידם__________. (במקרה שהעסקתך הופסקה)

4. אי לכך אני דורש כי יועברו לרשותי הסכומים הבאים כמחויב בחוק (יש לפרט סכום ועבור מה)

5. בנוסף, אני דורש כי ימצאו לי תלושי המשכורת עבור חודשים ________, כמחויב בחוק.(במקרה שלא הומצאו תלושי שכר)

6. כמו כן, אני דורש כי יימסר לידי מכתב פיטורים כמחויב בחוק.

7. באם לא יועברו לרשותי התשלומים ו/או המסמכים הנ"ל בתוך 10 ימי עבודה מתאריך שליחת מכתב זה, אני שומר לעצמי את הזכות לפעול בכל האמצעים שמאפשר החוק ובכללם פנייה לערכאות משפטיות.

8. אני שומר לעצמי הזכות לתבוע בגין עילות שלא הוזכרו במפורש או במשתמע במכתב זה, ובכללן פיצויי הלנת שכר עבודה והלנת פיצויי פיטורים.


בברכה,
ישראל ישראלי
שד' בן גוריון 1, ירושלים
טלפון: 02-7654321 }}

אזהרה

אין בדוגמא זו כדי להחליף מידע או שירות הניתן על ידי עורך דין