כל גוף שזכאי לקבל מידע פלילי על אדם לצורך החלטה על הענקת זכות לאותו אדם או שלילתה, חייב למנות אדם שישמש כממונה על המידע הפלילי באותו גוף
הממונה על המידע הפלילי אחראי לגיבוש הנחיות ונהלים פנימיים בנוגע לשמירת המידע הפלילי, אופן שקילתו לצורך החלטה על הזכות וכיו"ב
ראו גם

כל גוף הזכאי לקבל מידע פלילי ומוגדר כגוף נותן זכות מחויב למנות ממונה על מידע פלילי. (לפירוט הגופים הרשאים לקבל מידע פלילי ראו כאן).

 • הממונה על המידע הפלילי באותו גוף אחראי לגיבוש הנחיות ונהלים פנימיים בעניינים הבאים:
  • שמירת המידע הפלילי שהתקבל על אדם מסוים
  • אופן שקילת המידע לצורך קבלת החלטה בנוגע להענקת זכות לאותו אדם או שלילתה וזאת בהתחשב בשיקולים אחרים
  • אופן שקילת המידע על תיקים תלויים ועומדים.
דוגמה
דוגמאות לגופים המעניקים זכות ורשאים לקבל מידע פלילי על אדם
 • משרד הפנים שהמעניק רישיון לנשאית נשק
 • משרד הרישוי המעניק רישיון נהיגה לרכב ציבורי
 • משרד המשפטים אשר זכאי לקבל מידע פלילי לצורך תכליות שונות: מכרזי רכש, העסקה במשרד, מתן רישיונות לחוקרים פרטיים, מתווכי מקרקעין, שמאי מקרקעין, נוטריונים ורואי חשבון.
 • לפירוט הגופים הרשאים לקבל מידע פלילי ראו כאן.
 • למידע על חובותיהם של אותם גופים ראו איסור דרישה מאדם למסור מידע פלילי על עצמו.