הפורטל מרכז מידע אודות סוגיות הקשורות במרשם פלילי ובמרשם המשטרתי

ככלל, המידע מן המרשם הפלילי הוא חסוי ויכול לעבור לגורמים מורשים בלבד המנויים בחוק, ולשם הצרכים המנויים בו בלבד.
במקרים מסוימים רשאים גופים מסוימים בלבד לקבל מידע פלילי על אדם ולצורך המטרה שקבועה בחוק בלבד.
במקרים שנעשה שימוש לא ראוי במידע ניתן להגיש תלונה אל הממונה על הביקורת על מידע פלילי במשרד המשפטים.


פורטל זה מרכז מושגים וסוגיות הקשורות במרשם הפלילי והמשטרתי, מידע אודות הליכי מחיקת רישומים מסוג זה, וכן תוכניות אשר עשויות להיות רלוונטיות לבעלי רישום.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים