הקדמה:

מענקי מזון חודשיים ניתנים לחיילים בודדים על מנת לסייע להם כלכלית


חיילים בודדים עשויים להיות זכאים למענקי מזון חודשיים.

  • הזכאות מאפשרת רכישת מוצרי מזון (לא כולל מוצרי טבק ואלכוהול) בסך 120 ש"ח לחודש ברשתות שופרסל.
  • הסכום נטען בכרטיס החוגר של החיילים ואינו ניתן לצבירה מחודש לחודש.

מי זכאי?

  • כל מי שהוכר כחייל בודד ומשרת ברמת פעילות א' ומעלה.
  • מי שהוכר כחייל בודד ומשרת ברמת פעילות ב', יהיה זכאי בכפוף לאישור של קצינת הת"ש היחידתית.

תהליך מימוש הזכות

  • למשרתים ברמת פעילות א' המענק יינתן באופן אוטומטי לאחר הגשת בקשה להכרה כחייל בודד.
  • המשרתים ברמת פעילות ב' יגישו בקשה חריגה לרכזת תנאי השירות ביחידתם ובקשתם תיבחן על-ידי קצינת הת"ש.
לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

גורמי ממשל

  • צה"ל

הרחבות ופרסומים