החל מ-01.01.22 הורים לילדים עיוורים ולקויי ראייה זכאים למענק שנתי במקום ההנחה שניתנה בתשלומי הטלפון של חברת "בזק"
סכום המענק הוא 360 ₪ לשנה
למידע נוסף ראו הודעת משרד הרווחה


החל מ-01.01.22 הורים לילדים עיוורים ולקויי ראייה זכאים למענק שנתי של 360 ₪ לצורך מימון הוצאות תקשורת (במקום ההנחה שהיו זכאים לה בתשלומי הטלפון של חברת "בזק").

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש להעביר למשרד הרווחה את המסמכים הבאים:
    • אישור ניהול חשבון בנק או צילום צ'ק (המחאה) של חשבון הבנק
    • צילום תעודת זהות כולל הספח
  • ניתן להעביר את המסמכים באחת מהדרכים הבאות:
  • המענק יועבר בכל שנה לחשבון הבנק של הזכאים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל