מי ששכלו את בן/בת זוגם, ילדם, או את שני הוריהם בפעולת איבה ונמצאים במצוקה כלכלית עשויים לקבל מענק או הלוואה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של חללי פעולת איבה שנמצאים במצוקה כלכלית עשויים לקבל מענק או הלוואה בתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

מענק סיוע

 • המענק משולם למי שנקלעו לקשיים כלכליים או להוצאות חריגות בעקבות אירועים מיוחדים.
 • סכום המענק - עד 1,578 ₪ (נכון ל-2021).
 • ניתן לקבל את המענק אחת לשנתיים, לכל היותר.
שימו לב
במקרים חריגים עשויים לאשר מענק מוגדל בסכום של עד 3,156 ₪ (נכון ל-2021).

הלוואה לכיסוי חובות

 • ההלוואה ניתנת למי שמתקשים לכסות חובות שקשורים לאובדן של בן המשפחה ומתקיים אחד מהמצבים הבאים:
  • הקושי להחזיר את החובות נוצר בעקבות מותו של בן המשפחה (גם אם החובות עצמם נוצרו לפני מותו).
  • למבקשי ההלוואה יש קשיים בעסק שרשום על שמם וחובות למוסדות שקשורים לעסק (מס הכנסה, ביטוח לאומי, ספקים, הוצאה לפועל וכו').
 • סכום ההלוואה - עד 64,741 ₪ (נכון ל-2024).
 • הזכאות להלוואה היא חד-פעמית.
 • תקופת הזכאות לקבלת ההלוואה היא עד 3 שנים ממותו של בן המשפחה או מהיום שבו מבקשי ההלוואה הוכרו כבני משפחה שכולים של החלל.
שימו לב
במקרים חריגים עשויים לקבל מחצית מסכום ההלוואה בתור מענק.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לעובדי השיקום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב. ניתן לפנות גם באמצעות האתר.
 • מי שמבקשים לקבל את המענק יגישו מסמכים שמעידים על המצוקה הכלכלית שנקלעו אליה וכל מסמך נוסף שיידרשו.
  • המענק יינתן אם עובדי השיקום ישתכנעו כי הוא יסייע לפונים בפתרון המצוקה הכלכלית.
 • מי שמבקשים לקבל את ההלוואה יגישו:
  • אישורים על הכנסות והוצאות.
  • מסמכים שמעידים על גובה החוב.
  • כל מסמך נוסף שיידרש לצורך בדיקת הזכאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים