מי ששכלו את בן/בת זוגם, ילדם, או את שני הוריהם בפעולת איבה ונמצאים במצוקה כלכלית עשויים לקבל סיוע כספי
מענק בסכום של עד 1,578 ₪ ניתן למי שנקלעו לקשיים או להוצאות חריגות בעקבות אירועים מיוחדים
הלווואה בסכום של עד 58,111 ₪ ניתנת (בהתאם לתנאים) למי שמתקשים לכסות חוב שקשור לאובדן


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של חללי פעולת איבה שנמצאים במצוקה כלכלית עשויים לקבל מענק או הלוואה בתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

זכאות למענק

 • המענק משולם למי שנקלעו לקשיים כלכליים או להוצאות חריגות בעקבות אירועים מיוחדים.
 • סכום המענק - עד 1,578 ₪ (נכון ל-2021).
 • ניתן לקבל את המענק אחת לשנתיים, לכל היותר.
שימו לב
במקרים חריגים עשויים לאשר מענק מוגדל בסכום של עד 3,156 ₪ (נכון ל-2021).

זכאות להלוואה

 • ההלוואה ניתנת למי שמתקשים לכסות חובות שקשורים לאובדן של בן המשפחה ומתקיים אחד מהמצבים הבאים:
  • הקושי להחזיר את החובות נוצר בעקבות מותו של בן המשפחה (גם אם החובות עצמם נוצרו לפני מותו).
  • למבקשי ההלוואה יש קשיים בעסק שרשום על שמם וחובות למוסדות שקשורים לעסק (מס הכנסה, ביטוח לאומי, ספקים, הוצאה לפועל וכו').
 • סכום ההלוואה - עד 58,111 ₪ (נכון ל-2021).
 • הזכאות להלוואה היא חד-פעמית.
 • תקופת הזכאות לקבלת ההלוואה היא עד 3 שנים ממותו של בן המשפחה או מהיום שבו מבקשי ההלוואה הוכרו כבני משפחה של חלל פעולת איבה.
שימו לב
במקרים חריגים עשויים לקבל מחצית מסכום ההלוואה בתור מענק.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לעובדי השיקום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב. ניתן לפנות גם באמצעות האתר.
 • מי שמבקשים לקבל את המענק יגישו מסמכים שמעידים על המצוקה הכלכלית שנקלעו אליה וכל מסמך נוסף שיידרשו.
  • המענק יינתן אם עובדי השיקום ישתכנעו כי הוא יסייע לפונים בפתרון המצוקה הכלכלית.
 • מי שמבקשים לקבל את ההלוואה יגישו:
  • אישורים על הכנסות והוצאות.
  • מסמכים שמעידים על גובה החוב.
  • כל מסמך נוסף שיידרש לצורך בדיקת הזכאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים