נפגעי פעולת איבה שחוכרים דירה/בית בחכירה לדורות עשויים לקבל הלוואה או מענק לצורך חידוש חוזה החכירה
הזכאות היא חד-פעמית ונקבעת בהתאם לסוג הפגיעה ולדרגת הנכות


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שחוכרים דירה/בית בחכירה לדורות עשויים לקבל הלוואה או מענק חד-פעמיים לצורך חידוש חוזה החכירה.

 • הזכאות נקבעת בהתאם לסוג הפגיעה ולדרגת הנכות שהוכרה להם.

זכאות להלוואה

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם נכות בשיעור 20%-100%.
  2. אם מדובר בנכות זמנית, היא תהיה בתוקף עוד 6 חודשים לפחות והנכות הקבועה שלהם גם צפויה להיות בשיעור 20% לפחות.
  3. אין בבעלותם דירה נוספת, או חלק מדירה בשיעור שעולה על 33% ובשווי שעולה על 528,000 ₪ (עם זאת, בעלות על חלק בדירה לא תיחשב למי שיוכיחו כי לא ניתן למכור את החלק).
  4. הם לא קיבלו הלוואה או מענק לרכישת דירה ראשונה.
  5. הם לא קיבלו הלוואה או מענק להחלפת דירה.
  6. הם לא קיבלו הלוואה לפירעון משכנתא.

גובה ההלוואה

סכומי ההלוואה בהתאם לדרגת הנכות (נכון ליוני 2023)
דרגת נכות גובה ההלוואה
20%-29% עד 64,724 ₪
30%-39% עד 103,360 ₪
30%-34% על פגיעה ברגליים, פגיעת ראש או פגיעה נפשית (כולל פוסט טראומה) עד 142,022 ₪
40%-49% עד 194,390 ₪
50%-69% עד 287,197 ₪
70%-99% עד 321,367 ₪
100% עד 418,511 ₪

זכאות למענק

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם נכות לצמיתות באחת מהדרגות -
   • 35% ומעלה על פגיעה ברגליים, פגיעת ראש או פגיעה נפשית (כולל פוסט טראומה).
   • 50% ומעלה על כל סוגי הפגיעות.
  2. אין בבעלותם דירה נוספת, או חלק מדירה בשיעור שעולה על 33% ובשווי שעולה על 528,000 ₪ (עם זאת, בעלות על חלק בדירה לא תיחשב למי שיוכיחו כי לא ניתן למכור את החלק).
  3. הם לא קיבלו הלוואה או מענק לרכישת דירה ראשונה.
  4. הם לא קיבלו הלוואה או מענק להחלפת דירה.

סכומי המענק

 • למי שנקבעה דרגת נכות עד 100% סכום המענק הוא ₪159,250.
 • לבעלי דרגת 100%+ (מיוחדת) סכום המענק נקבע לפי סוג הפגיעה:
שיעורי המענק המירביים (נכון ליוני 2023)
סוג הפגיעה סכום המענק
 • שיתוק בשתי רגליים
 • שיתוק ב-4 גפיים
 • פגיעת ראש
 • קטיעת שתי רגליים
 • קטיעת יד ורגל
עד 2,947,056 ₪
שאר סוגי הפגיעות בדרגה 100%+ עד 2,475,705 ₪

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים