משרתי מילואים פעילים זכאים בכל שנה למענק כלכלת הבית, לטובת תשלומי משק הבית (כגון ארנונה או חשמל)
המענק מועבר ישירות לחשבון הבנק של משרת המילואים, כפי שמעודכן במערכות צה"ל
גובה המענק 1,250 ₪ בכל שנה
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


משרתי מילואים פעילים זכאים לקבל מענק שנתי בגובה 1,250 ₪, לטובת תשלומי משק הבית, כמו תשלומי ארנונה וחשמל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • בחודשים אוגוסט ונובמבר בכל שנה מופק דו"ח זכאים למענק, ומי שמוגדר כמשרת פעיל, מקבל את המענק.
  • למשרתי המילואים שנמצאו זכאים בדו"ח שהופק בחודש מאי - משולם המענק עד חודש ספטמבר.
  • משרתי מילואים שהוזנו כזכאים בדו"ח שהופק בחודש נובמבר, יקבלו את המענק עד חודש דצמבר.
  • המענק מועבר ישירות לחשבון הבנק, כפי שמעודכן במערכות צה"ל.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים