מדריך זה מרכז מידע על זכויות והטבות של משרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל ובני משפחותיהם
לרשימת שאלות ותשובות עקב המלחמה היכנסו לשאלות ותשובות למשרתי המילואים


במהלך מלחמת חרבות ברזל גויסו רבים לשירות מילואים, ונאלצו לעזוב את משפחותיהם, עבודתם ואת בתי העסק שלהם.
גיוס המילואים מעלה שאלות רבות בנוגע לזכויות משרתי המילואים עצמם וגם לזכויות בני זוגם שנשארו להשגיח על ילדיהם ולטפל בעניינים השוטפים בבית.
מעסיקים רבים שלא גויסו נשארו ללא עובדים או עם עובדים מעטים, ונאלצים להתמודד עם קיום העסק ועם הבטחת זכויות העובדים, הן אלה שגויסו והן אלה שממשיכים לעבוד בתקופת המלחמה.
במדריך זה ריכזנו את הסוגיות העיקריות המתעוררות עקב גיוס המילואים.

טיפ
ניתן לקבל מידע וסיוע אישי בנושא זכויות ושירותים עקב המצב הביטחוני, באמצעות מוקד הפניות של "זכות בקלות" בטלפון *5922 או באמצעות פנייה מקוונת.

תשלום עבור שירות המילואים

 • כל מי שנקראו לשירות מילואים זכאים לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח לאומי.
 • שכירים יקבלו תשלום בהתאם לגובה השכר שלהם עד התקרה שנקבעה בחוק.
 • עצמאים יקבלו תשלום שמחושב על פי המקדמות שהם משלמים לביטוח לאומי.
 • סכום התגמול המינימלי הוא 310.52 ₪ ליום ו-9,316 ₪ לחודש (נכון ל-2024).
 • סכום התגמול המקסימלי ליום מילואים הוא 1,634.33 ₪, ועבור חודש מילואים - 49,030 ₪ (נכון לשנת 2024).
 • התשלום עבור שירות המילואים בתקופת מלחמת חרבות ברזל משולם באופן קבוע בכל תחילת חודש.
 • למידע נוסף ראו תשלום עבור שירות מילואים וכן פירוט בפסקאות הבאות.
טיפ
ניתן לבדוק מה סכום התגמול המשוער במחשבון המוסד לביטוח לאומי.

תשלום לעובדים שכירים

 • עובדים שכירים המשרתים במילואים זכאים לקבל מהמעסיקים את משכורתם במועד התשלום הרגיל. ההתחשבנות נעשית בין המעסיק למוסד לביטוח לאומי.
 • למרות זאת, ייתכנו מקרים שבהם העובד יצטרך להגיש תביעה אישית (באופן מקוון) לקבלת התשלום מהביטוח הלאומי (למשל: עובד המועסק אצל שני מעסיקים שונים).
 • למידע על אופן חישוב התשלום ומידע נוסף ראו:
שימו לב
עובד שכיר ששירת במילואים ביום הבחירות (27.02.2024) זכאי לקבל את מלוא תגמול המילואים הרגיל ובנוסף לקבל שכר מהמעסיק.

החזר למעסיק מהביטוח הלאומי על השכר ששילם לעובד בתקופת המילואים

 • ברגיל, עובדים היוצאים למילואים מקבלים את התגמול במשכורת השוטפת והמעסיק מקבל עבורם החזרים מהמוסד לביטוח לאומי בתום תקופת השירות.
 • בתקופת המלחמה, מעסיקים רשאים להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקבלת החזרים באתר הביטוח הלאומי מידי חודש, גם אם תקופת השירות לא הסתיימה, ולקבל את ההחזר עבור תשלום דמי המילואים בחודש העוקב.
 • לשם כך, יש לציין בתביעה את תאריך הסיום של החודש הנוכחי, ולהגיש תביעה נוספת בתחילת החודש הבא.
דוגמה
אם העובד שירת בחודש אוקטובר ושירותו נמשך לחודש נובמבר, יש לציין בטופס התביעה כי תאריך סיום השירות הוא 31.10.2023 ולהגיש את התביעה עבור חודש אוקטובר בתחילת חודש נובמבר. תקופת השירות הבאה של העובד תתחיל ב- ב 01.11.2023 ותסתיים בסיום השירות או ב-ב 30.11.2023 – המוקדם מביניהם.
 • סוג השירות שעל המעסיק לציין בטופס התביעה הוא רגיל ולא מל"ח (משק לשעת חירום).
 • כל המעסיקים פטורים מלצרף לתביעה אישור צבאי (3010).
 • מעסיקים שמגישים תביעות לתגמולי מילואים באופן ממוכן פטורים מלשלוח לסניפים את טופסי התביעה (התדפיסים). מי שמגיש באופן ידני – חייב לצרף את טופסי התביעה.
 • מעסיקים קטנים (עד 10 עובדים שעבדו בחודש ספטמבר 2023 והם משרתים במילואים) ומייצגים, יכולים להגיש בקשה להחזר דמי מילואים במערכת המקוונת.
 • לבירורים ניתן להתקשר למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון: 02-5393722 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 -16:00.
 • למידע נוסף ראו:

תשלום לעובדים עצמאים שיצאו למילואים

 • עצמאים שמשלמים בקביעות את דמי הביטוח אמורים לקבל את תגמול המילואים אוטומטית ללא צורך בהגשת תביעה.
 • גובה התשלום מחושב על-פי המקדמות שהם משלמים לביטוח הלאומי.
 • מי שיסיים את השירות במהלך חודש אוקטובר - יקבל תגמול מספר ימים לאחר תום השירות.
 • מי שתקופת השירות שלו תמשיך גם בחודש נובמבר - יקבל את התגמול של חודש אוקטובר בתחילת חודש נובמבר.
 • מי שלא קיבלו את התגמול לאחר 3 שבועות מסיום השירות, צריכים להגיש תביעה אישית לקבלת התגמול (ראו הבהרה בהמשך).
 • למידע על גובה התשלום ופרטים נוספים ראו:

תשלום לעצמאים שהם גם שכירים

 • אם המעסיק קיבל תגמול מהביטוח הלאומי על השכר ששילם לעובד בתקופת המילואים – התגמול כעצמאי ישולם באופן אוטומטי לפי ההכנסות המדווחות.
 • אם ההכנסות כשכיר בכל אחד משלושת החודשים שקדמו לשירות נמוכות מהמינימום, 6,455 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) – יש להמתין עד שהמעסיק יגיש לביטוח הלאומי את התביעה ורק לאחר מכן על העובד להגיש בעצמו תביעה אישית להשלמת התגמול לפי הכנסותיו כעצמאי.
 • אם השכר באחד משלושת החודשים שקדמו לשירות הוא מעל המינימום, 9,316 ₪, ישולם תגמול אוטומטי כעצמאי לפי השכר (ללא השלמה למינימום) ועד לגובה התגמול המקסימלי 1,634.33 ₪ ליום.

תשלום למי שלא עובדים ולסטודנטים שגויסו למילואים

תשלום למי שעובדים ומתגוררים בחו"ל וגויסו למילואים

 • משרתי מילואים שעובדים בחו"ל ולא משלמים לביטוח הלאומי בישראל, נחשבים על-ידי הביטוח הלאומי כמי שלא עובדים, וזכאים לקבל עבור שירות המילואים את התגמול המינימלי: 310.52 ₪ ליום ו-9,316 ₪ לחודש (נכון ל-2024).
 • ניתן להגיש בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל לפיצוי נוסף בגין אובדן הכנסה, מעבר לסכום המינימלי. למידע נוסף, ראו סיוע כספי למשרתים במילואים במלחמת חרבות ברזל שמרכז חייהם לא בישראל.

חיילים בסדיר שקיבלו צו 8 וממשיכים לשרת ברצף

 • מי שלא עבדו לפני שנקראו למילואים יקבלו מהביטוח הלאומי תשלום בסכום של 310.52 ₪ ליום.
 • למידע נוסף ראו תשלום עבור שירות מילואים
 • מי שהשתחררו משירות קבע יקבלו תשלום לפי הכנסתו משירות הקבע למשך 90 ימים מיום השחרור ולאחר מכן תשלום בסכום של 310.52 ₪ ליום.

הגשת תביעה אישית לביטוח לאומי במקרים שבהם התשלום לא התקבל

ייחוס הכנסות מתגמולי מילואים לשנת 2023 או לשנת 2024

 • עובדים או עצמאים שקיבלו בשנת 2024 תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי עבור שירות מילואים שביצעו בשנת 2023, רשאים לייחס את ההכנסות האלה לשנת המס 2023 או לשנת המס 2024, לפי בחירתם.
 • אם העובד או העצמאי בחרו לייחס את ההכנסה כאמור לשנת המס 2023, עליהם להגיש דוח שנתי או בקשה להחזר מס הן עבור שנת המס 2023 והן עבור שנת המס 2024.
 • בקשה לייחוס ההכנסה לשנת 2023 תעשה באמצעות טופס 116ג- בקשה לפריסה. הטופס עודכן והתווספה התייחסות לפריסת תגמולי מילואים מביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו אתר רשות המיסים.

מענקים כספיים למשרתי מילואים

טיפ
ניתן לבדוק במחשבון מענקי חרבות ברזל שבאתר המילואים את הזכאות למענקים השונים ולחשב את הסכום המשוער.

מענק הוצאות אישיות

מענק כלכלת הבית

 • מי שמוכר כמשרת מילואים פעיל במסגרת ימי השמ"פ הנוספים שביצע בצו 8 במלחמת חרבות ברזל, זכאי למענק כלכלת הבית.
 • מטרת המענק לסייע בתשלומי משק בית, כגון: ארנונה, חשמל וכו'.
 • סכום המענק: 1,250 ₪
 • המענק ישולם בחודש דצמבר, למי שלא קיבל את המענק הזה בחודש ספטמבר 2023.
 • המענק יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק כפי שמעודכן במערכות צה"ל.
 • למידע נוסף ראו מענק כלכלת הבית למשרתי מילואים פעילים
טיפ
משרתי מילואים שהשלימו את היקף ימי המילואים הנדרשים במסגרת צו 8 עד ל-31.10.2023 (20 ימי שמ"פ ב-3 שנים או 15 ימי שמ"פ במערך הלוחם, או 14 ימי שמ"פ אם לא עברו 3 שנים ממועד השחרור) יוכרו כמשרתי מילואים פעילים בנובמבר 2023, ויהיו זכאים לכל ההטבות הניתנות למשרת מילואים פעיל, החל מה-01.05.2024. לרשימת ההטבות ראו אתר מילואים.

מענק משפחה להורה לילד עד גיל 14

 • מי ששירתו 8 ימים או יותר במסגרת צו 8 בתקופת מלחמת חרבות ברזל, ויש להם ילד עד גיל 14, זכאים למענק משפחה.
 • סכום המענק: 2,000 ₪
 • סכום המענק אינו תלוי במספר הילדים (כלומר: הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 14 והורה לילד אחד מתחת לגיל 14 יקבלו את אותו מענק).
 • המענק הועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק כפי שמעודכן במערכות צה"ל, במהלך חודש נובמבר 2023.
 • למידע נוסף ראו מענק משפחה למי ששירתו במסגרת צו 8 במלחמת חרבות ברזל

מענק משפחה מיוחדת

סיוע במימון טיפול רגשי, נפשי וטיפול משלים

 • משרתי מילואים ששירתו 30 ימים ומעלה במסגרת צו 8 במלחמת חרבות ברזל זכאים לקבל סיוע במימון טיפול רגשי, נפשי, פסיכותרפי וטיפול משלים, בסכום של עד 1,500 ₪.
 • הסיוע יינתן כהחזר עבור טיפולים למשרתי המילואים ומשפחתם - בני זוג וילדים עד גיל 14.
 • ניתן לקבל החזר עבור סוגים שונים של טיפולים - אישיים, זוגיים או משפחתיים. בין היתר, ניתן לקבל החזר עבור טיפול רגשי, נפשי, פסיכותרפי, טיפול משלים, טיפול אלטרנטיבי, עיסוי, מיינדפולנס, טיפול באמצעות בעלי חיים, פסיכודרמה, הידרותרפיה, סדנאות, ועוד.
 • הסיוע הוא חד פעמי: ניתן להגיש בקשה להחזר פעם אחת בלבד, אך הבקשה יכולה להיות עבור מספר טיפולים ולכלול את הקבלות עבורם, עד לסכום כולל של 1,500 ₪.
 • את הבקשה להחזר ניתן להגיש בטופס מקוון באתר המילואים, עד לסוף שנת 2026 (31.12.2026).
 • למידע נוסף ראו סיוע במימון טיפול רגשי, טיפול נפשי וטיפול משלים למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל.

סיוע במימון טיפול זוגי

 • משרתי מילואים ששירתו 30 ימים ומעלה במסגרת צו 8 במלחמת חרבות ברזל זכאים לקבל סיוע במימון טיפול זוגי, בסכום של עד 1,500 ₪.
 • הסיוע יינתן כהחזר עבור סוגים שונים של טיפולים זוגיים, לדוגמה: ייעוץ זוגי, מטפל זוגי, סדנה זוגית, גישור, ועוד.
 • הסיוע הוא חד פעמי: ניתן להגיש בקשה להחזר פעם אחת בלבד, אך הבקשה יכולה להיות עבור מספר טיפולים ולכלול את הקבלות עבורם, עד לסכום כולל של 1,500 ₪.
 • את הבקשה להחזר ניתן להגיש בטופס מקוון באתר המילואים, עד לסוף שנת 2026 (31.12.2026).
 • למידע נוסף ראו סיוע במימון טיפול זוגי למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל.
טיפ
ניתן לקבל החזר גם עבור טיפול רגשי, נפשי או משלים וגם עבור טיפול זוגי - כל אחד מהם עד לסכום של 1,500 ₪.

פיצוי בגין הוצאות אישיות חריגות עבור ציוד אישי

פיצוי עבור טיסות וביטול חופשות

 • משרתי מילואים שרכשו כרטיס טיסה כדי להגיע לישראל, גויסו בצו 8 ושירתו במשך תקופה של 8 ימים לפחות, זכאים להחזר עבור הוצאותיהם הקשורות ברכישת כרטיס הטיסה.
 • כמו כן, מי שגויסו בצו 8 ונאלצו בשל כך לבטל טיסות וחופשות בארץ ובחו"ל עשויים להיות זכאים לפיצוי בגין ההפסדים הקשורים לחופשה, בתנאי שההזמנה נעשתה לפני שנקראו למילואים.
 • סכום הפיצוי שיינתן הוא עד 5,000 ₪.
 • למידע נוסף ראו פיצוי עבור טיסות וביטולי חופשות לחיילי מילואים שגויסו בצו 8 במלחמת חרבות ברזל.

פיצוי לסטודנטים בגין הוצאות שנגרמו בעקבות שירות המילואים

 • סטודנט או תלמיד בלימודי תעודה, שגויס בצו 8, עשוי להיות זכאי לפיצוי בגין הוצאות כספיות שנגרמו לו בקשר ללימודיו בעקבות שירות המילואים.
 • הפיצוי הוא עבור הוצאות הקשורות ללימודים, כמו תשלום עבור קורס חוזר או תשלום עבור שיעורים פרטיים.
 • גובה הפיצוי המקסימלי הוא בין 1000 ₪ ל-2,000 ₪, בהתאם לתקופת השירות במילואים.
 • למידע נוסף ראו פיצוי לסטודנט בגין הוצאות שנגרמו בעקבות שירות מילואים במלחמת חרבות ברזל.

פיצוי בגין אובדן הכנסה של בני משפחה

 • משרת מילואים שגויס בצו 8 ושירת במשך 8 ימים לפחות, ובשל שירות המילואים נפגעה ההכנסה של בן או בת הזוג שלו, עשוי להיות זכאי לפיצוי בגין אובדן ההכנסה.
 • הפיצוי יינתן למשרתי מילואים שיש להם ילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21.
 • הפיצוי יינתן גם לבן או בת זוג לשעבר ששותפים לגידול הילד עם משרת המילואים או לבן משפחה אחר אם הוא הורה יחידני.
 • למידע נוסף ראו פיצוי בגין אובדן הכנסה לבני משפחה של משרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל.

החזר הוצאות עבור טיפול בתקלות בית

בקשה לסיוע או פיצוי חריג מקרן הסיוע

 • משרתי מילואים שהנזק שנגרם להם אינו מכוסה במסגרת סעיפי הפיצוי של קרן הסיוע, יכולים להגיש בקשה לסיוע או פיצוי חריג.
 • זכאים להגיש את הבקשה משרתי מילואים שגויסו בצו 8 ושירתו במשך 8 ימים לפחות בתקופת מלחמת חרבות ברזל.
 • יש למלא את הטופס המקוון באתר קרן הסיוע, ובנושא הפנייה לבחור "סיוע/פיצוי אחר".
 • לבקשה יש לצרף כל אישור שיכול לתמוך בבקשה לסיוע, ובכלל זה חשבוניות ואישורים המעידים על גובה הנזק והפעולות שנעשו כדי למזער את הנזק, וכל מסמך אחר שיידרש.
 • הבקשה תידון על-ידי ועדת חריגים, שתקבע את סכום הסיוע או הפיצוי.

פיצוי לעצמאים ובעלי עסקים מקרן הסיוע למשרתי מילואים

 • בעלי עסקים ששירתו במילואים מעל 30 ימים במצטבר, במסגרת צו 8 במלחמת "חרבות ברזל", והכנסתם נפגעה בעקבות שירות המילואים עשויים להיות זכאים לפיצוי בגין הירידה בהכנסות. הפיצוי ניתן בסגרת מסלול משותף של קרן הסיוע של צה"ל ורשות המסים.
  • הזכאות לפיצויים במסגרת מסלול זה היא ביחס לירידה בהכנסות בתקופה שהחל מינואר 2024 ועד לחצי שנה מיום השחרור הראשון.
  • עסק שזכאי לפיצויים ממקור אחר והגיש תביעה באחד המסלולים יוכל להגיש בקשה רק לגבי תקופה שבה אין לו זכאות ממקור אחר. לדוגמה, בעל עסק שהיה זכאי להגיש תביעה במסלול אדום עד לסוף חודש פברואר 2024, ושירות המילואים שלו הסתיים ב-31.01.2024 יוכל להגיש בקשה במסלול משרתי המילואים החל מחודש מרץ 2024.
  • למידע נוסף ראו פיצוי לבעלי עסקים ששירתו במילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל.
 • על פגיעה בהכנסות בתקופה שלפני ינואר 2024 - עצמאים ובעלי עסקים ששירתו במילואים עשויים להיות זכאים לפיצוי מקרן הסיוע למשרתי המילואים. למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל.

הגנה מעיקול על מענקים ותגמולי מילואים

 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק ולא להעביר אותה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו לזכאים.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של הזכאים, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהמועד שהועברו (לאחר מכן ניתן לעשות זאת).
 • ניתן יהיה לעקל את המענק במקרה שהזכאים למענק חייבים בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי.


שימו לב
 • קרן הסיוע למשרתי המילואים פועלת החל מה-15.11.2023 למשך שנה, עד לתאריך 15.11.2024.
 • בתאריך 07.01.2024 התקבלה החלטת ממשלה על הרחבת תוכנית המענקים. חלק מהמענקים שהוחלט עליהם מותנים באישור תקציב המדינה.
 • כאשר יפורסם מידע חדש בנוגע למענקים ולמועדים להגשת בקשות נעדכן את המידע בדף זה.

הקלות בבנקים ובחברות האשראי

דחיית תשלומי המשכנתא

 • משרתי מילואים זכאים לדחייה של 3 חודשים בתשלומי המשכנתא ללא תוספת ריבית על הדחייה.
 • ההטבה ניתנת רק אם מדובר בדירה הראשונה של מבקשי הדחייה או שמדובר במשפרי דיור.
 • החל מ-01.01.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום המשכנתאות:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.12.2023, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.01.2024.
 • החל מ-01.04.2024 ניתן יהיה לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום המשכנתאות:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 או 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסף הכל דחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.03.2024, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
 • חלק מהבנקים מעניקים הקלות נוספות בתשלומי המשכנתא, ומומלץ לבדוק מול הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • למידע נוסף ראו הקלות בבנקים ובחברות האשראי לתושבי יישובים שפונו, למשרתי המילואים ולנפגעים ובני משפחותיהם במלחמת חרבות ברזל
 • בנוסף, מי ששירתו במילואים בין 07.10.2023 ל-31.12.2023 ובני זוגם יכולים לדחות ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם) את תשלום המשכנתא שהם אמורים לשלם בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, גם אם זו לא דירתם היחידה וגם אם הם לא משפרי דיור.

דחיית החזרים של הלוואות אחרות

 • משרתי מילואים רשאים לדחות ב-3 חודשים החזרי הלוואות שנטלו מהבנקים או מחברות האשראי.
 • דחיית החזרי הלוואות למשקי בית תתאפשר להלוואות עד 100,000 ₪ (הלוואות בסכומים גבוהים יותר לא ניתן לדחות). בעלי עסקים יכולים לקבל דחייה בהחזרי הלוואות בסכומים גבוהים יותר. (כפי שמפורט בהמשך).
 • הלקוחות לא יחויבו בריבית על 3 החודשים הללו. בשלב הראשון ניתן היה להגיש בקשות עד ה-31.12.2023.
 • החל מה-01.01.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום ההחזר:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 6 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד ה-31.12.2023, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מה-01.01.2024.
 • החל מ-01.04.2024 ניתן לקבל דחייה של 3 חודשים נוספים בתשלום החזרי הלוואות מהבנקים:
  • מי שכבר קיבל דחייה בפועל של 3 או 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים, ובסך הכל דחייה של עד 9 חודשים במצטבר.
  • מי שלא מימש את הזכאות לדחייה עד 31.03.2024, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
טיפ
חלק מהבנקים מאפשרים דחייה ארוכה יותר של ההחזרים ומעניקים הטבות אשראי נוספות. מומלץ להתקשר לסניף הבנק על מנת לבדוק את האפשרויות העומדות בפניכם.

פטור מריבית על יתרת חובה (אוברדראפט) בחשבון הבנק

 • החל מ-01.04.2024 חיילי מילואים זכאים לפטור מריבית על יתרת החובה בחשבון העו"ש הפרטי שלהם, שאינו עסקי (חשבונות עו"ש של משקי בית).
  • הפטור יחול על ריבית בגין יתרת חובה בסכום של עד 10,000 ₪, במשך 3 חודשים.
  • מעבר לסכום זה, הלקוח יחוייב בריבית, בהתאם למדרגות הריבית שנקבעו בהסכם ניהול החשבון.
  • הפטור יינתן למשך 3 חודשים, החל מ-01.04.2024.
  • ההטבה תינתן למי שמתקיימים לגביו 2 התנאים הבאים:
   1. חשבון העו"ש שלו היה ביתרת חובה לפני 04.03.2024.
   2. יתרת החובה היא חלק מהמסגרת המאושרת ללקוח על-ידי הבנק.

פטור מעמלות

ביטול הגבלת חשבון בגלל צ'ק שחזר

 • חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
 • מי שהיו בשירות מילואים לפי צו 8 או צו 9 בין התאריכים 07.10.2023 - 21.01.2024 ובני זוגם, רשאים לפנות לבנק ולבקש שיסיר את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו בתקופה זו.
 • ניתן לבקש להסיר צ'ק שחזר בין התאריכים 07.10.2023 - 21.01.2024 בלבד.
 • ניתן לבקש להסיר את הצ'ק מרשימת הצ'קים גם אם שירות המילואים היה רק בחלק מהתקופה.
 • מי שנקרא למילואים לאחר 21.01.2024, יכול לבקש להסיר צ'ק שחזר בין התאריכים 07.10.2023 - 31.10.2023 בלבד.
 • ניתן לבקש את הסרת הצ'קים מהרשימה גם עבור שותפות או חברה שנמצאת בבעלות מקסימום 5 אנשים, ושבעל השליטה בחברה או המנהל ששולט ב-50% מהשותפות או בני זוגם שירתו במילואים בין התאריכים 07.10.2023 - 21.01.2024.
 • למידע נוסף ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

הקלות בתשלומים ובחובות

דחיית תשלומי ארנונה, מים חשמל וחשבונות אחרים

דחיית תשלום שכר דירה ותשלומים אחרים (לחוגים, לחדר כושר, לצהרונים וכו')

 • משרתי מילואים ובני זוגם יכולים לדחות ב145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם) תשלומים שהם צריכים לשלם לאחרים מכוח חוזה (למשל: תשלום שכר דירה, תשלום לחוג, לצהרון, חדר כושר וכו'), אם מועד התשלום חל בין 07.10.2023 ל-31.12.2023.
 • אם מדובר על תשלום שעליהם לשלם בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 הם רשאים לדחות אותו ב-31 ימים.
 • דחיית המועד לא תיחשב כהפרת החוזה ולא תגרום לחיוב בריבית פיגורים.
 • ישנם מקרים שבהם לא ניתן לקבל דחייה (למשל: בחוזה עבודה, בהסכם לתשלום מזונות, או כאשר הצד השני לחוזה גם משתייך לאוכלוסיות שזכאיות לדחיית המועד).
 • למידע נוסף ראו:
אזהרה
לא ניתן לדחות את מועד תשלום מזונות, בין אם המזונות נקבעו בחוזה ובין אם נקבעו בפסק דין.

דחיית מועד תשלום או פעולה אחרת שנקבעו על ידי בית משפט

הקלות ופטורים למי שחייבים בקנסות

הקלות לעצמאים ובעלי עסקים

דחיית דיווחים ותשלומים למע"מ ומס הכנסה

 • בהתאם להודעת רשות המיסים, חיילי המילואים שגויסו למלחמה, יקבלו דחייה בהתחייבויות הבאות:
  • דוחות חודשיים למע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה -
   • המועד להגשה ולתשלום הדוח על חודש 9/2023 נדחה מ-26.10.2023 ל-26.12.2023. בניכויים ובמע"מ לא יוטלו שערוכים ובמקדמות מס הכנסה לא יוטל קנס על הדוחות שיוגשו וישולמו עד למועד זה.
   • המועד להגשה ולתשלום הדוח על חודש 10/2023 (דיווח חד-חודשי) וחודשים 9-10/2023 (דיווח דו-חודשי) שמועד תשלומם חל ב-15.11.2023 נדחה ל-31.12.2023.
   • שימו לב: מי שמגישים תביעה לפיצויים במסגרת הסיוע הכלכלי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" צריכים להגיש לפני כן דוחות תקופתיים למע"מ על החודשים שמבקשים עבורם פיצוי.
  • שומות מע"מ, ניכויים, מס הכנסה, מסמ"ק ומס רכוש - תינתן דחייה של 145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם) למועד התשלום, ללא חיוב בקנס פיגור בתשלום על תקופת הדחייה.
  • עסקאות רווח הון במס הכנסה במהלך השנה השוטפת - תינתן דחייה של 145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
  • הסדרי תשלומים - הזכאות לדחיית המועד רלוונטית גם לתשלום שיש לבצע לפי חוזה מכיוון שהסדרי תשלומים נחשבים כחוזה:
   • אם מועד הפירעון של ההמחאות חל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, המועד יידחה ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
   • אם מועד הפירעון של ההמחאות חל בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024, המועד יידחה ב-31 ימים.
  • קנסות מינהליים שהמועד האחרון לתשלומם חל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 - המועד האחרון יידחה ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
  • קנסות מינהליים שהמועד האחרון לתשלומם חל בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 - המועד האחרון יידחה ב-31 ימים.
  • מהלכי אכיפה - המועדים של מהלכי האכיפה יעודכנו בהתאם לדחייתם ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם).
 • הדחייה תינתן באופן אוטומטי עבור:
  • מי שרשומים ברשות המיסים כתושבי היישובים שברשימה זו.
  • זכאים שפרטיהם יועברו מהגופים הרלוונטיים לרשות המיסים (למשל דיווח של צה"ל על תקופת המילואים).
 • למי שקיבלו דחייה אוטומטית תופיע הודעה על זכאותם באזור האישי שבאתר רשות המסים, וכן במערכת המייצגים בתיק המיוצג.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות ולא מוצגת בתיקם ההודעה "זכאי לדחייה – חרבות ברזל" צריכים לפנות לרשות המסים באמצעות מערכת הפניות לציבור ולסמן את סיבת הזכאות - "דחיית מועד – חרבות ברזל" (במשבצת "נושא משני").
שימו לב
על אף אורכות אלו, תנאי מקדים להגשת תביעה לפיצויים במסגרת התכנית לסיוע כלכלי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" הוא הגשה של דו"חות תקופתיים למע"מ עבור החודשים שבגינם מבוקש הפיצוי.

הקלות נוספות ברשות המיסים למשרתי מילואים

ארכה ועדיפות בהגשת מסמכים ובקשות לרשות המסים

 • רשות המיסים פתחה ערוץ מקוון לטיפול מהיר בפניות של משרתי מילואים בנושאי שומה, גבייה ואורכות.
 • יש להיכנס למערכת הפניות המקוונת של הרשות, בנושא משני לבחור את האפשרות פניות למתגייסי צו 8 ולצרף לפנייה את הצו שקיבלו.
 • פניות אלו יקבלו עדיפות גבוהה ויטופלו במהירות.

פטור מריבית על יתרת חובה (אוברדראפט) בחשבון הבנק

הקלות נוספות

 • עצמאים ובעלי עסקים זכאים להטבות נוספות (עם או בלי קשר לשירות המילואים), כולל פיצויים על הפסדים וירידות בהכנסות שנגרמו להם כתוצאה מהמלחמה.
 • למידע על הטבות והקלות נוספות לעצמאים ובעלי עסקים מומלץ להיכנס למדריך לעצמאים ובעלי עסקים בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

זכויות והקלות לשכירים

איסור פיטורים

 • אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המילואים או תדירות השירות.
 • בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך 30 הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • אם העובד שירת במילואים במשך 60 יום או יותר במהלך התקופה שבין 07.10.2023 עד 31.12.2024, אסור לפטר במשך 30 יום נוספים מתום השירות ובסה"כ אסור לפטרו במשך 60 ימים מתום השירות .יחד עם זאת, במהלך ה- 30 יום הראשונים שלאחר תום השירות ניתן לפטר את העובד באישור ועדת התעסוקה במשרד הביטחון, ובמהלך התקופה שבין 31 ימים ועד 60 ימים מתום השירות ניתן לפטרו באישור ועדת הפיקוח במשרד העבודה.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים

צבירת ימי חופשה

 • עובד שלא יכל לנצל את מלוא ימי החופשה שלו במהלך השנה, רשאי לנצל את יתרת ימי החופשה העומדים לרשותו בשתי השנים הבאות, אף ללא הסכמת המעסיק (בדר"כ נדרשת הסכמת המעסיק).
 • הזכאות חלה אם בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 נעדר העובד מהעבודה לפחות 5 ימים רצופים בשל שירות מילואים או שהעובד נעדר מעבודתו (או לא ביצע אותה) בשל הצורך להשגיח על ילדו (ילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21) עקב גיוס או שירות בצה"ל של בן הזוג או של ההורה האחר של הילד.
דוגמה
 • עובד צבר 14 ימי חופשה במהלך שנת 2023.
 • העובד שירת במילואים בין 07.10.2023 - 31.12.2023 וניצל במהלך השנה רק 4 ימי חופשה.
 • 10 ימי החופשה שלא נוצלו, לא יימחקו ממכסת ימי החופשה הצבורה והעובד יהיה רשאי לנצל אותם במהלך השנים 2024 ו-2025.
 • למידע נוסף ראו צבירת ימי חופשה לעובדים שלא יכלו לנצל את ימי החופשה עקב מלחמת חרבות ברזל.
 • הקלה בתשלום מס הכנסה על שימוש ברכב מהעבודה בתקופת המילואים

  • בדרך כלל, מעסיק שמעמיד לרשות העובד רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד במס הכנסה בגין השימוש ברכב לפי שווי שימוש מלא, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש.
  • במהלך מלחמת חרבות ברזל, עובדים אשר גויסו בצו 8 והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ישלמו מס הכנסה עבור שווי השימוש ברכב באופן יחסי למספר הימים בחודש, שבהם הרכב היה ברשותם.
  • המעסיק יכול לוודא מול עובד שגויס בצו 8 או מול מישהו אחר מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח.
  • העובד או מישהו אחר מטעמו רשאי להודיע למעסיק על החזרת הרכב או על אי העמדת הרכב לרשותו גם בדיעבד, ולכל המאוחר עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.
  • למידע נוסף ראו הודעת רשות המיסים.

  שכירים שהם בני זוג של משרתי המילואים

  • עובדים שבני זוגם משרתים במילואים זכאים להיעדר מהעבודה בתנאים מסוימים.
  • כמו כן הם עשויים להיות מוגנים מפני פיטורים אם נעדרו מעבודה לצורך השגחה על ילדיהם המשותפים.
  • ראו פירוט בהמשך המדריך.

  היעדרות מעבודה של בני הזוג של משרתי מילואים

  • בני זוג של משרתי מילואים עשויים להיות זכאים להיעדרות מהעבודה בהתקיים תנאים מסוימים, המפורטים בהמשך.
  • במקרים אלה אסור לפטר את בני הזוג בשל היעדרותם.
  • בחלק מהמקרים על המעסיק לשלם להם שכר גם עבור תקופת ההיעדרות, ואסור להפחית את שעות ההיעדרות ממכסת ימי החופשה השנתית או מהשכר.
  • היעדרות ללא תשלום שכר -
   • בני הזוג של משרתי המילואים וכן שותפיהם להורות על ילד משותף (כגון: גרושים, שותפים להורות משותפת וכו') יכולים להיעדר מהעבודה ולהיות מוגנים מפיטורים אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
    1. יש להם ולמשרת המילואים ילד משותף (כולל ילד אומנה);
    2. הילד לא עבר את גיל 14, ואם הוא תלמיד עם צרכים מיוחדים הוא לא עבר את גיל 21;
    3. הם נעדרו מהעבודה לצורך השגחה על הילד.
   • האיסור על הפיטורים במקרה זה חל בין התאריכים 07.10.2023 - 01.07.2024.
   • למידע נוסף לחצו כאן.
  • ימי היעדרות עם תשלום שכר
   • עובדים שבני זוגם או שותפם למשמורת על ילד משרתים במילואים במהלך התקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024, זכאים בתנאים מסוימים לתוספת ימי היעדרות בתשלום, בהתאם למספר ימי המילואים המצטברים של בן זוגם או שותפם למשמורת.
   • ימי ההיעדרות הללו הם בנוסף לימי החופשה הצבורים של העובדים או לימי המחלה שלהם.
   • ניתן לנצל גם חלקי ימים על חשבון מכסת ימי ההיעדרות, ואין חובה להיעדר יום שלם.
   • לתוספת ימי ההיעדרות בתשלום זכאים עובדים שמתקיימים בהם התנאים הבאים:
    1. הם בני זוג (נשואים, ידועים בציבור, בני זוג מאותו מין) או שותפים למשמורת על ילד משותף של משרת מילואים פעיל.
    2. בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 בן זוגם או שותפם למשמורת שירתו מעל 30 יום במילואים במצטבר.
    3. הם עונים על אחד התנאים הבאים:
     • הורים (כולל הורים מאמצים, הורים מפונדקאות והורים במשפחת אומנה) לילד מתחת לגיל 14, או שהם מטפלים בילד של בן זוגם כל עוד הילד מתחת לגיל 14;
     • הורים (כולל הורים מפונדקאות, הורים מאמצים והורים במשפחת אומנה) לילד מתחת לגיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה, או שהם מטפלים בילד של בן זוגם שנמצא במצב זהה;
     • הם מטפלים או משגיחים באופן בלעדי על אדם עם מוגבלות, שהוא בן זוגם, הורה, סב , ילד, ילד של בן הזוג, אח, אחות או בני זוגם של כל אחד מאלה.
     • הם מטפלים בהורה חולה שלהם או של בן זוגם ובלבד שההורה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום.
    4. הם נעדרו מהעבודה בעת שבן זוגם או שותפם למשמורת היה בשירות מילואים פעיל.
    5. הם נעדרו מהעבודה בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
     • מחלת ילד עד גיל 14 או מחלת ילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה
     • טיפול או השגחה בלעדית של קרוב שהוא אדם עם מוגבלות
     • טיפול בהורה חולה שלו או של בן זוג, ובלבד שההורה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום
     • הארכת חופשת לידה של בן או בת הזוג.
     • השגחה וטיפול בילד עד גיל 14 או בילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה תוך התחשבות, ככל שניתן, עם צרכי העבודה.
     • היעדרות לצורך סידורים הכרחיים לניהול תחזוקת משק הבית שניתן לבצעם רק בשעות העבודה תוך התחשבות, ככל שניתן, עם צרכי העבודה.
     • היעדרות מסיבה אחרת בתיאום ובהסכמת המעסיק.
   • מספר ימי ההיעדרות, שעבורם ניתן לקבל שכר, תלוי במספר ימי המילואים המצטבר של בן הזוג או השותף למשמורת בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024, כמפורט בטבלה הבאה:
  מספר ימי המילואים המצטבר מספר ימי היעדרות של העובד
  עד 30 ימי מילואים אין זכאות
  31 - 60 ימי מילואים 2 ימי היעדרות
  61 - 90 ימי מילואים 4 ימי היעדרות
  91 - 120 ימי מילואים 6 ימי היעדרות
  121 ימי מילואים 8 ימי היעדרות
  • בן/בת זוג של משרת מילואים שיש לו זכאות ל-35 ימים ומעלה של חופשה בתשלום בשנה קלנדרית (מינואר-דצמבר), זכאי למחצית מימי ההיעדרות המופיעים בטבלה.
  • היעדרות לשעה אחת ביום עם תשלום שכר -
   • בני זוג של משרתי מילואים זכאים היעדר שעה אחת ביום מבלי ששכרם יופחת ולהיות מוגנים מפני פיטורים אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
    1. הם מועסקים במשרה מלאה (בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 גם מי שעובדים במשרות חלקיות אצל מספר מעסיקים אך במצטבר מגיעים להיקף משרה מלאה זכאים לשעת ההיעדרות באופן יחסי להיקף המשרה אצל כל מעסיק).
    2. יש להם ילד מתחת לגיל 13.
    3. שירות המילואים של בני הזוג שלהם נמשך לפחות 5 ימים רצופים.
   • אסור למעסיק להפחית את שעת ההיעדרות הזו מהשכר או ממכסת ימי החופשה הצבורה של העובדים.
   • למידע נוסף לחצו כאן.
  טיפ
  הטבות לעובדי מדינה
  • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע זכאים להיעדרות של שעה ביום, לצורך סידורים הכרחיים הנובעים מהקריאה, עד תום שירות המילואים. המעסיק חייב לשלם שכר עבור שעת ההיעדרות ואסור להפחית אותה ממכסת ימי החופשה הצבורים של העובד. למידע נוסף לחצו כאן.
  • עובדי מדינה שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע עשויים להיות זכאים ליום חופשה בתום שירות המילואים של בן/בת הזוג, מעבר למכסת ימי החופשה השנתית שלהם. למידע נוסף לחצו כאן.
 • צבירת ימי חופשה לבני הזוג של משרתי מילואים
  • עובד שלא יכול היה לנצל את מלוא ימי החופשה שלו במהלך השנה, רשאי לנצל את יתרת ימי החופשה העומדים לרשותו בשתי השנים הבאות, אף ללא הסכמת המעסיק.
  • הזכאות חלה אם העובד נעדר מעבודתו או לא ביצע אותה במהלך התקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 בשל הצורך להשגיח על ילדו (ילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21) עקב גיוס או שירות בצה"ל של בן הזוג או של ההורה האחר של הילד.
 • דוגמה
  • עובדת צברה 14 ימי חופשה במהלך שנת 2023.
  • העובדת נעדרה מעבודתה במהלך התקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2023 בשל הצורך להשגיח על ילדיה עקב שירות המילואים של בן זוגה.
  • העובדת ניצלה במהלך השנה רק 4 ימי חופשה.
  • 10 ימי החופשה שלא נוצלו, לא יימחקו ממכסת ימי החופשה הצבורה והעובדת תהיה רשאית לנצל אותם במהלך השנים 2024 ו-2025.
 • למידע נוסף ראו צבירת ימי חופשה לעובדים שלא יכלו לנצל את ימי החופשה עקב מלחמת חרבות ברזל.
 • הקלות ברשות המיסים

  סטודנטים במילואים

  היעדרות מלימודים

  • סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירותו במילואים ללא הגבלה ומבלי שייפגעו זכויותיו כסטודנט בשל כך, כולל בשל דרישות נוכחות שהן תנאי לזכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או לקבלת ציון מיטיב.
  • סטודנט ששירת שירות מילואים על-פי קריאה למילואים בצו חירום (צו 8) או על-פי קריאה לשירות בהתראה קצרה, זכאי להיעדר מיום לימודים אחד בסמוך לאחר תום שירות המילואים, בנוסף להיעדרות בתקופת שירות המילואים. אם תקופת המילואים היא יותר מ-10 ימים, הסטודנט יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל 10 ימי שירות.
  • למידע נוסף ראו היעדרות משיעורים לסטודנט במילואים.

  סיוע בהשלמת חומר לימוד

  • סטודנט שנעדר משיעורים בשל שירות מילואים זכאי לסיוע בהשלמת חומר הלימוד, באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם לבחירת המוסד:
   • צפייה או האזנה בשיעורים שהפסיד עקב שירות המילואים או קבלת סיכומים כתובים שערך המוסד באופן רשמי.
   • קבלת שעות תגבור פרטניות לצורכי השלמת השיעורים שנעדר מהם.
  • בנוסף הסטודנט יהיה זכאי להטבות הבאות:
   • הטבה שוות ערך ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר.
   • עדיפות בשאילת ספרים בספרייה, ואפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים.
  • סטודנטים שהם הורים לילד עד גיל 13 ונעדרו מהלימודים בשל שירות המילואים של בני זוגם, זכאים גם הם לקבל את הסיוע בהשלמת חומר הלימוד.
  • למידע נוסף ראו:

  נקודות זכות אקדמיות בגין שירות מילואים

  • סטודנטים שלומדים לתואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה זכאים ל-2 נקודות זכות על שירות מילואים של 10 ימים לפחות במהלך שנת הלימודים.
  • הזכות ניתנת למימוש פעם אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר.
  • למידע נוסף ראו נקודות זכות אקדמיות לסטודנט בגין שירות מילואים

  הארכת לימודים בשל שירות מילואים ממושך

  הקלה בתנאי הקבלה ללימודים

  • מי ששירתו בשירות סדיר או מילואים במהלך מלחמת חרבות ברזל (במהלך התקופה שבין 07.10.2023 ל-30.06.2024) עשויים להיות זכאים להקלות בתנאי הקבלה ללימודים בשנות הלימודים תשפ"ה ותשפ"ו.
  • בהחלטה על הקלה בתנאי הקבלה המוסדות יתחשבו באופי השירות, בתקופת השירות ובסמיכותו למועד הקבלה ללימודים, ובפרט בשירות כלוחמים.

  הקלות וסיוע נוספים במוסדות הלימוד

  • בעקבות מלחמת חרבות ברזל קבעו מוסדות הלימוד מתווים שונים למהלך שנת הלימודים האקדמית, הכוללים סיוע לחיילי המילואים. מומלץ לברר במוסד הלימוד שבו לומדים מה המתווה המדוייק ומה הסיוע שניתן לקבל.
  • למידע על זכויות נוספות לסטודנטים במילואים ראו הפורטל המלא בנושא זכויות סטודנטים במילואים.

  סיוע בנושא זכויות משרתי המילואים במוסדות הלימוד

  הקלות למתמחים ולנבחנים בבחינות הסמכה

  • הקלות למתמחים ולנבחנים בבחינות ההסמכה לראיית חשבון, שמאות מקרקעין וחקירות פרטיות:
   • בעקבות מלחמת חרבות ברזל נקבעו הקלות למתמחים ולנבחנים בבחינות ההסמכה המקצועיות שעורך משרד המשפטים: בראיית חשבון, שמאות מקרקעין וחקירות פרטיות.
   • ההטבות כוללות הכרה בהיעדרות מההתמחות מעבר להיעדרות המותרת בשגרה, דחייה של חלק ממועדי בחינות ההסמכה, זכאות למועדי בחינה מיוחדים, ועוד.
   • חלק מההקלות ניתנות לכלל המתמחים והנבחנים, וחלקן מיוחדות למשרתים במילואים ולבני זוגם.
   • למידע נוסף על ההקלות וההתאמות השונות לחצו כאן.
  • הקלות למתמחים ולנבחנים בבחינות הסמכה של לשכת עורכי הדין:
   • בעקבות מלחמת חרבות ברזל נקבע מועד נוסף לבחינת ההסמכה. המועד ייערך במהלך חודש אפריל 2024, ויוכלו להיבחן בו מתמחים שהיו זכאים להיבחן במועד פברואר - בין אם נבחנו במועד זה ונכשלו ובין אם לא נבחנו.
   • למשרתי מילואים ובני זוגם תינתן אפשרות להיבחן בבחינה מפוצלת, שתחולת על-פני 2 מועדים, או לקבל הארכת זמן בבחינה. אפשרות זו תינתן במועד פברואר וכן במועד הנוסף באפריל למשרתי מילואים שעונים על אחד התנאים הבאים, ולבני זוגם (בתנאי שיש להם ילד משותף עד גיל 18):
    • הם נקראו לשירות מילואים לתקופה של 30 ימים לפחות בתקופה שמ-07.10.2023 ועד 12.12.2023
    • הם נקראו לשירות מילואים לתקופה של 7 ימים לפחות בתקופה שמ-12.12.2023 ועד מועד הבחינה בפברואר
    • מי שנקראו לשירות מילואים בהתראה קצרה מ-72 שעות, והשירות חל במועד בחינת פברואר או בעשרת הימים שקדמו למועד זה.
   • כמו-כן נדחו מועדי הראיונות להתמחות מחודש מרץ לחודש יוני 2024.
   • לפרטים ולמידע נוסף על הקלות למשרתי המילואים ולכלל המתמחים והנבחנים, ראו הודעות לשכת עורכי הדין באתר הלשכה.

  סיוע נפשי

  • אתם לא לבד. ניתן לפנות לסיוע לכל אחד מהגורמים הבאים:
   • סיוע נפשי 24/7 במוקד רפואה דחופה של צה"ל: מוקד התמיכה הנפשית של חיל הרפואה בטלפון *6690 שלוחה 3.
   • קציני בריאות הנפש (קב"ן) ביחידות: ניתן לפנות לקציני בריאות הנפש ביחידות לקבלת סיוע נפשי פרונטלי (פנים מול פנים).
   • היחידה לתגובות קרב במשרד הביטחון: במהלך מלחמת חרבות ברזל היחידה לתגובות קרב עובדת במתכונת חירום וערוכה להעניק סיוע וטיפול נפשי למי שהשתתף באופן פעיל במלחמה, נחשף לאירועי לחימה ושוחרר משירות סדיר או מילואים. ניתן ליצור קשר בטלפון 03-6401400 או באמצעות טופס פנייה מקוון או בכתובת: רח' אפעל 6, פתח תקווה. למידע נוסף ראו אתר אגף השיקום.
   • קו תמיכה "נפש אחת" (אגף השיקום): קו תמיכה רגשי מיוחד למתמודדים עם פוסט טראומה ובני משפחותיהם. המוקד פעיל 24/7 בטלפון *8944. למידע נוסף ראו אתר אגף השיקום.
   • מרכז "קשר עד" במערך הנפגעים של צה"ל, מעניק סיוע והכוונה לנפגעי לחימה. ניתן לפנות באמצעות מוקד צה"ל, בטלפון 1111 (שלוחה 6)
   • עמותת נט"ל מעניקה סיוע נפשי למשוחררים. למידע נוסף ולקבלת מענה ניתן לפנות לטלפון 1800-363-363 או באתר האינטרנט של העמותה.
   • סיוע במימון טיפול רגשי, נפשי וטיפול משלים: משרתי מילואים ששירתו 30 ימים ומעלה במסגרת צו 8 יכולים לקבל החזר חד פעמי, בסכום של עד 1,500 ₪ עבור טיפול רגשי, נפשי, טיפול אלטרנטיבי. ההחזר יינתן עבור טיפול אישי, זוגי או משפחתי. למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל.


  שאלות נפוצות

  אני במילואים ויש מחסור בציוד, כמו אפודים, קסדות ומזון. למי אפשר לפנות?

  • בצה"ל פועל מוקד של אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה (אט"ל) שמטפל בנושאי לוגיסטיקה, ציוד, מזון ופערים נוספים בשטח.
  • ניתן לפנות למוקד בוואטסאפ מס' 052-6156256. המוקד פעיל בכל ימי השבוע 24 שעות.

  האם המעסיק צריך לשלם לי שכר בתקופת המילואים?

  • עובדים שכירים המשרתים במילואים זכאים לקבל מהמעסיקים את משכורתם במועד התשלום הרגיל. ההתחשבנות נעשית בין המעסיק למוסד לביטוח לאומי.
  • למרות זאת, ייתכנו מקרים שבהם העובד יצטרך להגיש תביעה אישית (באופן מקוון) לקבלת התשלום מהביטוח הלאומי (למשל: עובד המועסק אצל שני מעסיקים שונים).
  • למידע על אופן חישוב התשלום ומידע נוסף ראו:

  האם המעסיק צריך לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד בתקופת המילואים?

  כן. אם הוא משלם שכר לעובד (ואחרי זה מקבל החזר מהביטוח הלאומי) הוא יבצע הפרשות רגילות וינכה את חלקו של העובד מהמשכורת. במקרים שבהם המעסיק לא משלם את השכר (כשהעובד צריך להגיש בעצמו תביעה לביטוח לאומי לקבלת התשלום על שירות המילואים) על המעסיק לבצע את ההפרשות לביטוח הפנסיוני (כולל חלקו של העובד) והוא יהיה זכאי לנכות את חלקו של העובד מהשכר העתידי של העובד. למידע נוסף לחצו כאן.

  אני מתגורר ועובד בחו"ל ומשלם שם מסים. חזרתי לארץ כי קיבלתי צו 8. האם התשלום שאקבל מביטוח לאומי יהיה בגובה השכר שלי בחו"ל?

  • מי שמתגורר ועובד בחו"ל ולא מבוטח בביטוח הלאומי בארץ זכאי לקבל פיצוי בגין הפגיעה בהכנסתו.
  • הפיצוי משולם על-ידי הביטוח הלאומי ועל-ידי קרן הסיוע למשרתי מילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, באופן הבא:
   • הביטוח הלאומי משלם את סכום התגמול המינימלי - 300.61 ₪ ליום ו-9,018 ₪ לחודש (נכון ל-2023).
   • קרן הסיוע תשלים את סכום התגמול לזכאים, עד לסכום התגמול המקסימלי: 1,582.17 ₪ ליום מילואים, ו- 47,465 ₪ עבור חודש מילואים (נכון לשנת 2023).
  • למידע נוסף ראו סיוע כספי למשרתים במילואים במלחמת חרבות ברזל שמרכז חייהם לא בישראל.

  חלק גדול מהעובדים שלי גויסו למילואים. האם מותר לי לדרוש מהעובדים שלא גויסו לעבוד בשעות נוספות?

  • בעיקרון מותר לכל מעסיק לדרוש מעובדיו לעבוד בשעות נוספות (עד 16 שעות נוספות בשבוע, עד 12 שעות ביום, כולל שעות נוספות, ובעבודת לילה עד 5 שעות עבודה כולל שעות נוספות).
  • בתקופת המלחמה מותר למעסיקים מסוימים להעסיק עובדים בשעות נוספות רבות יותר מימי שגרה (למשל: מי שמעסיק 20 עובדים או פחות, מי ש-20% מעובדיהם או 20% מעובדי משמרת מסוימת נעדרו מהעבודה בשל מילואים או סיבה אחרת שלא תלויה במעסיק)
  • למידע נוסף ראו העסקת עובדים בשעות נוספות במהלך מלחמת חרבות ברזל.


 • לשאלות נוספות בנושא זכויות משרתי מילואים לחצו כאן
 • ראו גם