עולה או תושב חוזר המוכר כספורטאי עולה או מאמן מקצועי עולה ע"י מינהל הספורט, זכאי למענק כספי חד פעמי
המענק מיועד לצורך הצטיידות מקצועית כגון: ציוד ספורט, ביגוד מקצועי, דמי השתתפות במחנות אימונים וכו'
למידע נוסף ראו סיוע לספורטאים באתר משרד העלייה והקליטה


משרד העלייה והקליטה נותן מענק כספי חד-פעמי לעולה או תושב חוזר שהוכר כספורטאי עולה או מאמן מקצועי עולה ע"י מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט.

 • המענק ניתן לצורך רכישת ציוד ספורט, ביגוד מקצועי, דמי השתתפות במחנות אימונים, בדיקות או טיפולים רפואיים הקשורים לתפקוד בספורט.
 • המענק יועבר למבקש שימצא זכאי בתשלום אחד.

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
 1. עולה, בן עולה או תושב חוזר (ללא הבחנה של גיל).
 2. קיבל הכרה כספורטאי עולה או מאמן מקצועי עולה על ידי מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט (יש צורך באישור רשמי חתום).
 3. מילא אחר הנחיות הרכז האחראי לטיפול בספורטאים במחוז והגיש את הבקשה במסגרת תקופת הזכאות:
  • כלל העולים: תקופת הזכאות היא עד תום 10 שנים מיום העלייה.
  • עולים מאתיופיה: תקופת הזכאות היא עד תום 15 שנים מיום העלייה.
  • תושבים חוזרים: תקופת הזכאות היא עד תום שנתיים (24 חודשים) מיום השיבה ארצה.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים