הביטוח הלאומי משתתף במימון טיפולי פוריות וטיפולי פונדקאות להורים ששכלו בן/בת בפעולת איבה
ההשתתפות תינתן להורים אחרי שמיצו את זכאותם לסיוע במימון מקופת החולים והביטוח המשלים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

הורים ששכלו בן/בת בפעולת איבה ומבקשים להביא ילד לעולם זכאים להשתתפות במימון טיפולי פוריות וטיפולי פונדקאות.

היקף הסיוע

 • סכום ההשתתפות המירבי הוא 26,967 ₪ (נכון ל-2024).
 • הסכום מיועד עבור כל הטיפולים (כגון: רכישת ביציות, בדיקות גנטיות וסדרות של טיפולי פוריות), גם אם נעשו עבור יותר מהיריון אחד.
 • להורים ששכלו יותר מילד אחד סכום ההשתתפות המירבי יהיה כפול (53,934 ₪).

מי זכאי?

 • הורים שכולים שמקבלים תגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה, בכל המקרים הבאים:
  • אם/אב שכול/ה יחיד/ה
  • זוג הורים שכולים
  • הורה שכול שנשוי למי שאינו הורה שכול
 • הסיוע יינתן לזכאים אחרי שמימשו את זכאותם לסיוע במימון מטעם קופת החולים והביטוח המשלים.
 • ההשתתפות במימון טיפולי פונדקאות תינתן בתנאי שהתהליך מבוצע באמצעות חברות המאושרות על-ידי משרד הבריאות.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן להגיש את הבקשה לקבלת הסיוע עד שנה מהמועד שבו בוצע התשלום בפועל.
 • לשם כך יש לפנות למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ולהגיש את המסמכים הבאים:
  • אישורים רפואיים על סוג הטיפולים הנדרש ועל קבלת הטיפולים.
  • אישור מקופת חולים ומהביטוח המשלים על גובה ההשתתפות שזכאים לה מטעמם, או על אי-זכאות להשתתפות במימון.
  • קבלות "מקור" על שם הזכאים על התשלומים ששילמו בפועל עבור הטיפולים.
 • הורים שמבקשים השתתפות במימון טיפולי פונדקאות יצרפו הסכם פונדקאות עם חברה בפיקוח של משרד הבריאות.
 • אם הבקשה תאושר, סכום ההשתתפות יועבר לחשבון הבנק של הזכאים.
 • למי שזכאים להשתתפות במימון גם מטעם קופת החולים והביטוח המשלים, סכום ההשתתפות מהביטוח הלאומי לא יעלה על הסכום שהוציאו בפועל אחרי ההשתתפות של קופת החולים (ולא יותר מהסכום המירבי שנקבע).
 • מי שלא ניצלו את זכאותם עד לסכום ההשתתפות המירבי ומשלמים עבור טיפולים נוספים יכולים להגיש שוב בקשה בצירוף האישורים הרלוונטיים. הזכאות תיקבע בהתאם ליתרת הסכום שטרם מומש.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים