הקדמה:

הורים שכולים שנולד/ה להם ילד/ה לאחר ששכלו את בנם/בתם בפעולת איבה, זכאים למענק לידה מיוחד


הורים שכולים שנולד/ה להם ילד/ה לאחר ששכלו את בנם/בתם בפעולת איבה, זכאים למענק לידה מיוחד.

מי זכאי?

  • הורים שכולים שנולד/ה להם ילד/ה לאחר ששכלו את בנם/בתם בפעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים