זכויות לגברים: בעיקר בהקשר של אבהות. ביחד ולחוד

זכויות ספציפיות לגברים קיימות בעיקר בהקשר של חיים והורות בנפרד אבל גם בהקשר של זכויות עובדים לאבות. עקב שינויי החקיקה ופסקי דין רבים, יש צורך מתגבר בפרסום מידע מכוון לגברים. במקביל לזכויות נשים.נפגעי הטרדות ותקיפות מיניות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין