זכויות לגברים: בעיקר בהקשר של אבהות. ביחד ולחוד

זכויות ספציפיות לגברים קיימות בעיקר בהקשר של חיים והורות בנפרד אבל גם בהקשר של זכויות עובדים לאבות.
בעקבות שינויי החקיקה ופסקי דין רבים, יש צורך מתגבר בפרסום מידע מכוון לגברים, במקביל לזכויות נשים.

נפגעי הטרדות ותקיפות מיניות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים