הביטוח הלאומי מפקיד כל חודש 57 ₪ עבור ילדים עד גיל 18 בתוכנית "חיסכון לכל ילד". יש אפשרות להוסיף עוד 57 ₪ מתוך קצבת הילדים
ההורים יכולים לבחור אם הכספים ייחסכו בקופת גמל להשקעה או בבנק (כולל בחירת מסלולי ההשקעה)
ניתן לחשב את הסכום שייחסך לילד עד גיל 18 באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי
אזהרה
המידע בדף זה נועד לסייע לכם להבין את התוכנית ואינו מהווה ייעוץ או המלצה
הדף מסביר בהרחבה את פרטי תוכנית "חיסכון לכל ילד". אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ או המלצה מכל סוג.
אתם מוזמנים לסייע בעדכון הדף, ולהאיר את עינינו לטעויות באמצעות כפתור "הצעת שינוי" המופיע למעלה בצד שמאל.

החל מינואר 2017 פועלת תוכנית חיסכון אישית לילדים עד גיל 18 שזכאים לקצבת ילדים -"חיסכון לכל ילד".

 • במסגרת התוכנית המוסד לביטוח לאומי מפקיד עבור הילדים מדי חודש 57 ₪.
 • הורים שיבחרו בכך, יכולים להוסיף לתוכנית כל חודש 57 ₪ מתוך קצבת הילדים, ובכך להכפיל את סכום החיסכון המצטבר (הסכום יהיה 114 ₪ בחודש, ו-1,368 ₪ בשנה). ההורים רשאים להפסיק את הפקדת ה-57 ₪ הנוספים בכל עת.
 • בנוסף, יועברו לחוסכים מענקים בשלבים שונים, ראו פרטים בהמשך.
 • להורים יש מספר אפשרויות בחירה שעשויות להשפיע על הפקת רווח מן החיסכון:
  1. חיסכון בקופת גמל להשקעה (מתוך רשימה שקבע משרד האוצר) ובחירת מסלול החיסכון הספציפי בקופה (סיכון מועט, בינוני או מוגבר) וכן מסלול הלכתי ולפי השריעה.
  2. חיסכון בבנק (מתוך רשימה שקבע משרד האוצר), שכולל קביעה של סוג החיסכון (בריבית קבועה, צמודה או משתנה) ושל האפשרות לקבוע תחנות יציאה.
 • להחלטה עשויה להיות משמעות כלכלית גדולה ולכן מומלץ:

מי זכאי?

 • ילדים עד גיל 18 שמקבלים קצבת ילדים.
 • סכומי החיסכון ייחסכו בחשבון נאמנות לטובת הילדים, כאשר הנאמן בחשבון הוא ההורה שמקבל את קצבת הילדים עבור הילד/ה.

דוגמאות להפקדות בתוכנית

 • הטבלה הבאה מציגה דוגמאות לסכומים שיופקדו בתוכנית אבל לא מתייחסת לרווחים עתידיים.
 • יש לשים לב שהסכומים חושבו על-פי סכומי ההפקדות (50 ₪) ומענקי המשיכה (500 ₪) שהיו נכונים לינואר 2017.
 • ראו גם סימולטור לסכומי החיסכון לכל ילד באתר המוסד לביטוח לאומי.
חישוב החיסכון על-פי סכומי ההפקדות ומענקי המשיכה הנכונים לינואר 2017
תאריך לידה של הילד סכום שיופקד ע"י ביטוח לאומי עד גיל 18 סה"כ הסכום שיופקד כולל תוספת 50 ₪ ע"י ההורים הערות
כל ילד שיוולד אחרי 01.01.2017 11,350 ₪ 22,200 ₪ הכפלת הסכום על ידי ההורים רלוונטית לכל התקופה
01.05.2015 11,350 ₪ 21,200 ₪ הכפלת הסכום על ידי ההורים רלוונטית רק אחרי 01.01.2017
01.01.2008 6,950 ₪ 12,400 ₪
01.05.2001 2,750 ₪ 4,000 ₪

שאלות ותשובות

 • תוכנית "חיסכון לכל ילד" מעניקה להורים מרחב גדול למדי לבחירת מסלול חיסכון. ריכזנו כאן שאלות בסיסיות לצורך גישה מושכלת לנושא:
שאלה תשובה
לפי מה אוכל לבחור את מסלולי החיסכון? בחירת מסלול החיסכון קשורה למספר נושאים:
 • מה חשוב לי יותר?
  • ביטחון בחיסכון - לא מוכן להפסיד, מסתדר עם כך שאחרים הרוויחו יותר; או
  • רצון להפיק רווח מקסימלי - אני מוכן לקחת סיכונים כדי להרוויח הרבה, ואפילו אם זה יתבטא באבדן חלק מהסכום הבסיסי שהופקד.
 • מהו גיל הילד שאני חוסך עבורו?
 • האם אני מעריך שבעתיד אקרא את הדו"חות של החיסכון ויהיה לי כוח לשנות את מסלול החיסכון?

מי שיקרא ויעמיק בערך שיקולים בבחירת מסלול חיסכון בתוכנית "חיסכון לכל ילד" יוכל לקבל מידע שיעזור לו לבחור את מה שמתאים לו.

אלו סיכונים יכולים להשפיע על רווחיות החיסכון הנצבר בתוכניות החיסכון הבנקאיות?
דוגמה
השפעה של אינפלציה גבוהה על שווי החיסכון הבנקאי
 • לתינוק שנולד נחסכו במשך 21 שנה 11,850 ₪, שיחד עם ריבית קבועה של 4% שווים כ-16,678 ₪.
 • סכום זה נמוך במעט מחודשיים של השכר הממוצע במשק בסוף 2016 (כ-9,600 ₪ לחודש).
 • נניח שלאורך חיי החיסכון תהיה עלייה משמעותית באינפלציה ברמה כזו שכל המחירים במשק יעלו ביותר מפי 2 (אינפלציה של מעל ל-100%).
 • בעקבות זה השכר הממוצע במשק יכול לעבור את סף ה-20,000 ₪ לחודש.
 • בתסריט זה החוסך יקבל סכום הנמוך בהרבה מחודש של השכר הממוצע. בתסריט מעט יותר קיצוני הוא עשוי לקבל אפילו סכום נמוך יותר מזה שהפקיד במהלך חיי התוכנית.

הורה שרוצה לחסוך במסלול בנקאי בריבית קבועה וחושש מתסריט כזה, יכול לשקול בחירה בתוכנית חיסכון עם תחנות יציאה, למרות שהריבית בה נמוכה יותר. יש לזכור כי מועדי היציאה מוגבלים.

אלו סיכונים בולטים יכולים להשפיע על רווחיות החיסכון בקופות גמל להשקעה? * ירידה משמעותית של שוקי ההון (כמו ב-2008), ובעיקר לקראת סיום התוכנית.
דוגמה
השפעה של ירידה משמעותית של שוקי ההון על שווי החיסכון במסלול קופת גמל להשקעה
 • לתינוק שנולד נחסכו במשך 17 שנה 10,200 ₪ במסלול קופות גמל להשקעה עם סיכון מוגבר, עם תשואה שנתית ממוצעת של 9% לאורך כל התקופה.
 • סכום החיסכון הגיע ל-22,184 ₪.
 • בשנה ה-18 לחיסכון מתרחש משבר כלכלי עמוק שבעקבותיו קופת הגמל צונחת לרמה של כ-14,000 ₪.
 • תסריט זה מתקשר לאפשרות להקטין את הסיכון כשנתיים-שלוש לפני פדיון הקופה ע"י מעבר לקופת גמל להשקעה ברמת סיכון מועטה.
איך אפשר להתמודד עם הסיכונים?
 • לחוסכים במסלול בנקאי:
  • אם הילד צעיר יותר, ניתן לבחור בתוכנית שניתנת לשינוי כל 5 שנים ("תחנות יציאה"). נדרש כמובן מעקב אחרי הדוחות הבנקאיים אחרי 5 שנים, לצורך בדיקת האפשרות של שינוי מסלול החיסכון.
  • למי שבוחרים מסלול חיסכון בנקאי וחוששים שגם אם יבחרו מסלול עם תחנות יציאה לא יזכרו לפעול, ניתן לבדוק מסלול חיסכון צמוד מדד המחירים לצרכן.
 • לחוסכים במסלול קופת גמל להשקעה:
  • אם לשמחתכם צברתם רווחים יפים, ניתן לבדוק מעבר למסלול חיסכון עם סיכון יותר נמוך כשנתיים-שלוש לפני מועד הפדיון שאתם מתכננים (גיל 18 או 21).
האם אוכל בעתיד לשנות את מסלול החיסכון?
 • חוסכים במסלול קופות גמל להשקעה יכולים לשנות את מסלול החיסכון ואת קופת הגמל בכל עת, אך לא יכולים לעבור למסלול הבנקאי.
 • חוסכים במסלול הבנקאי יכולים לבצע שינוי במסלול החיסכון רק באותו בנק ורק אם בחרו במסלול המאפשר שינוי (תחנת יציאה) כל 5 שנים. לא ניתן להעביר את החיסכון לבנק אחר.
 • למידע נוסף ראו שינוי מסלול חיסכון בתוכנית "חיסכון לכל ילד".
איך אפשר להבין מהו ההבדל המספרי בין כל האופציות השונות?
איך אפשר לברר היכן מופקדים כספי החיסכון? מתקשרים למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי *6050.
עוד שאלות? ראו פרק שאלות ותשובות באתר המשותף לביטוח לאומי ולמשרד האוצר.

דוגמה לשיעורי החיסכון הצפויים באפיקי חיסכון שונים

 • ראו דוגמה להשוואת השיעורים הצפויים לפדיון של החיסכון בגילאי 18 ו-21, על סמך הנחות רווחיות שונות, עבור תינוקות שהוריהם יוסיפו עבורם 50 ₪ במשך 18 שנים.
אזהרה
הסכומים והחישובים המוצגים בטבלה הם לצורך הדגמה בלבד
הסכומים המוצגים בטבלה מחושבים על-פי סכומי ההפקדות (50 ₪) ומענקי המשיכה (500 ₪) הנכונים לינואר 2017, ולפני ניכויי מס רווח הון.
בנוסף, במקרה של אינפלציה גבוהה בעתיד יש סיכון לרבים מאפיקי החיסכון ובפרט לחיסכון בנקאי בריבית קבועה. במקרה של ירידה משמעותית עתידית של שוק ההון, ובעיקר בסמוך למועד המשיכה הצפוי (גיל 18 או 21) - קופות הגמל להשקעה (ובמיוחד אלה שמושקעות באחוז גבוה במניות) עלולות להשיג תשואות נמוכות משמעותית.
גיל הילד בזמן משיכת החיסכון סה"כ הפקדות לתוכנית (ביטוח לאומי + ההורים) שווי החיסכון במסלול בנקאי בריבית קבועה של 4% שווי החיסכון בקופה בסיכון מוגבר (אם תושג תשואה שנתית של 9%) שווי החיסכון בקופה בסיכון בינוני (אם תושג תשואה שנתית של 5.5%) שווי החיסכון בקופה בסיכון מועט (אם תושג תשואה שנתית של 4.5%)
18 22,200 ₪ 31,374 ₪ 50,162 ₪ 35,977 ₪ 32,826 ₪
21 22,700 ₪ 32,347 ₪* 65,461 ₪ 42,746 ₪ 37,960 ₪
הערות הרווחים במסלול זה ידועים מראש ומובטחים ההשקעות במסלול זה כוללות אחוז גבוה של מניות, ומכאן הסיכון המוגבר ההשקעות במסלול זה כוללות אחוז משמעותי של מניות ומכאן הסיכון בינוני ההשקעות במסלול כוללות אחוז נמוך של מניות, ומכאן הסיכון הנמוך
* שיעור הריבית לאחר גיל 18 יורד. הסכום חושב על בסיס ריבית של 0.5%, שהיא הריבית המקסימלית שתינתן במסלול זה לאחר גיל 18 התשואה בקופות הגמל לא מובטחת, והיא עשויה להיות נמוכה או גבוהה מהתשואה המוצגת בטבלה
ההבדל בסכום ההפקדות המצטבר בין גיל 18 ל-21 נובע ממענק משיכה בסך 500 ₪ הניתן למי שמושכים את הכספים לאחר גיל 21 (בנוסף על המענק שניתן בגיל 18 לכל החוסכים בלי קשר לגיל המשיכה). ראו פירוט בהמשך.
 • חישובי הריבית בוצעו על סך ההפקדה השנתית והתעלמו מחישוב חודשי רציף, מכאן שהתוצאות המוצגות הן מעט נמוכות לעומת הצפוי.
 • חשוב לזכור שמבחינת הפדיון של החיסכון בעוד שנים רבות, מדובר בהערכה בלבד, ויש התעלמות ממשתנים כלכליים שעשויים לשנות את כל תוצאות החישובים וביניהם:
  • אינפלציה גבוהה שתפגע בחיסכון בריבית קבועה, אך עשויה להגדיל את החיסכון בריבית צמודה או משתנה.
  • ירידה משמעותית או צמיחה גבוהה של שוק ההון שתשפיע על התוצאות של קופות הגמל.
 • עבור חיסכון בנקאי הריבית הקבועה חושבה לפי 4% לשנה, הריבית הקבועה הגבוהה ביותר שניתנת מבין כל הבנקים עבור קבוצת גיל זו ללא תחנות יציאה.
 • הסכומים בטבלה הם לפני ניכוי מס רווחי הון.
 • לדוגמאות נוספות והרחבה, ראו בערך שיקולים בבחירת מסלול חיסכון בתוכנית "חיסכון לכל ילד".

תהליך מימוש הזכות

בחירת אפיק החיסכון

 • ההורים יכולים לבחור את אפיק החיסכון של הכספים מבין כמה אפשרויות.
 • צריך להודיע על הבחירה בתוך 6 חודשים מיום הלידה. ההורה שיודיע על כך הוא ההורה שמקבל את קצבת הילדים עבור הילד.
 • אפשר לבחור את אפיק החיסכון באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • אם ההורים לא יבחרו באפיק חיסכון בתוך 6 חודשים מהלידה:
  • כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שההורים בחרו לילדם הקודם.
  • אם מדובר בילד הראשון במשפחה או שההורים לא בחרו את אפיק החיסכון לילד הקודם, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל להשקעה במסלול סיכון מוגבר (ברירת מחדל) מבין קופות הגמל שנבחרו.
 • אם הילדים הם עולים חדשים או תושבים חוזרים:
  • על ההורים להודיע על בחירתם בתוך 180 יום ממועד עלייתם או חזרתם לארץ.
  • אם ההורים לא יודיעו על בחירתם בזמן, תיפתח לכל אחד מילדי המשפחה תוכנית חיסכון בקופת גמל להשקעה במסלול סיכון מוגבר (ברירת מחדל).
  • התוכנית תיפתח באותה קופה לכל הילדים במשפחה.
 • ההורים יוכלו להחליף ולשנות את קופת הגמל (כלומר לעבור לקופת גמל להשקעה אחרת) וגם את מסלול החיסכון באותה קופה, אך לא יוכלו לעבור מקופת גמל לחיסכון בנקאי.
 • למידע על החלפת אפיק החיסכון ראו שינוי מסלול חיסכון בתוכנית "חיסכון לכל ילד".
טיפ
תוכנית "חיסכון לכל ילד" היא הזדמנות לחינוך פיננסי ולרכישת הרגלים לאקטיביות בעת ניהול כלכלת המשפחה. כחלק מהתהליך מומלץ ללמוד היטב את הנושא ולקבל החלטה על המסלול הספציפי עבור ילדיכם. ברוב המסלולים (לא בכולם) אפשר לשנות את ההחלטה בהמשך.

הפקדת הכספים והכפלת סכום ההפקדה

 • המוסד לביטוח לאומי יעביר מדי חודש 57 ₪ לחשבון החיסכון בבנק או לקופת גמל להשקעה בהתאם לבחירת ההורים (או לברירת המחדל שנבחרה עבור מי שלא הודיעו על בחירתם).
 • להורים יש אפשרות להוסיף עוד 57 ₪ לחודש שירדו מקצבת הילדים.
  • לא ניתן להכפיל את סכום ההפקדה אם להורה מקוזזת קצבת ילדים בגלל חוב לביטוח הלאומי.
  • בכל זמן ניתן לבחור אם להוסיף או לבטל את התוספת מתוך קצבת הילדים על-ידי עדכון הפרטים בטופס המקוון.
 • למי שהיו זכאים לקצבת ילדים בתקופה שבין מאי 2015 לדצמבר 2016 הועברו סכומים רטרואקטיביים עבור תקופה זו. למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

משיכת הכספים

 • ניתן למשוך את הכספים שהצטברו החל מגיל 18 לאחר שינוכה מהרווחים מס רווחי הון.
 • כאשר הילדים יגיעו לגיל 18 הם יוכלו לבחור את מועדי התחנות שבהן יוכלו למשוך את הכספים:
  • בגיל 18 וחודש
  • בגיל 19
  • בגיל 20
  • בגיל 21
 • משיכת כספים לפני גיל 21 מחייבת את הסכמת ההורים למשיכת הכספים.
 • משיכה מגיל 21 ומעלה לא מחייבת את הסכמת ההורים ומזכה את הילדים במענק (ראו פרטים בהמשך).
 • במקרים חריגים של מצב רפואי קשה או מוות של הילד, ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 18.
 • ניתן למשוך את הכספים גם אחרי גיל 21, אך החל מגיל זה ינוכו דמי הניהול מתוך כספי החיסכון.
 • במסלול קופות גמל להשקעה ניתן להשאיר את הכספים בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה וליהנות מפטור ממס על כל הרווחים - אם הכספים יימשכו כקצבה חודשית (במקום במשיכה חד פעמית של כל הסכום שהצטבר).
 • למידע נוסף ראו משיכת כספים מתוכנית "חיסכון לכל ילד".

קבלת מענקים מהמוסד לביטוח לאומי

 • ילדים שנולדו לפני 01.01.2017 זכאים למענק בסך 568 ₪ שיופקד לחיסכון בגיל 18.
 • ילדים שנולדו אחרי 01.01.2017 יקבלו מענק בסך 284 ₪ שיופקד לחיסכון בגיל 3 ומענק נוסף בסך 284 ₪ שיופקד לחיסכון בגיל 12 (לבנות) או 13 (לבנים). מענקים אלה מחליפים את המענק שמשולם בגיל 18 למי שנולדו לפני 01.01.2017.
 • במקרים חריגים שבהם מושכים את הכספים לפני גיל 18 בגלל מצב רפואי, המענקים ישולמו כאשר מושכים את כל הסכום שהצטבר בחיסכון.
 • מי שלא ימשכו את הכספים לפני גיל 21 יקבלו מענק נוסף בסך 568 ₪ שיופקד לחיסכון כאשר יגיעו לגיל 21.

חיסכון במסלול של קופות גמל להשקעה

 • הכסף שיופקד בקופת גמל להשקעה ייחסך באחת מתוך הקופות שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון.
 • ניתן לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-5 מסלולי חיסכון. לכל מסלול קיימת מדיניות השקעה שונה לגבי אופן השקעת הכסף, אשר משתנה בהתאם לרמת הסיכון בכל מסלול.
 • ניתן להעביר את החיסכון לקופת גמל להשקעה אחרת, וכן לשנות את מסלול ההשקעה בכל שלב במהלך תקופת החיסכון.
  • בתקופות של גאות בשוק ההון אפשר לבחור במסלולים עם יותר סיכון ובתקופות שפל לעבור למסלולים עם סיכון מועט.
  • אם קופת הגמל שבחרתם תציג תוצאות מאכזבות לאורך זמן אז ניתן לשקול מעבר לקופה שהוכיחה ביצועים טובים יותר (אם כי הדבר אינו מעיד על ביצועיה בעתיד).
  • המעבר אפשרי גם לקופה שמתנהלת ע"י גוף פיננסי אחר.
  • ראו שינוי מסלול חיסכון בתוכנית "חיסכון לכל ילד"

סוגים של מסלולי חיסכון בקופות גמל להשקעה

 • מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט.
 • מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני.
 • מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.
 • מסלול "הלכה" (אפשרי רק בחלק מהקופות) - מיועד ליהודים שרוצים להשקיע במסגרת שתומכת בחוקי ההלכה.
 • מסלול שריעה (אפשרי רק בחלק מהקופות) - מיועד למוסלמים שרוצים להשקיע במסגרת שתומכת בחוקי השריעה.
 • ראו הרחבה על המסלולים בפסקת שאלות ותשובות לגבי החיסכון במסלול קופות גמל להשקעה בהמשך.

בחירת המסלול עבור ילדכם בחיסכון במסגרת קופות גמל להשקעה

 • ראו את טבלאות ההשוואה בין קופות הגמל באתר התוכנית.
 • חשוב להגדיר קודם את סוג מסלול החיסכון:
  • בחירה בין רמת סיכון מועטה, בינונית ומוגברת.
  • עבור יהודים ומוסלמים שהדבר חשוב להם, ניתן לבחור מסלול מסלול "הלכה" או מסלול שריעה בהתאמה.
 • בחירת מסלול החיסכון תשנה את רשימת קופות הגמל שמוצגות בטבלה שבאתר התוכנית.
 • שימו לב שהתשואות המוצגות בטבלה הן תשואות שהושגו בעבר על ידי הקופה במסלול דומה למסלול המוצע, ואין בהצגה זו כדי להבטיח את התשואות שיושגו על ידי הקופה בעתיד.
 • אם בחרתם במסלול כגון סיכון בינוני, כדאי להשוות את מדיניות ההשקעה בין הקופות המשתתפות בתוכנית, שכן ייתכנו הבדלים משמעותיים במדיניות ההשקעה שלהן.

שאלות ותשובות לגבי החיסכון במסלול קופות גמל להשקעה

שאלה תשובה
מה זו בעצם קופת גמל להשקעה? קופת גמל להשקעה היא מכשיר פיננסי לחיסכון לטווח בינוני או ארוך. קופת הגמל מנוהלת על-ידי חברה שמשקיעה את הכספים בהתאם למסלול החיסכון שבו בחר העמית (החוסך) ובהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה על-ידי ועדת ההשקעות של הקופה.
איך משקיעים את הכסף בקופה? מדיניות השקעה סטנדרטית כוללת שילוב במינונים שונים בין:
 • מניות (בארץ ולעתים גם בחו"ל) - סיכון מוגבר עם פוטנציאל רווח גבוה.
 • אגרות חוב (אג"ח) של מדינת ישראל - סיכון מועט ביותר עם פוטנציאל רווח נמוך.
 • אגרות חוב קונצרניות (של חברות עסקיות) - סיכון בינוני עם פוטנציאל רווח בינוני.
מי קובע את מדיניות ההשקעה? לכל קופת גמל יש ועדת השקעות שאמורה להגדיר את המינון ביחס להגדרות משרד האוצר לגבי סיכון מועט, בינוני או גבוה.
מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה שמוגדרת בסיכון מוגבר לבין קופה בסיכון בינוני או נמוך? כל קופה מגדירה את מדיניות ההשקעה הספציפית שלה. מבדיקה של כמה קופות שמשתתפות בתוכנית אפשר להגדיר כמה תבניות:
 • קופה בסיכון מועט משקיעה 10-15% במניות והשאר ברובו באג"ח מדינה ואג"ח קונצרני.
 • קופה בסיכון בינוני משקיעה 30-40% במניות והשאר ברובו באג"ח מדינה ואג"ח קונצרני.
 • קופה בסיכון מוגבר משקיעה לפחות 75% במניות, בחלק מהמקרים גם בחו"ל.
מה המשמעות של קופת גמל להשקעה על פי ההלכה היהודית (מסלול "הלכה")?
 • הקופה חשופה לנכסים מסוגים שונים בכפוף לכללי ההלכה היהודית. חלק מהקופות שמתנהלות על פי ההלכה היהודית מפרסמות שהן מפוקחות ע"י גופים רבניים כגון בד"צ העדה החרדית בירושלים.
מה המשמעות של קופת גמל להשקעה על פי השריעה האסלאמית (מסלול שריעה)?
 • הקופה חשופה לנכסים מסוגים שונים בכפוף לכללי השריעה האסלאמית.
 • אחת הקופות שפועלת במודל כזה עובדת על בסיס מזומן בלבד, ללא ריבית וללא השקעות ולכן אין בה כל רווח.
האם בסוף 2016 יש מספיק מידע לגבי אפיקי החיסכון של כל הקופות שמשתתפות בתוכנית? נכון ל-07.12.2016 לא כל הקופות פרסמו בצורה מסודרת את מדיניות ההשקעה שלהן או את התקנונים שלהן.
האם נצטרך לשלם דמי ניהול על החיסכון?
 • לא. עד גיל 21 המדינה תישא בעלות דמי הניהול.
 • מי שיבחר להשאיר את הכספים בתוכנית לאחר גיל 21 ולא למשוך אותם, יצטרך לשאת בעלות דמי הניהול.
חלק מהקופות שניתן לחסוך בהן מפרסמות נתוני עבר של מסלולים מקבילים. מה המשמעות של אותם נתונים? האם הם ניבוי להצלחה עתידית?
 • שוק ההון דינמי ומשתנה, החברים בוועדות ההשקעה מתחלפים מדי פעם ובקיצור, תשואות העבר אינן מעידות על הצפי בעתיד.

חיסכון במסלול הבנקאי

 • רוב הבנקים שותפים לתוכנית חיסכון לכל ילד ויש להם הצעות למסלולי חיסכון עם 3 סוגי ריבית: קבועה, צמודה ומשתנה.
 • בכל סוג ריבית יש אפשרות לבחירת מסלול חיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים.
  • באפשרות זו תוכלו לשנות את מסלול החיסכון שבחרתם למסלול חיסכון אחר, במועד תחנת היציאה (בכל 5 שנים). לילד שמלאו 18 שנה תהיה אפשרות לבחור את תקופת החיסכון (חודש, שנה, שנתיים, 3 שנים) לצורך שינוי מסלול.
  • כדאי לבדוק מראש גם את הריבית במסלול (באותו בנק) שאליו תשקלו לעבור בעתיד.
דוגמה
בחירה במסלול ריבית קבועה עם תחנות יציאה
 • אחד מהבנקים מציע ריבית קבועה של 3.16%, אבל 0.01% במעבר לריבית צמודה.
 • בנקים אחרים מציעים ריבית קבועה של 2.16%, אך לעומת זאת 0.69% במעבר לריבית צמודה.

מסלולי החיסכון בבנקים

 • מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה
  • הריבית השנתית לתקופת החיסכון תיקבע מראש ולא תשתנה במהלך כל התקופה.
  • במסלול זה אין הגנה מאינפלציה עתידית (ראו הסבר עם דוגמאות של תסריטי אינפלציה).
  • כדי להגן בכ"ז מאינפלציה עתידית או להרוויח משינוי דרמטי בשערי הריבית במשק (ריבית הפריים), ניתן לבחור באפשרות של נקודות יציאה כל 5 שנים או לשקול לבחור במסלול חיסכון בריבית משתנה או צמודה.
 • מסלול עם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן
  • ריבית שנתית קבועה שתוצמד לשינוי במדד המחירים לצרכן.
  • המסלול מגן על החוסך מפני אינפלציה עתידית.
  • מצד שני, בתקופות של אינפלציה נמוכה, אופציה זו היא לרעת החוסך בהשוואה למסלול הריבית הקבועה הלא צמודה.
  • מומלץ ביותר ללמוד את הנושא המפורט בנושא סימולציה להבנת המשמעות של תוכנית צמודה למדד.
 • מסלול עם ריבית משתנה
  • הריבית השנתית תיקבע כמרווח מריבית הפריים ותשתנה בכל מועד שבו יחול שינוי בריבית הפריים.
  • יש פה הגנה חלקית מאינפלציה עתידית שכן ריבית הפריים מתייחסת לרוב לשיעורי האינפלציה.

תהליך בחירת המסלול עבור ילדכם בחיסכון בנקאי

שאלות ותשובות לגבי החיסכון במסלול הבנקאי

שאלה תשובה
האם יש סיכון בבחירת תוכנית חיסכון בבנק קטן יחסית? לא אמור להיות סיכון כזה, בעיקר כאשר כל החיסכון נעשה כחלק מתוכנית לאומית.
האם פתיחת תוכנית החיסכון בבנק משמעה שיוך לסניף ספציפי? לא. התוכנית מתנהלת ברמה הארצית, והקשר שלכם לסניף שבו יתנהל החיסכון יהיה בעיקר לצורך קבלת דוח שנתי על מצב החיסכון.
האם יש יתרון לנהל את החיסכון בבנק "שלי"? אין שום יתרון. כאשר ילדכם יפדה את הכסף זו תהיה החלטה שלו לאן להעביר אותו.
האם כשיגיע הילד בעתיד לפדות את החיסכון הוא יחויב לפתוח חשבון עו"ש באותו בנק שבו חסך?
 • לא. אפשר יהיה פשוט לפדות את הכסף או להעבירו לחשבון בנק כלשהו.
 • מצד שני, ייתכן שהבנק ינסה באותו זמן לשכנע אותו לפתוח חשבון באותו בנק.

קבלת מידע אישי על תוכנית החיסכון

 • הורים (וכן ילדים שהגיעו לגיל 18) יכולים לברר היכן נמצאת תוכנית החיסכון שלהם ומה הסכום שנצבר בה.
 • למידע נוסף וכניסה למערכת ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • התשלום על-ידי המוסד לביטוח לאומי לתוכנית החיסכון הוא בנוסף לתשלום קצבת ילדים ולא ניתן לקזז אותו כנגד חוב שיש להורה מול המוסד לביטוח לאומי.
 • לעומת זאת, הורה שמקוזזת לו קצבת ילדים בשל חוב לביטוח הלאומי, לא יוכל לבצע הפקדה נוספת ולהגדיל את החיסכון ב- 57 ₪, אם לא הסדיר את החוב.
 • אם הורי הילד חיים בנפרד, ההורה שלא מקבל את קצבת הילדים עבור הילד יוכל לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מידע רק לגבי הגוף החוסך בתוכנית החיסכון. למידע נוסף ראו מסירת מידע מהמוסד לביטוח לאומי להורים בנפרד בנוגע לילדם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים