מעונות יום ומשפחתונים מוכרים שבהתאם להנחיות פיקוד העורף לא פעלו במהלך חודש אוקטובר או שפעלו באופן חלקי בלבד, זכאים למענק סיוע בגין הימים שבהם לא פעלו
המענק יינתן בתנאי שלא גבו מההורים תשלום עבור הימים שבהם לא היתה פעילות ואם היתה פעילות חלקית - השיבו להורים את החלק היחסי מהתשלום
גובה המענק הוא 889 ₪ עבור כל ילד במעון
למידע רשמי ראו אתר זרוע העבודה


מעונות יום ומשפחתונים בעלי סמל, זכאים לקבל מענק חד פעמי עבור חודש אוקטובר 2023, בסכום של 889 ₪ עבור כל ילד במעון או במשפחתון.

 • המענק יינתן למעונות ומשפחתונים שלא פעלו או פעלו באופן חלקי לאור הוראות פיקוד העורף, ובכפוף להתחייבות שלא לגבות מההורים עבור ימים אלה, או לגבות באופן חלקי.
 • המענק ניתן במסגרת הגדלת היקף השתתפות המדינה בהתאם למבחני התמיכה.
 • בנוסף למענק זה, ועל מנת להקל על הרשויות המקומיות והארגונים שמפעילים את המעונות והמשפחתונים, משרד העבודה יעביר במהלך חודש נובמבר מקדמה לארגונים ששיעור ההכנסות שלהם מהמדינה נמוך מ-30%.

מי זכאי?

 • מעונות יום ומשפחתונים בעלי סמל, שעונים על התנאים הבאים:
  1. הם לא פעלו או פעלו באופן חלקי במהלך חודש אוקטובר 2023, לאור הנחיות פיקוד העורף.
  2. הם לא גבו תשלום מההורים עבור אותם ימים או שהשיבו להורים שכר לימוד ששולם עבור ימים שבהם המסגרת לא פעלה. אם המסגרת פעלה באופן חלקי - השיבו להם את החלק היחסי מהתשלום.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק יבוצע על-ידי משרד העבודה במהלך חודש נובמבר, עבור הילדים שנקלטו במערכות התשלום של משרד העבודה. המשך המענק יחולק לכל ילד שייקלט במערכת עד ה-31.12.2023, או עד הילד ה-105,000 הרשום במערכות המשרד (לפי הנמוך מביניהם).

חשוב לדעת

 • שימו לב - מסגרות שלא פעלו בתקופה זו למרות שהדבר לא התחייב מהנחיות פיקוד העורף, וקיבלו מענק - המדינה עשויה לקזז את כספי המענק.
 • מעונות ומשפחתונים שפועלים במקומות שבהם נקבעה זכאות לשיפוי מלא בשל אובדן הכנסות ותשלום השכר לעובדים מקרן מס רכוש - הפיצוי ניתן על-ידי רשות המיסים.
  • לא תהיה זכאות הן לקבלת המענק ממשרד העבודה והן לסיוע אחר מהמדינה בעבור נזקים שנגרמו עקב המלחמה.
  • אם ניתן גם מענק ממשרד העבודה וגם סיוע אחר - המענק יקוזז מכל סיוע אחר שניתן.
ראו גם

גורמים מסייעים


גורמי ממשל

אגף עידוד תעסוקת הורים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים